Jobbsafari
Namsos kommune Hjemmetjenesten

Fagansvarlig i 100 % fast stilling i hjemmetjenesten

1 måneder siden
OmrådeNamsos
Søk senest12.6.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Hjemmetjenesten i Namsos kommune, utetjenesten, har ledig 100% stilling som fagansvarlig/fagsykepleier. 

Stillingen er en av 6 fagstillinger, og innebærer faste fagdager, samt turnusarbeid.Hjemmetjenesten er en av kommunens største enheter. Arbeidsdagene hos oss er varierte, og som ansatt, får du brukt din kompetanse bredt. Hos oss arbeider de ulike yrkesgruppene tett for å levere individuelt tilpassede helse- og omsorgstjenester av god kvalitet. Avdelingene samarbeider med hverandre, og ressursene benyttes på tvers etter kompetanse- og brukerbehov. Ansatte i hjemmetjenesten får brukt alle sider av seg selv fordi oppgavene er så varierte. Vi jobber med hjemmeboende tjenestemottakerne der alle har ulike behov. Vår oppgave er å gi helse og omsorgstjenester med mål om at de vi hjelper skal klare seg best mulig i eget hjem.  

Vi søker en dyktige og engasjert sykepleier med videreutdanning i ett av følgende fagfelt: geriatri, klinisk sykepleie, avansert klinisk allmennsykepleie eller annen relevant videreutdanning. Hvis du ikke har videreutdanning, må du være villig til å starte relevant og etterspurt videreutdanning innen to år. Vi søker deg som ønsker å bidra med dine kunnskaper i et godt og inkluderende fagmiljø. Vi jobber etter Namsos kommunes visjon: "Sammen skaper vi muligheter." 

Stillingens arbeidsområde

 • Stillingen er direkte underlagt avdelingsleder i utetjenesten og samarbeider tett med sin leder.
 • Fagansvarlig har ansvar for kvalitetssikring av tjenesten, utvikling av rutiner, planlegging og utvikling i tråd med ulike mål.
 • Fagansvarlig har medansvar for det helhetlige tjenestetilbudet og den samlede ressursutnyttelsen i helse- og velferd.
 • Nært samarbeid med andre fagansvarlige, avdelingsledere og øvrige ansatte for å imøtekomme pasient- og brukerbehov og sikre et best mulig faglig tilbud.  
 • Kontaktperson i avdelingen ved leders fravær, og stedfortreder for leder ved behov.
 • Delta i pårørendearbeid samt kartlegging og direkte tjenesteyting overfor brukere av tjenesten.  
 • Delta på pasientflytmøter og annet samarbeid med andre avdelinger og tjenester.
 • Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse for stillingen.

Vi søker en person som

 • Er autorisert sykepleier med relevant videreutdanning.
 • Har gode ferdigheter i samhandling, og evne til å skape gode relasjoner til brukere/pårørende og andre samarbeidspartnere. 
 • Evner å være ansvarsfull, ta initiativ, arbeide selvstendig, koordinere tjenester og løse utfordringer.
 • Kan ta på seg rollen som stedfortreder for leder ved leders fravær.
 • Har evne til å ta i bruk de dataprogrammer som kreves.
 • Kan bidra til kompetanseheving i teamet gjennom undervisning og veiledning av kollegaer.
 • Har førerkort klasse B.

Autorisert vernepleier med kunnskap/erfaring innen sykepleieprosedyrer og med relevant videreutdanning og etterspurte personlige egenskaper kan også vurderes i stillingen.

Personlige egenskaper vil bli sterkt vektlagt. Søkere må påregne å bli innkalt til intervju. Ønskes annen stillingsprosent ber vi om at dette anmerkes i søknaden.

Lønns- og tilsettingsvilkår

 • Interessante arbeidsoppgaver i et tverrfaglig fagmiljø.
 • Godt arbeidsmiljø.
 • Lønn etter avtale
 • rekrutteringstillegg og rekrutteringstiskudd
 • Som kommunalt ansatt har du rett på en av Norges sikreste pensjonsordninger: offentlig tjenestepensjon. Der de fleste tjenestepensjoner kun utbetales i 10 år, er offentlig tjenestepensjon en utbetaling som varer fra den dagen du slutter å jobbe og livet ut. Pensjonen inkluderer også uføre- og etterlattepensjon hvis noe uventet skulle skje, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.

Namsos kommune er en IA-bedrift og opptatt av mangfold. Kommunen oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb uansett alder, kjønn, funksjonsvariasjon, nasjonalitet og etnisk bakgrunn.

Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere.

For alle stillinger gjelder de regler som kommer frem av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetslovens 25-2. Eventuell søknad om konfidensiell behandling må begrunnes. Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering. Søkere som mener å ha fortrinn av stilling, bes opplyse om dette i søknaden jfr. HTA 2.3.1

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Send søknad". Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Innbyggertorget Namsos kommune.

Er dette en jobb å flytte til?

Bor du ikke i Namsos kommune, men tenker at denne jobben jammen hørtes spennende ut? Da kan du besøke oss her først – velkommen!

Velkommen til Namsos kommune (video på YouTube)

Namsos kommune på Facebook

Namsos kommunes hjemmeside

Du finner oss også på Instagram og Snap. Eller kanskje du bare like godt skal ta turen og besøke oss?


Link til søknadsskjema:

Søk her

Namsos kommune Hjemmetjenesten

BedriftNamsos kommune Hjemmetjenesten
Om bedriften

Namsos er regionbyen i Namdalen og den sjette største kommunen i Trøndelag. Kommunen er stor nok til å tilby spennende fagmiljø og faglig utvikling, samtidig er det smått nok her til at du møter kjentfolk på bussen. Stort nok til at både du selv og familien kan finne fritidsaktiviteter dere trives med, og et mangfoldig kulturtilbud. Smått nok til at du blir kjent med nærmiljøet ditt. Stort nok til at du finner uberørt natur og stier der du kan gå for deg selv. Namsos kommune har 1700 dyktige medarbeidere som sammen legger ned en betydelig innsats for at det skal være godt å bo i Namsos. Kommunen kan tilby varierte og spennende oppgaver, dyktige kollegaer og en trygg jobb. Vi trenger både deg som er nyutdannet og deg med arbeidserfaring - som kan tilføre ny og annen kompetanse.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger