Jobbsafari
Harstad kommune Enhet for helse og mestring

Ergoterapeut

2 måneder siden
OmrådeHarstad
Søk senest4.3.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

Har du lyst å jobbe på en av Harstads mest spennende arbeidsplasser innen helse og omsorg?

I vår korttids og rehabilliteringsavdeling er det 3 hovedfunskjoner; rehabilitering, viderebehandling av utskrivningsklare pasienter og kommunal akutt døgnenhet. Stillingene er en del av ett bredt sammensatt tverrfaglig team og vil møte mange ulike pasienter i deres forløp.
Hos oss får du en spennende arbeidshverdag.  

Vi har fra snarest og til 01.09.2024 ledig vikariat 75% stilling som ergoterapeut. Stillingen er dagarbeid.

Arbeidsoppgaver/ansvarsoppgaver:

 • Utførelse og oppfølging av faglige prosedyrer, observasjon og dokumentasjon.
 • Kartlegging og opptrening i ADL aktiviteter
 • Kartlegging og enkel tilrettelegging av bolig. 
 • Bistå pasienten i søknad om hjelpemidler
 • Bidra i tverrfaglig samarbeid
 • Bidra til fagutvikling i avdelingen, helse, miljø og sikkerhetsarbeid.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som ergoterapeut. Dersom du har utdanning fra utlandet, må denne godkjennes av NOKUT. 
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, vil bli tillagt stor vekt.

Personlige egenskaper som blir vektlagt:

 • Innovativ og fleksibel - evne å se saker i nye perspektiv og formidle dette til andre.
 • Pålitelig og positiv - evne å se utfordringer som en mulighet for læring og forbedring.
 • Kunne jobbe ansvarsbevisst både selvstendig og i samarbeid med andre.
 • God kommunikasjon og veiledningsevne.
 • Være opptatt av tverrfaglig samarbeid

Vi tilbyr:

 • Tariffestede lønns, pensjons- og forsikringsordninger.
 • Garanti om barnehageplass innen en måned for de som flytter til Harstad etter at søknadsfrist for hovedopptak er gått ut, og de som har lovfestet rett til barnehageplass
 • Harstad kommune satser hardt på startlån da vi ønsker at flest mulig får mulighet til å eie egen bolig i kommunen. Dersom man ikke får lån i privat bank kan man være aktuell for startlån.  Se lenker for mer informasjon: https://www.husbanken.no/person/startlaan/ og https://www.harstad.kommune.no/startlaan.469087.no.html

Annen informasjon:

 • For tilsetting innenfor oppvekst, barnevern eller helse- og omsorg må godkjent politiattest fremvises før tilsetting. 

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.


Link til søknadsskjema:

Søk her

Harstad kommune Enhet for helse og mestring

BedriftHarstad kommune Enhet for helse og mestring
Om bedriften

Enhet for helse og mestring er en av 5 enhet i helse og omsorg. I enheten inngår følgende tjenester: - Korttids- og rehabiliteringsavdelingen - Hjemmebasert rehabilitering - Legevakt - Legetjenesten - Folkehelse - Helsestasjon og skolehelsetjenesten - Sosialmedisinsk avdeling

Søk etter flere lignende stillinger