Jobbsafari
Gjøvik kommune Helsetjenester

Ergoterapeut 100 % vikariat ved Helsefremmende tjenester

1 måneder siden
OmrådeGjøvik
Søk senest30.5.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Stillinger er tilknyttet Fysio- og ergoterapi og Innsatsteam for hjemmerehabilitering (IST) ved Helsefremmende tjenester med base på Øverby.
Hovedoppgaven for ergoterapeutstillingen er å øke deltakelse i hverdagslig aktiviteter og gjøre det mulig å lengst mulig i eget hjem. 

Vikariatet har delvis ansvarsområde tilknytning IST, som er et ambulerende tverrfaglig sammensatt team som kartlegger, kooridinerer og gjennomfører målrettede og utøvende tjenester i brukerens hjemmemiljø. IST mobiliseres på kort varsel når hjemmeboende har behov for intensiv tverrfaglig innsats og rehabilitering i en avgrenset periode. Teamet består av 3 årsverk; sykepleier, ergoterapeut og fysioterapeut. IST skal sikre god overgang til hjemmet ved utskrivelse fra sykehus- eller institusjonsopphold og forebygge innleggelser.
I tillegg består vikariatet av ergoterapi oppgaver tilknyttet Fysio- og ergoterapiens voksenteam hvor ansvarsområde omfatter utøvende ergoterapi innen ReHabilitering av voksne og eldre som bor i eget hjem, i institusjon og andre boformer eller oppholder seg på korttidsplass i sykehjem. 

Varighet av vikariat: 01.08.2024 - 31.12.2024. 

Arbeidsoppgaver:

 • Kartlegging og ferdighetstrening for å øke daglige aktiviteter i hverdagen av hjemmeboende og brukere som oppholder seg på korttidsavdelinger.
 • Tilrettelegging av hjemmemiljø, blant annet ved formidling av tekniske hjelpemidler.
 • Øke brukers mestringsevne gjennom veiledning av bruker, pårørende og andre samarbeidspartnere.
 • Helhetlig tilnærming hos brukergrupper med sammensatte behov.
 • Initiere og delta i godt tverrfaglig samarbeid innad i egen tjeneste.
  så vel som andre kommunale- og spesialisthelsetjenester. 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som ergoterapeut.
 • Sterkt ønskelig med lengre relevant erfaring innen kommunal ergoterapi; kartlegginger, ferdighetstrening og kompenserende tiltak som hjelpemiddelformidling.
 • Aktuelle kandidater kan vise til kontinuerlig faglig utvikling.
 • God evne til refleksjon rundt ergoterapeutens rolle og ansvarsområder, samhandling og brukerforløp inkludert avslutningskompetanse.
 • For søkere med annen språklig bakgrunn enn norsk, svensk eller dansk kreves norske språkkunnskaper tilsvarende B2.
 • Førerkort for bil, sertifikat klasse B.
 • Krav om godkjent politiattest. 

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner til brukere, pårørende, kollegaer og samarbeidspartnere.
 • Trygg i selvstendige avgjørelser og arbeid, samtidig ha gode samarbeidsevner.
 • Kan framvise stor interesse for fagutvikling og utvikling av ergoterapi i tråd med framtidens utfordringer.
 • Tåler arbeidspress og har evne til å kunne håndtere endringer i arbeidshverdagen.
 • Gode planleggings- og gjennomføringsevner.
 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Være løsnings- og utviklingsfokusert, fleksibel og åpen for endringer.

Vi kan tilby:

 • Varierte, utfordrende og meningsfylte arbeidsoppgaver.
 • Trivelig arbeidsmiljø med fokus på samarbeid og samhandling.
 • En arbeidsplass hvor du blir involvert i prosessen med videreutvikling av tjenesten.
 • Fokus på lokalt partssamarbeid og systematisk, forebyggende HMS arbeid.

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne og alder.


Link til søknadsskjema:

Søk her

Gjøvik kommune Helsetjenester

BedriftGjøvik kommune Helsetjenester
Om bedriften

Gjøvik er en fremtidsrettet og mangfoldig servicekommune, en kommune som setter sine innbyggere i sentrum. Våre ansatte leverer kvalitetstjenester, med bakgrunn i god kunnskap og erfaring. Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte, med visjonen "Universitetsbyen Gjøvik - ledende i bærekraftig vekst og utvikling". Vi søker engasjerte medarbeidere, med bred kompetanse, som ønsker en inkluderende arbeidsgiver med rom for utvikling. Kommunens verdier: Kompetanse - engasjement - respekt.

Tilgjengelighetserklæring for EasyCruit

Søk etter flere lignende stillinger