Jobbsafari
Helse- og avlastningstjenesten for barn og unge, Trondheim kommune

Erfaringsmedarbeider

1 måneder siden
OmrådeTrondheim
Søk senest17.5.2024
JobbdetaljerFast
Søk på jobb

Om stillingen

FACT Ung Trondheim har, med snarlig tiltredelse, ledig en fast 30 prosent stilling som erfaringsmedarbeider.

Er du en person som liker nye utfordringer og har lyst til å bli med å starte opp noe nytt? Du har selv erfaring med psykiske helseutfordringer og ønsker å bruke disse til å hjelpe andre - ja da må du sjekke ut denne jobbannonsen.

Trondheim kommune ved Helse- og avlastningstjenesten for barn og unge, og BUP poliklinikk Lian har over tid hatt en økt satsning på ambulante tjenester i tråd med prinsippet om bærekraftige helsetjenester. For å imøtekomme fremtidens utfordringer med økt behov for helsetjenester, legger enheten til rette for økt samhandling med brukerne i et recovery perspektiv.

Trondheim kommune har sammen med St. Olavs hospital avd BUP Lian opprettet FACT Ung Trondheim. FACT Ung er et aktivt oppsøkende behandlingsteam som tilbyr tjenester til ungdommer med behov for langvarig og sammensatte tjenester. Teamet skal levere tjenester uavhengig av den tradisjonelle skillelinjen mellom 1. og 2. linje tjenestene og vil møte innbyggerne der de bor eller oppholder seg. Teamet vil gi tjenester uavhengig av diagnose og med fokus på overgangen fra barn, ungdom og inn i myndighetsalder.

FACT Ung teamet vil være tverrfaglig sammensatt etter kravene i FACT-modellen, og vil bestå av psykiater, psykolog, erfaringsmedarbeider, vernepleier, sykepleier, Barnevernspedagog, og miljøterapeuter.

Det ønskes å sikt å øke mengden erfaringsmedarbeideri teamet, dette kan løses med økning av stilling eller gjennom flere erfaringsmedarbeidere inn i teamet. 

Teamet er lokalisert i Magnus den godes gate 24 i Trondheim. Arbeidet i FACT Ung er primært på dagtid med gjennomsnitt på en kveldsvakt i uken på en 100 prosent stilling. Leder for teamet er ansatt i Trondheim kommune. Erfaringsmedarbeideren vil organisatorisk ha sitt arbeidsforhold i Trondheim kommune.

Recovery-tenkning står sentralt i utførelsen av arbeidet. Opplæring i FACT-modellen vil inngå som en del av opplæringen.

Mer informasjon om FACT Ung finnes på denne hjemmesiden.

Målgruppen til FACT Ung Trondheim er ungdom 12-18 år, med mulighet til å følge ungdommen til fylt 24 år, med moderat til alvorlige psykiske helseutfordringer, og store vansker på flere livsområder. Målgruppen responderer ikke på poliklinisk behandling og/ eller hjelpeapparatet lykkes ikke å etablere kontakt med ungdommen det er knyttet betydelig bekymring til, målgruppen har ofte vansker med skoleoppmøte, vansker med aldersadekvat selvivaretakelse som et resultat av psykisk helseproblematikk, ungdommen i målgruppen isolerer seg ofte, kan ha atferdsproblematikk og/eller et aktivt rusbruk. 

Erfaringsmedarbeideren i FACT ung Tronheim skal bidra inn for å sikre og understøtte god brukermedvirkning i tverrfaglig drøft, etablering av behandlingsplaner og daglige treff med ungdommer som mottar tjenester fra teamet mm. Erfaringsmedarbeideren skal ha god innsikt i, og fremme brukerperspektivet inn til klinikerne/miljøterapeutene i FACT Ung. Det vil etterstrebes at all behandling i grupper gjennomføres sammen med erfaringsmedarbeideren.


Arbeidsoppgaver

 • Opprettholde  brukerperspektivet i tverrfaglig møter/drøft
 • Skape relasjon med ungdommer, og løfte deres stemme inn til teamet
 • Delta i utarbeidelse av og gjennomføring av grupper for ungdom
 • skape samarbeidslinjer med innstanser rundt om i kommunen som kan bidra inn i ungdommenes liv

Kvalifikasjoner

 • Gjennomført utdanning for erfaringsmedarbeidere
 • Egenerfaringer fra å være pasient/bruker av tjenester innen psykisk helsefeltet og/eller rusfeltet
 • Være villig til å bruke egne erfaringer i refleksjon med pasienter, kolleger og i teammøter
 • Ønske og evne til å reflektere rundt egen prosess og kunne se egne erfaringer i et større perspektiv
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Noe datakunnskaper
 • Tilfredsstillende politiattest kreves for tilsetting og må fremlegges før tiltredelse
 • Ha et avklart forhold til egne helseutfordringer

Personlige egenskaper

 • Egen erfaring med psykisk helseutfordringer
 • God relasjonskompetanse
 • Et avklart forhold til egen historikk, og kan benytte denne til å hjelpe andre mennesker
 • Evner til å ta ordet og fremme brukerperspektivet inn i teamet
 • God evne til å samarbeide og være en lagspiller
 • Liker å motivere andre
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Punktlig og pålitelig
 • Er trygg, tydelig og forutsigbar i kommunikasjonen
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende arbeidsoppgaver i tverrfaglig team
 • Refleksjon og veiledning i et godt arbeidsmiljø
 • Kompetanseutvikling gjennom interne kurs og sertifisering
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

Kontaktinformasjon

Lasse Askelund Kongsdal, Teamleder, 47383393


Arbeidssted

Magnus den Godes gt. 24


7030 Trondheim


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Trondheim kommuneReferansenr.: 4733244694


Stillingsprosent: 30%


Fast


Startdato: 01.06.2024


Søknadsfrist: 17.05.2024Helse- og avlastningstjenesten for barn og unge, Trondheim kommune

BedriftHelse- og avlastningstjenesten for barn og unge, Trondheim kommune
Om bedriften

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og Norges største arbeidsplass nord for Dovre med om lag 15 000 medarbeidere. Sammen jobber vi for å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, oppvekst- og utdanningsmuligheter, kultur- og fritidstilbud og et godt bymiljø. Vi er stadig på utkikk etter nye, engasjerte og motiverte medarbeidere. 

Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø. Hos oss finnes det spennende karrieremuligheter innen en svært bredt spekter av fagfelt. Mange av våre medarbeidere har hatt et langt og variert karriereløp internt i organisasjonen.  Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside og siden "Jobb hos oss".

Trondheim kommune legger til rette for mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, etnisitet, eller hull i CV-en. Trondheim kommune tilrettelegger arbeidsforholdene så langt det er mulig.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25. 

Gyldig politiattest må fremlegges der det er påkrevd.

Vi gjør oppmerksom på at det ved behov vil gjennomføres bakgrunnssjekk. 

Søk etter flere lignende stillinger