Jobbsafari
Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune

Er du vernepleier/Sykepleier på utkikk etter en meningsfull jobb?

1 måneder siden
OmrådeTranby
Søk senest17.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

"Et godt sted å være, et godt sted å bo."

Virksomhet for voksne med funksjonsnedsettelse i Lier kommune består av 10 boenheter og i tillegg ansvaret for noen BPA-ordninger.

Formålet med vårt arbeid er å ivareta den enkelte beboers behov, samtidig som vi ønsker å berike deres liv. Vi følger dem i deres hverdag og sørger for at dagene deres er tilrettelagt både i forhold til jobb og fritidsaktiviteter, i og utenfor boligen.

Fagpersonalet har forskjellige kompetanseområder som sikrer en god tverrfaglighet. Vi har også en gruppe med assistenter som gjennom stort engasjement og erfaring bidrar til en sunn og utfyllende personalstab. 

I Bratromveien 3/5 bofellesskap ønsker vi å ansette to vernepleiere/sykepleiere i 100% fast stilling.

Det er 15 beboere tilknyttet Bratromveien bofellesskap. Beboere er i ulike alder og med ulik grad av funksjonsnedsettelse, ulik grad av utfordringer knyttet til atferd og svært ulikt bistandsbehov. Avdelingen har beboere i to boliger som ligger på samme tun. I hovedsak vil vernepleiere jobbe på tvers av boligene, fordele fagansvar, ha medisinansvar og samarbeide med øvrige fagpersoner og ansatte i boligene. 

Liker du å jobbe tett på mennesker? Vil du være med på å skape gode og meningsfulle dager for personer med funksjonsnedsettelser?

Vi ønsker vernepleier/sykepleier som vil være med å bygge opp et godt faglig tilbud rundt våre beboere, god på samarbeid, er lojal, brenner for faget sitt og som ønsker å bidra til at beboerne får en god hverdag. 

Tiltredelse: snarest 


Arbeidsoppgaver

 • Fagansvar
 • Ansvar for å utarbeide og iverksette tiltak og planer for beboere i samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere
 • Dokumentasjon
 • Ansvar for systematisk veiledning
 • Utarbeide og håndtere vedtak etter kapittel 9, tvang og makt, Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Legemiddelhåndtering
 • Tilrettelegge for og delta i beboers aktiviteter
 • Samarbeid med spesialisthelsetjeneste, verge, pårørende og andre samarbeidspartnere
 • Bidra til fagutvikling
 • Bistå beboerne i hverdagen 
 • Være pådriver innenfor velferdsteknologi
 • Jobbe etter den nasjonale veilederen, gode helse og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming

  Kvalifikasjoner

  • Autorisasjon som vernepleier eller sykepleier
  • Vi ser gjerne at du har erfaring fra beboere med psykisk utviklingshemming/autisme
  • Erfaring med målrettet miljøarbeid
  • Ønskelig med erfaring fra arbeid med tiltak etter kapittel 9 i KHOL
  • Ønskelig med kjennskap til alternative kommunikasjonsformer
  • Gode kommunikasjonsferdigheter / norskkunnskaper skriftlig og muntlig
  • Førerkort klasse B – både manuell- og automatgir - er en forutsetning 

  Personlige egenskaper

  • Engasjert, selvstendig og trygg
  • Løsningsorientert og nytenkende
  • Arbeidsom og fleksibel
  • Gode samarbeidsevner og vilje til samarbeid på tvers, herunder samarbeid med pårørende
  • Åpen, tilgjengelig og etterrettelig
  • Bevisst profesjonelle ferdigheter
  • Omstillingsdyktig
  • Liker å jobbe i et periodevis hektisk miljø

  Personlig egnethet vektlegges.

  Vi tilbyr

  • Systematisk opplæring, veiledning og tverrfaglig samarbeid
  • Internundervisning for sykepleier/vernepleier/ miljøterapeut og eget faglig nettverk 
  • Faglige utfordringer i et spennende miljø
  • Lønn etter tariff og lokal lønnspolitikk
  • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
  • Gode velferdsordninger 
  • Gratis ansattparkering

  Andre opplysninger 

  I Lier kommune må alle som skal arbeide innen helse og omsorg eller med barn, unge og funksjonshemmede fremvise tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Denne fremvises ved tilbud om ansettelse og skal ikke legges ved søknaden.
  I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

  Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.

  Kontaktinformasjon

  Richard Correia Nilsen, Konstituert avdelingsleder, 412 59 050


  Arbeidssted  Nøkkelinformasjon:

  Arbeidsgiver: Lier kommune  Referansenr.: 4772977079


  Stillingsprosent: 100%


  Fast


  Søknadsfrist: 17.03.2024  Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune

  BedriftTjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune
  Om bedriften

  Sentralt beliggende på Østlandet, mellom Asker og Drammen, finner du grønne Lier med 28 000 innbyggere. Vi er en innovativ og fremoverlent kommune med mange spennende utviklingsprosjekter. Her er det stor tilflytting, gode oppvekstvilkår og flotte rekreasjonsområder. Lier kommune har 1800 medarbeidere som yter et vidt spekter av tjenester med høy kvalitet. Vi ønsker å rekruttere og beholde dyktige og motiverte medarbeidere med sikte på å utvikle gode velferdstjenester til innbyggerne over tid.

  Følg oss på Facebook og se hvordan vi jobber!

  Søk etter flere lignende stillinger

  Lignende stillinger