Jobbsafari
Integrasjonsstøtte, Sykehuspartner HF

Er du vår nye rådgiver og koordinator innen IKT, helse og integrasjon?

2 måneder siden
OmrådeOslo
Søk senest24.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Bli kjent med Sykehuspartner

Helse Sør-Øst står overfor betydelige og spennende endringer i årene som kommer. Det er et stort behov for å utvikle pasientens helsetjeneste, bygge moderne sykehus og implementere ny teknologi for å imøtekomme sykehusenes behov. Vårt mål er å sikre at våre IKT-løsninger effektivt støtter helsepersonellets daglige arbeid. Sykehuspartner spiller en sentral rolle i denne transformasjonen, og vi søker nå deg som ønsker å bidra til modernisering, digitalisering og forbedring av hverdagen for helsepersonell i Helse Sør-Øst, samt for de pasientene vi har ansvar for.

I Sykehuspartner blir du en del av et sterkt og utviklingsorientert miljø som fokuserer på å etablere integrasjoner og samhandling mellom IT-løsninger for helsepersonell, pasienter og innbyggere. Hovedoppgaven din vil være å fungere som kontaktpunktet mellom avdelingen og våre kunder. Dette inkluderer planlegging, veiledning, koordinering og gjennomføring av leveranser for å understøtte informasjonsdelingen i helsesektoren

Avdelingen for integrasjoner og samhandling opplever stor etterspørsel etter tjenestene våre og søker flere dyktige kollegaer. Vi deltar aktivt i store moderniserings- og digitaliseringsprosjekter, og vi ser etter motiverte enkeltpersoner som ønsker å utgjøre en forskjell innen 'livsviktig IKT' i spesialisthelsetjenesten. I avdelingen vil du få mulighet til å jobbe med å kartlegge kundens informasjonsbehov, definere og tilpasse integrasjonsløsninger gjennom vår integrasjonsplattform samt delta i den teknologiske omstillingsfasen som avdelingen er oppe i. Vi søker deg som er interessert i IKT og helse, har erfaring og kan legge til rette for faglig samhandling og leveranser.

Vi ønsker å tilby varierte og spennende arbeidsdager der du har gode muligheter til å forme din egen rolle og utvikling. Du vil få anledning til å utvikle din faglige kompetanse og vil delta i spennende prosjekter for å forme og utvikle viktige og kritiske integrasjonsløsninger for Helse Sør-Øst. Vi søker en ambisiøs og lærevillig person som ønsker å utvikle seg innenfor integrasjonsområdet og vil hjelpe helsepersonell med å integrere og implementere IT-løsninger som vil forbedre deres virksomhet.


Arbeidsoppgaver

 • Identifisere og analysere kundens behov, og gi teknisk rådgivning om integrasjonsmuligheter.
 • Identifisere og analysere behov for nye integrasjonsløsninger og teknologier og foreslå relevante tiltak og prosjekter
 • Følge opp og koordinere leveranser for avdelingen, sikre at integrasjonsløsningene møter forretningsprosessene og brukernes behov.
 • Bidra til Informasjonsdeling og koordinering mot fagmiljøer som er mottakere av avdelingens integrasjonsløsninger
 • Samarbeide med interne og eksterne samarbeidspartnere for å sikre at integrasjonsløsningene støtter forretningsprosessene og brukernes behov.
 • Utarbeide dokumentasjon som grunnlag for utvikling av integrasjonsløsninger.
 • Bidra i utvikling av egen rolle og organisasjonsutvikling, med fokus på å vokse og styrke rollen som integrasjonsrådgiver og koordinator.
 • Andre oppgaver kan også påregnes

Hos oss vil du få en variert arbeidsdag der du har gode muligheter til å påvirke egen rolle og utvikling. Du vil få grundig opplæring og oppfølgning gjennom perioden som nyansatt.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på bachelor- eller masternivå innen IKT eller tilsvarende erfaring og kompetanse.
 • Fordel med erfaring med integrasjoner i større organisasjoner, gjerne innen helse- og omsorgssektoren.
 • God evne til å foreta helhetlige vurderinger
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner, både på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Har et stort engasjement for IKT i helsetjenesten
 • Analytisk og strategisk tekning
 • Evne til å arbeide strukturert og målrettet
 • Evne til å formidle kompleks informasjon på en enkel og forståelig måte.
 • Evne til å tilegne deg ny og oppdatert kunnskap i takt med utviklingen innenfor fagfeltet.
 • Selvstendig og initiativrik, samtidig som du evner å samarbeide med andre.
 • Personlig egnethet kan bli vektlagt sterkere enn enkelte krav til kompetanse og erfaring

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende stilling i et hyggelig og faglig sterkt miljø.
 • Mulighet for å være med og utvikle fagområdet og egen stilling
 • Fleksible arbeidstidsordninger og mulighet for bruk av delvis hjemmekontor etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Arbeidssted: Oslo, Porsgrunn eller Fredrikstad
 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25

Sykehuspartner HF er underlagt sikkerhetsloven. Det er pr. i dag ikke et krav om sikkerhetsklarering for denne stillingen, men et slikt krav kan bli stilt på et senere tidspunkt. For noen systemtilganger i Sykehuspartner vil det som følge av lovpålegg være krav om fremvisning av pass eller nasjonalt/Europeisk ID-kort.

Kontaktinformasjon

Dan Truong Le, Seksjonsleder, 41655289


Arbeidssted

Hoffsveien 1D


0275 Oslo


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Sykehuspartner HFReferansenr.: 4772345791


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 24.03.2024Integrasjonsstøtte, Sykehuspartner HF

BedriftIntegrasjonsstøtte, Sykehuspartner HF
Om bedriften

Sykehuspartner -  vi skal utgjøre en forskjell for pasient og sykehus ved å levere bærekraftige, sikre og moderne digitale tjenester.


Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.Sykehuspartner forvalter og drifter avanserte IKT-miljøer med over 80.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste.  Sykehuspartners mål er å være en effektiv og brukernær leverandør og være en drivkraft for digital transformasjon.Sykehuspartner har ca 1800 medarbeidere ansatte på følgende lokasjoner: Oslo/Skøyen, Drammen, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset.Sykehuspartner er miljøsertifisert.Sykehuspartner er opptatt av mangfold, vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, «hull i CV», nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger