Jobbsafari
33020 - Hjemmetjenesten nord 2, Asker kommune

Er du vår nye fagkoordinerende sykepleier?

10 dager siden
OmrådeAsker
Søk senest21.4.2024
JobbdetaljerFast
Søk på jobb

Om stillingen

Vi trenger ny fagkoordinator i Hjemmetjenesten avdeling Nord 2 Borgen.

Fagkoordinator bistår avdelingsleder med den daglige driften. Du skal prioritere og fordele oppgaver, samt tilrettelegge for at arbeidet i avdelingen gjennomføres på en forsvarlig måte. Du skal bidra til å sikre helhet og sammenheng i egen avdeling, i virksomheten, samt mellom virksomheter og tjenester.

Hjemmetjenesten i Asker har åtte avdelinger med hjemmesykepleie på dag/aften, som har hver sin fagkoordinator. Sammen med resten av dine kolleger i Hjemmetjenesten skal du bidra i arbeidet med å bygge en felles kultur, og gi innhold til verdiene raus, nær, modig og skapende.

Det er en fulltidsstilling med arbeid på dagtid.

Interessert? Send oss din søknad!


Arbeidsoppgaver

 • Organisere arbeidet i det daglige for å sikre rett kompetanse på riktig sted.
 • Prioritering av oppgaver og logistikkansvar for de daglige oppgavene som skal utføres, herunder mottak og koordinering av brukere og samarbeid med pårørende.
 • Intern faglig opplæring og veiledning.
 • Bistå avdelingsleder med faglige utviklingsoppgaver i avdelingen.
 • Delta i faglig samarbeid på tvers av virksomheter.
 • Ressursperson for elektronisk pasientjournalsystem Gerica.
 • Koordinere tverrfaglig samarbeid med andre aktører.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier. HPR-nummer oppgis i søknaden.
 • God IKT kompetanse. Det er ønskelig med erfaring fra arbeid i Gerica.
 • 2 års sammenhengende erfaring i minimum 80% stilling, fra Hjemmesykepleien de siste 5 årene.
 • Erfaring fra tilsvarende stilling er en fordel.
 • Førerkort kl B.
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne, tilsvarende bestått norskprøve C1. Dokumentasjon på bestått norskprøve skal vedlegges søknaden.

Personlige egenskaper

 • Raus, nær, modig og skapende.
 • Gode kommunikasjons- og samhandlings egenskaper.
 • Strukturert, tydelig og effektiv.
 • Evne til å takle en uforutsett arbeidshverdag.
 • Positiv, fleksibel og løsningsorientert.
 • Tar en aktiv rolle for et inkluderende arbeidsmiljø.
 • Selvstendig og trygg både som person og faglig.

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Faglig engasjerte kolleger.
 • Spennende, utfordrende og varierte arbeidsdager.
 • Individuell tilpasset opplæring.
 • Systematisk kompetanseutvikling og etisk refleksjon.
 • Mulighet for etter- og videreutdanning i tråd med vår kompetansesatsing.

Kontaktinformasjon

Kristine Trømborg, Avdelingsleder Nord 2 Borgen, 992 39 042


Arbeidssted

Semsveien 59


1383 Asker


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Asker kommuneReferansenr.: 4784771462


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 21.04.202433020 - Hjemmetjenesten nord 2, Asker kommune

Bedrift33020 - Hjemmetjenesten nord 2, Asker kommune
Om bedriftenDet er krav om godkjent politiattest for den som ansettes i stillingen.

Asker kommune er landets åttende største kommune med om lag 98 000 innbyggere og 6 500 ansatte. Vi er stolte av arbeidsplassen vår, og har som visjon at vi sammen skal skape et nærere, mer aktivt og bærekraftig samfunn med respekt, raushet og nysgjerrighet. Vi har derfor med oss kommunens verdier nær, skapende, raus og modig i det arbeidet vi gjør. Asker kommune skal gi gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, og er opptatt av nytenkning og utvikling.

Vi mener inkludering og mangfold er en styrke, og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Alle søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jamfør Offentleglova § 25.

Gyldig politiattest må fremlegges til stillinger der dette er et krav.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av HK-dir (tidligere NOKUT), og godkjenning må dokumenteres.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger