Jobbsafari
Forsvarsbygg

Er du opptatt av miljø og bærekraft? Vi søker 2 miljørådgivere til Forsvarsbygg

1 måneder siden
OmrådeHarstad
Søk senest30.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Vi søker 2 dyktig rådgivere/seniorrådgivere innen fagområdet grunn- og vannforurensing.  

Vi søker etter deg som har en god grunnkompetanse innen relevant fagfelt, men som også ønsker å jobbe bredt innen miljørådgiving og kan bidra til å være en premissgiver for hvordan sektoren skal håndtere forurensing og bidra til å nå målene i Forsvarssektorens klima- og miljøstrategi.

Forsvarsbygg forvalter sektorens arealer i hele landet, med unike lokaliteter som festninger, store skyte- og øvingsfelt, militærleirer og flystasjoner. I Miljøseksjonen er vi rådgivere i forbindelse med drift, utbyggings- og avhendingsprosjekter. Vi skal sikre at vi overholder miljøregelverket og egne ambisjoner. Vi skal ha god kontroll på naturverdier og utslipp. Dette innebærer tverrfaglig samarbeid. Vi gjennomfører mange oppdrag selv og samarbeider tett med innleide miljøkonsulenter. Vi har betydelig dialog med miljømyndigheter, gir innspill på høringer, følger opp sektorens klima- og miljøstrategi, utarbeider kurser, prosedyrer og håndbøker, og bistår ved store anskaffelser. Vi bruker ulike kartverktøy og databaser i arbeidet vårt. Vi har også tett samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt og har en rolle som pådriver av FoU arbeid. 

Som miljørådgiver vil du bli en del av miljøseksjonen som består av 45 dyktige rådgivere innen ulike fag som kulturminne, støy og HMS i tillegg til ytre miljø. Stillingene som er utlyst, ligger under fagavdeling Ytre miljø. Seksjonen understøtter hele Forsvarsbygg og skal sikre at Forsvarets samfunnsoppdrag kan løses samtidig som vårt felles miljø ivaretas på kort og lang sikt. Seksjonen har et godt arbeidsmiljø og jobber sterkt tverrfaglig med varierte oppgaver.  
  Arbeidssted er Oslo eller Harstad. Andre Forsvarsbygglokasjoner kan vurderes. Noe reisevirksomhet må påregnes, og spesielt i sommerhalvåret vil det være en del feltarbeid, dette går selvsagt ikke ut over normal ferieavvikling. 

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no/jobb


Arbeidsoppgaver

Typiske oppgaver innen grunn- og vannforurensning: 

 • Bidra til kartlegging av forurenset grunn (spesielle utfordringer hos oss er PFAS, metaller og oljeforurensning)
 • Miljøtekniske grunnundersøkelser og utarbeidelse av tiltaksplaner
 • Vannovervåking og vannforvaltning
 • Bidra i gjennomføring av opprydding- og restaureringsprosjekter.
 • Gjennomføre miljørisikoanalyser 
 • Bistå med opplæring 

Andre sentrale oppgaver: 

 • Utarbeide miljøoppfølgingsplaner og rådgiving i byggeprosjekter og planlegging
 • Utarbeide utslippssøknader/ faggrunnlag for disse
 • Faglig bistand til reguleringsplaner og leirplaner
 • Rådgiving innen vannforvaltning, klimatilpassing mv
 • Høringsuttalelser
 • Gjøre avrop av konsulenttjenester og følge opp eksterne konsulenter.
 • Bidra inn i FoU arbeid.
 • Oppfølging etter ISO 14001 standarden. 

Seksjonen har et mangfold av oppgaver, slik at andre oppgaver kan tillegges stillingen, ut fra egen kompetanse og interesse og endrede behov. 

Personlige egenskaper

For å lykkes i denne rollen må du ha gode samarbeidsegenskaper og være god til å bygge relasjoner. Du må kunne kommunisere på mange ulike nivåer og ha gode formidlingsevner både muntlig og skriftlig. Videre må du være initiativrik, selvgående og evne å ta et selvstendig ansvar for egne oppgaver. Du må også kunne håndtere å ha flere baller i luften samtidig og ha en fleksibel og positiv innstilling.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på masternivå. Relevante fag er for eksempel kjemi, miljøkjemi, geologi, limnologi, toksikologi, naturforvaltning, økologi
 • Relevant erfaring med miljøfaglig rådgiving
 • Gode kommunikasjonsegenskaper på norsk muntlig og skriftlig
 • Grunnleggende IT-kompetanse innen normale dataverktøy
 • Førerkort kl. B
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig og NATO Secret 
 • Behersker engelsk muntlig og skriftlig

Ønskelig

 • Kompetanse innen kart- og databaseverktøy
 • Kjennskap til relevant miljøregelverk og nasjonale miljøstrategier

Vi tilbyr

I Forsvarsbygg vil du få en spennende og variert arbeidshverdag med et meningsfullt samfunnsoppdrag hvor du vil bidra til å bygge forsvarsevne hver dag. Vi satser på medarbeiderne våre, vi tilbyr kursing, etter- og videreutdanning og har etablert vår egen prosjektlederutdanning. Vi har en familievennlig og fleksibel personalpolitikk med gode arbeidstidsordninger. Du vil også få tilgang til treningsrom og bedriftsidrettslag med varierte aktiviteter. Som ansatt hos oss får du medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger med mulighet for boliglån og gode forsikringsordninger.

Andre opplysninger

 • Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver (1434/1364) fra kr. 646 000,- til kr. 821 100,- (lønnstrinn 66-78)
 • Vi ber om at du laster opp vitnemål og karakterutskrifter i søknaden din
 • Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge

Kontaktinformasjon

Catrine Curle, Avdelingsleder naturforvaltning, 93249709


Arbeidssted

6. Divisjons gate 12


9406 Harstad


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: ForsvarsbyggReferansenr.: 4812251363


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 30.05.2024Forsvarsbygg

BedriftForsvarsbygg
Om bedriften

Helt siden festningenes tid har operative og funksjonsdyktige bygg og anlegg vært avgjørende for Norges forsvarsevne. Det er Forsvarsbyggs ansvar å bygge denne forsvarsevnen, vi utvikler, bygger, drifter og avhender bygg, anlegg og eiendom for forsvarssektoren. Vi er Norges største offentlige eiendomsaktør, en attraktiv arbeidsgiver med ledende fagkompetanse innen bygg og eiendom og en rekke tilknyttede fagområder.

Forsvarsbygg har ansvaret for over 12 000 bygg og anlegg over hele landet, og har til enhver tid ansvaret for cirka 300 aktive investeringsprosjekter. Eiendomsporteføljen vi forvalter inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet, fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Forsvarsbygg har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet.

Forsvarsbygg er en etat i forsvarssektoren og underlagt Forsvarsdepartementet. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner og arbeidsoppgaver.

Søk etter flere lignende stillinger