Jobbsafari

Er du klar for å ta over ansvaret for noen av Norges viktigste og mest spennende IT-løsninger?

27 dager siden
OmrådeOslo
Søk senest21.5.2024
Søk på jobb

Om stillingen

Motiveres du av tanken på å digitalisere og videreutvikle Skatteetaten i tråd med samfunnsutviklingen? Vil du lage de beste løsningene for brukerne våre?

Vi ser etter en erfaren og synlig leder som vil være med å videreutvikle og sikre ett av de viktigste områdene for Skatteetaten. Vi har kommet langt i moderniseringen av våre løsninger, som for eksempel Skattemeldingen, men verden står ikke stille og vi fornyer oss hele tiden.

Hva slags leder ønsker vi oss?
Skal du lykkes hos oss må du brenne for samfunnsoppdraget vårt: å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. Du motiveres av å utvikle eget lederskap, være en god rollemodell, kulturskaper og utøve tillitsbasert ledelse. Du utforsker ulike perspektiver, utfordrer etablerte sannheter og tar fremtidsrettede valg. Du har gjennomføringskraft, skaper framdrift, og vet hvordan man forbereder, setter i gang og følger opp initiativ.

Som avdelingsdirektør må du kunne håndtere et bredt spekter av oppgaver, hvor evne til dialog og relasjonsbygging er sentralt for å lykkes. Stillingen innebærer høy grad av samhandling på tvers, hvilket gjør din evne til å tenke og jobbe strategisk særs viktig, slik at du forstår divisjonenes behov opp mot IT og sikrer avdelingens leveranser.

Avdelingsdirektør fastsetting og opplysninger
Som avdelingsdirektør for fastsetting og opplysninger vil du ha ansvar for å videreutvikle og forvalte IT-divisjonens leveranser innen skatt, avgift og opplysninger. Avdelingen du skal lede er sentral i å støtte spesielt to forretningsdivisjoner i Skatteetaten. Fastsetting og opplysninger består av ca. 350 medarbeidere lokalisert hovedsakelig i Oslo, Grimstad og Bergen. Du vil ha personalansvar for avdelingens fire seksjonssjefer, rapportere direkte til divisjonsdirektøren i IT, og bli en del av divisjonsledelsen.

Les mer om våre forretnings-/kjernedivisjoner og hvordan Skatteetaten er organisert: https://www.skatteetaten.no/om-skatteetaten/om-oss/organisasjon-og-ledelse/organisasjonen/

Hvorfor skal du velge oss?
Vi tilbyr en spennende mulighet til å lede en viktig del av Skatteetatens digitaliseringsarbeid, med muligheter for personlig og faglig utvikling. Du kommer til en av Norges mest innovative arbeidsplass, hvor du utgjør en forskjell. Du vil bli en del av en ledergruppe med stor faglig tyngde, hvor vi gjør hverandre gode og sammen sørger for at vi er Norges beste IT-arbeidsplass.


Hva går jobben ut på?

Stillingen har et stort nedslagsfelt, og du vil samarbeide bredt og ha et stort spenn i oppgaver, blant annet: 

 • være brobrygger mellom forretningen og IT, og arbeide proaktivt mot divisjon informasjonsforvaltning og divisjon brukerdialog slik at avdelingens tjenester utvikles og forvaltes i takt med brukernes behov
 • strategisk utvikling av avdelingen, herunder oppfølging av store transformasjonsprosesser
 • inngå i eller lede styringsfunksjoner i større IT prosjekter
 • utvikle effektive tverrfaglige forvaltningsmodeller i samarbeid med forretningssiden
 • representasjon i store prioriteringsprosesser
 • være en aktiv bidragsyter i divisjonens ledergruppe, hvor det er viktig å sikre helheten, og at divisjonen og etaten realiserer sine mål
 • personalansvar for avdelingens seksjonssjefer
 • sikre at avdelingen har en kultur preget av engasjerte og motiverte medarbeidere med fremtidsrettet kompetanse

Hvilken kompetanse er viktig i denne rollen?

 • mastergrad eller tilsvarende innen relevant fagområde. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • ledererfaring på høyere nivå fra en stor og kompleks organisasjon som har vært gjennom større digitale transformasjoner
 • erfaring med produktorientert utviklings- og forvaltningsarbeid
 • erfaring med ledelse av ledere
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 

Høres det givende ut å jobbe et sted med et inspirerende samfunnsoppdrag? Da tror vi du vil trives hos oss! Vi kan friste med muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit i befolkningen. Du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder, og med store muligheter til å planlegge egen arbeidsdag.

Hos oss får du rammer som sikrer deg en fornuftig balanse mellom jobb og fritid: du får fleksitid og betalt overtid, sommertid, samt mulighet for å trene litt i arbeidstiden. Medlemskap i Statens pensjonskasse følger også med. Det betyr blant annet at du får en av Norges beste pensjonsordninger og mulighet til å søke om boliglån med gunstige betingelser. Les mer på spk.no.

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre.

Du blir ansatt som avdelingsdirektør (kode 1060) fra kr 1100000 – kr 1 330 000 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Stillingen har seks måneders prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes. 


Verdt å merke seg før du søker

Vi vil at du skal føle deg trygg på valget når du takker ja til å jobbe hos oss. Dersom du er aktuell for stillingen, tilbyr vi deg en omvendt referansesjekk. Det betyr at du får ringe noen av våre medarbeidere og stille de spørsmålene du måtte ønske for å finne bedre ut om vi er en god match.

Vi er på jobb for alle og skal være et godt sted å jobbe for alle. Likeverd, likestilling og mangfold er en del av kulturen vår og vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi kaller alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju.

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Kan vi ikke det, hører du selvsagt fra oss. 

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen: Trine Skjager, HR leder IT, 41211151


For spørsmål om stillingen: Marit Natvig, seksjonssjef IT styring, 97073509


For spørsmål om prosessen: Silje Sandberg, seniorrådgiver/HR partner, 45483310


Arbeidssted

Fredrik Selmers vei 4


0663 Oslo


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: SkatteetatenReferansenr.: 4802765870


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 20.05.2024Søk etter flere lignende stillinger