Jobbsafari
Fana og Ytrebygda skolehelsetjeneste, Bergen kommune

Er du helsesykepleier, og opptatt av å gjøre en forskjell for barn og ungdom?

1 måneder siden
OmrådeNesttun
Søk senest27.4.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Ledig 100 % fast stilling som helsesykepleier i skolehelsetjenesten ved Barne og familietjenesten i Fana og Ytrebygda. I tillegg har vi ledig to engasjementer i 40 % stilling, begge for oppfølging av innføringsklasser for flyktninger. 

Personell tilknyttet skolehelsestjenesten er lokalisert rundt på de ulike skolene i byområdet vårt, og ved Nesttun kommunehus. 

Barne- og Familietjenesten i Fana og Ytrebygda omfatter totalt:

 • Skolehelsetjenesten 1-10 trinn
 • Skolehelsetjenesten i videregående skole
 • Helsestasjon for ungdom
 • Svangerskapsomsorg
 • Helsestasjon for barn 0-5 år 
 • Ergo- og fysioterapitjenesten for barn og unge 
 • Barne- og Familiehjelpen
 • Ung Arena Sør

Vi har et flerfaglig arbeidsmiljø som består av jordmødre, helsesykepleiere, psykologer, leger, annet helsefaglig personell, sosionomer og kontorfaglig personell.

Barne- og familietjenesten har ansvar for forebyggende og helsefremmende arbeid for barn og unge i alderen 0-20 år. Tjenesten skal blant annet fremme fysisk og psykisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold og å forebygge sykdommer og skader. Etat for barn og familie har overordnet driftsansvar for Barne- og familietjenesten.Arbeidsoppgaver

 • Arbeid i skolehelsetjenesten iht nasjonalfaglige retningslinjer og etter anbefalt program
 • Tverrfaglig samarbeid, både internt og med andre tjenester
 • Helseundersøkelser
 • Vaksinasjon
 • Dokumentasjon
 • Undervisning
 • Tilsyn av barn i fosterhjem
 • Bistå helsestasjonstjenesten ved ferieavvikling
 • Arbeid ved helsestasjon for ungdom kan bli aktuelt
 • Noe ettermiddag/kveldsarbeid må påregnes

Kvalifikasjoner

 • Utdanningskrav: Offentlig godkjent sykepleier med bestått videreutdanning som helsesykepleier
 • Helsesykepleierstudenter og sykepleiere med annen relevant videreutdanning og/eller relevant arbeidserfaring kan vurderes til vikarstilling
 • Arbeidserfaring vektlegges, spesielt relevant arbeidserfaring med barn og unge
 • Grunnleggende IKT-kompetanse er nødvendig
 • God skriftlig og muntlig fremstilling på norsk kreves
 • Fremleggelse av gyldig politiattest kreves før tiltredelse 

Personlige egenskaper

 • Arbeidsoppgavene forutsetter fleksibilitet og god evne til å arbeide målrettet og strukturert, både selvstendig og i tverrfaglige team.
 • Det er viktig at kandidaten har egenskaper som innbyr til tillit hos barn, unge og foreldre
 • Man må kunne ta initiativ og bidra til godt samarbeidsmiljø med personalet på skolene, og være lojal overfor rammene som ligger til stillingen 
 • Kandidaten må ha god arbeidskapasitet, og kunne bidra til et godt tilbud til brukerne gjennom engasjement og interesse for faglig utvikling. 
 • Personlig egnethet og sammensetningen av personalgruppen vektlegges.

Vi tilbyr

• Fokus på sosial trivsel
• Godt fagmiljø
• Faglig veiledning
• Etablert tverrfaglig samarbeid
• Fleksibel arbeidstid
• En inkluderende arbeidslivsbedrift 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker ber om å bli unntatt fra offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25, annet ledd. Søker vil i så fall bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Else Karin Vederhus, Avdelingsleder skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom Fana og Ytrebygda, 40811676


Hege Kjærgård Ellingsen, Avdelingsleder skolehelsetjenesten, 40813504


Arbeidssted

Wollert Konows plass 2


5224 Nesttun


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Bergen kommuneReferansenr.: 4795503930


Stillingsprosent: 100, 40%


Fast, Engasjement


Søknadsfrist: 27.04.2024Fana og Ytrebygda skolehelsetjeneste, Bergen kommune

BedriftFana og Ytrebygda skolehelsetjeneste, Bergen kommune
Om bedriften

Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte.


Søk etter flere lignende stillinger