Jobbsafari

Er du en strategisk og utviklingsorientert leder ?

2 måneder siden
OmrådeOslo
Søk senest4.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Er du en strategisk og utviklingsorientert leder som kan sikre drift og utvikling av pensjons- og familieområdet? 

NAV er en organisasjon i stor endring, som er kommet langt i å ta i bruk teknologi for ytterligere å levere enklere og bedre tjenester til brukerne.
NAV Familie- og pensjonsytelser (NFP), med sine ca. 960 kompetente medarbeidere, har som oppdrag at brukerne får utbetalt sine ytelser til rett tid.

Som leder for Plan- og økonomiavdelingen i styringsenheten har du overordnet ansvar for virksomhetsstyring i NFP. I dette inngår analyser, planlegging og budsjettering av ressurser, økonomi, samt oppfølging og virksomhetsrapportering.
Ved å være en del av styringsenhetens ledergruppe vil du bidra til gode strategiske beslutninger for hele resultatområdet. Lederrollen er spennende, utviklende og krevende.
Den sentrale utfordringen er å balansere hensynet til daglig drift og samtidig sikre at vi utvikler og effektiviserer vår organisasjon for framtida, Du skal lede og utvikle en avdeling med kompetente og selvstendige medarbeidere og må evne å løfte blikket og tenke strategisk samtidig som operative mål håndteres.

Du får muligheten til å bidra til videreutvikling av styringsenheten og resultatområdet i stort.  Du rapporterer til direktøren og inngår i hennes ledergruppe som består av lederne for de 10 enhetene i NFP. Du vil ha personalansvar for 7 kompetente medarbeidere som arbeider med produksjonsstyring, rapportering, analyse, tilganger og IT, eiendomsforvaltning, budsjett, sikkerhet og beredskap.


Arbeidsoppgaver

Dine hovedoppgaver vil være:

- Overordnet ansvar for virksomhetsstyring, budsjett og økonomiarbeidet i resultatområdet.
- Virksomhetsrapportering på områdene vi forvalter.
- Ansvar for å utarbeide og følge opp styringsinformasjon.
- Sikre effektiv drift og resultater gjennom styring og oppfølging av saksproduksjon og effektive arbeidsprosesser i underliggende enheter .
- Være en god endringsleder som bidrar til utvikling av organisasjonen i samsvar med overordnede strategier.
- Eiendomsforvaltning, sikkerhet og beredskap.
- Samarbeide med enhetsledere, tillitsvalgte og andre samarbeidspartnere internt i NAV, og være bindeledd mellom enhetene og direktoratet innenfor stillingens       hovedoppgaver.
- Bistå direktør NFP med andre oppgaver knyttet til driften av NFP eksempelvis innenfor HR området.

NAV er for tiden i en virksomhetsutviklingsprosess som kan medføre omorganisering av resultatområdet. Dette kan føre til endring i stillingens oppgaveportefølje. 

Kvalifikasjoner (overskrift)

Aktuelle kandidater må ha høyere utdanning, fortrinnsvis på Master nivå.  Det er ønskelig med master i økonomi, samfunnsfag eller annet relevant fag.  Annen relevant utdanning i kombinasjon med ledererfaring eller særlig relevant erfaring kan i særskilte tilfeller kompensere for utdanningskravet.    Du må ha ledererfaring med dokumentert evne til resultatoppnåelse. Det er viktig at du motiveres av samfunnsoppdraget til NAV og kan vise til gode resultater fra ledelse av omstillings- og endringsprosesser. For å lykkes som ny leder i rollen må du kunne løfte blikket, tenke strategisk og langsiktig samtidig som operative spørsmål håndteres. Det er ønskelig at du har kjennskap til lov- og avtaleverk i staten inkludert regelverket for økonomistyring.  I tillegg er den vi ser etter beslutningsdyktig, resultatorientert og har gjennomføringsevne. Du er også tydelig, åpen, motiverende og praktiserer tillitsbasert ledelse. Meget gode kommunikasjonsevner er viktig.    

Vi tilbyr

- Lønn som avdelingsdirektør (kode 1060) fra kroner 895.500. - kroner 1.078.600 tilsvarende ltr. 81 - 88.  Høyere lønn kan vurderes for spesielt kvalifiserte kandidater.
- Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde.
- Et godt arbeidsmiljø med kompetente og hyggelige kolleger.
- Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
- Hybrid arbeidshverdag med mulighet for hjemmekontor.
- Gode pensjons-, forsikrings og velferdsordninger.

Kontaktinformasjon

Pia Høst, Direktør, 91196158, [email protected]


Arbeidssted

C. J. Hambros plass 2


0164 Oslo


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: NAVReferansenr.: 4767990571


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 04.03.2024Nav Familie- Og Pensjonsytelser

BedriftNav Familie- Og Pensjonsytelser
Vis flere jobber for denne bedriften

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger