Jobbsafari
Madlavoll skole SFO (7), Stavanger kommune

Er du en STOLT pedagogisk medarbeider?   

2 måneder siden
OmrådeHafrsfjord
Søk senest4.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Madlavoll skole er en barneskole med ca. 400 elever og ca. 100 ansatte. Mange yrkesgrupper er representert hos oss, og dette mangfoldet er vi stolte av!

I tillegg til å være en nærskole for elever i Madla bydel, har skolen et bydekkende tilbud for barn med særskilt tilrettelagte opplæringsbehov (STOLT avdeling). Vår visjon er "En skole for alle", hvor målet er å legge til rette for læring og fellesskap for alle elever, uavhengig av ferdigheter og evner. Skolen ligger i kort avstand fra Universitetet og Sørmarka.

På SFO har vi rundt 200 elever og 40 ansatte med ulik utdanning som hver dag bidrar til å øke elevenes sosiale læring og utvikling. Skole og SFO er organisert slik at elever med særskilt tilrettelagt opplæringsbehov inkluderes i størst mulig grad med elever på ordinære trinn.

Vi søker flere STOLT medarbeidere:

 • Inntil fire faste 100% stillinger med arbeidstid mellom kl. 07.30-16.30.
 • Inntil fire faste 50% stillinger med arbeidstid mellom kl. 12.30-16.30.

Oppstart juni 2024, eller 01.08.24.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til å øke elevenes sosiale læring og utvikling på skole og SFO.
 • Skape gode relasjoner til elever, foresatte og ansatte.
 • Samarbeide med andre pedagogiske medarbeidere og pedagoger.
 • Aktivt delta i aktivitet rundt elevene på SFO, inne og ute.
 • Planlegge og organisere aktiviteter på SFO.

Kvalifikasjoner

 • Du bør ha 3 årig universitet/høgskoleutdanning eller fagbrev innen relevant fagfelt.
 • Annen utdanning/erfaring kan også være aktuelt.
 • For stillingene vil vi legge vekt på at du har erfaring i å arbeide med elever med særskilte behov og utfordringer.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.
 • Du må kunne kommunisere tydelig, både muntlig og skriftlig.
 • Gode digitale ferdigheter.
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk morsmål.

Personlige egenskaper

 • Du er autoritativ - tydelig og varm.
 • Du er robust - tåler å stå i verbal og fysisk utagering.
 • Du har god arbeidskapasitet - tåler avvisning og gir ikke opp.
 • Du har godt humør, og respekt for andre.
 • Du tar ansvar og jobber godt i team.

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver med elever som trenger akkurat deg i livet sitt!
 • Samarbeid med fantastiske barn og kollegaer på en skole for alle.
 • Gode forsikringsordninger og pensjonsavtaler.
 • Hjem-jobb-hjem-avtale.
 • Stillingskode 668500, Miljøveileder med bachelor, kr. 485 400 - 569 100.
 • Stillingskode 751703, Barne- og ungdomsarbeider, kr. 415 300 - 487 300.
 • Stillingskode 657206, SFO-assistent, kr. 351 200 - 457 700.

Kontaktinformasjon

Therese Sørbø, Avdelingsleder SFO, +4797717345, [email protected]

Arbeidssted

Jernalderveien 47
4041 Hafrsfjord

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Stavanger kommune

Referansenr.: 4760603653
Stillingsprosent: 100, 50%
Fast
Startdato: 01.08.2024
Sluttdato: 31.12.2099
Søknadsfrist: 04.03.2024

Madlavoll skole SFO (7), Stavanger kommune

BedriftMadlavoll skole SFO (7), Stavanger kommune
Om bedriften

Stavanger kommune er, med sine 11 000 ansatte, en av regionens største arbeidsgivere.

Vi mener inkludering og mangfold er en styrke. Vi er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. 

Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for kommunen og innbyggerne og blir en del av en spennende storbyregion. 

Vi bygger fellesskap ved å være nære, åpen og nyskapende

Offentlig søkerliste: 

Stavanger kommune praktiserer prinsippet om meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil normalt inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge tungtveiende grunner for å få innvilget unntak, jamfør Offentleglova §25.

Politiattest:

Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse for stillinger der det er påkrevd iht. lovverk.

Vedlegg:

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å bruke Vitnemålsportalen. Utdanning utført utenfor Norge må være godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (eller NOKUT), og godkjenningen må dokumenteres.

Lignende stillinger