Jobbsafari
DPS Groruddalen Allmennpoliklinikk A , Akershus universitetssykehus HF

Er du en psykolog som vil jobbe i et engasjert og kompetent fagmiljø? 

2 måneder siden
OmrådeOslo
Søk senest10.3.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

Vi søker psykolog til et 6 måneders vikariat ved Allmennpoliklinikk A i Jerikoveien på Lindeberg/Furuset i Oslo. Vi søker deg som er faglig dedikert, og som ønsker å bidra inn i et hyggelig, engasjert og kompetent fagmiljø.

Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver, faglige utfordringer og utviklingsmuligheter. Arbeidet består i hovedsak av pasientarbeid som inkluderer vurdering, utredning, diagnostisering og behandling av mennesker med et bredt spekter av psykiske lidelser. Vi har tverrfaglig samarbeid internt og arbeidet består også av samarbeid bydelene, NAV og fastlegene og andre samarbeidsparter i opptaksområdet. 

Vår allmennpoliklinikk har totalt 13 stillinger og er p.t. tverrfaglig sammensatt av fire psykologspesialister, åtte psykologer, to overleger, en LIS, en sosionom og seksjonsleder (psykologspesialist). Vi har et stort psykologmiljø i vår avdeling med totalt over 80 psykologer/psykologspesialister. Det er regelmessige psykologmøter hvor psykologene kan møtes omkring psykologfaglige temaer.

DPS Groruddalen består av 8 polikliniske seksjoner og en døgnseksjon. De polikliniske seksjonene er fire allmennpoliklinikker, TiRe (psykosepasienter), Seksjon for gruppeterapi (pasienter med personlighetsforstyrrelser), Seksjon Helse- og arbeid (områdefunksjon), Akutteam, samt nyoppstartet FACT team i samarbeid med bydelene. Vi har også eMestrings team med behandlere som gir tilbud til pasienter med depresjon, panikklidelse og sosial angst.

Allmennpoliklinikkenes størrelse på 12-14 medarbeidere er strategisk valgt for å frem det gode sosiale miljøet som oppstår i små enheter med gode og trygge kollegiale relasjoner.  

Vårt opptaksområde består av bydelene Alna, Grorud og Stovner, samt Nittedal kommune og har mange mennesker med flerkulturell bakgrunn. Vi har et tett samarbeid med NAV i bydelene gjennom samhandlingsprosjekt og vi er knyttet opp til en IPS konsulent. Vi ser at dette virker og det er svært givende.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.


Arbeidsoppgaver

 • Jobbe i tråd med allmennpoliklinikkens oppgaver i samfunnsoppdraget / mandatet til spesialisthelsetjenesten.
 • Bidra med mottak og vurdering/avklaring av pasienters hjelpebehov, særlig avklaringer omkring hva slags nivå pasientens hjelpebehov hører hjemme på.
 • Vurdering av pasienters lidelsesnivå og funksjonsnivå.
 • Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med psykiske lidelser.
 • Behandlingsplanlegging i samarbeid med pasientene. 
 • Kortvarig fokusert samtalebehandling.
 • Samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere internt og eksternt.
 • Pårørendesamarbeid, pårørendesamtaler med både voksne og barn. Barnekartlegging.
 • Deltagelse i seksjonens utviklings- og endringsarbeid.
 • Ved behov yte bistand opp mot andre seksjoner i avdelingen. 
 • Følge opp pasienter i henhold til nasjonale pasientforløp (tidligere kalt pakkeforløp).
 • Bidra faglig inn i tverrfaglig team.
 • Journalføring av helsehjelpen.

Kvalifikasjoner

 • Norsk lisens eller autorisasjon som psykolog. Oppgi HPR-nr. i søknaden.
 • Erfaring med utredning og behandling fra spesialisthelsetjenesten, gjerne allmenpoliklinikk, vil vektlegges 
 • Kunnskap om helsemyndighetenes lov- og forskriftsverk, herunder prioriteringsveilederen-/forskriften og "Sammen om mestring". 
 • Beherske norsk språk godt både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Fleksibilitet.
 • At du deler av din kunnskap og dine erfaringer.
 • Høy arbeidskapasitet.
 • Gode gjennomføringsevner.
 • Tar ansvar for både egne og seksjonens/avdelingens resultater. 
 • Tar ansvar for eget bidrag til sosialt miljø og faglig utvikling.
 • Bidrar til å skape en stabil, støttende, bekreftende, konstruktiv, utviklende og trygg atmosfære i møter og samarbeid. 
 • Faglig engasjert, motiverende og inspirerende.
 • Endringsvillighet-/deltagelse; både tåle godt og delta aktivt og konstruktivt i de konstante endringene som er i helsesektoren.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Sentral beliggenhet på Lindeberg/Furuset/Alna for dere som bor i Oslo-området.
 • Dagtidsarbeid ukedager kl. 0800-1530.
 • Fleksitidsordning etter gjeldende regler med kjernetid 0900-1500. 
 • Vi har et stort psykologmiljø.
 • Psykologmøter med psykologfaglig innhold. 
 • Vi har et godt arbeidsmiljø med mye godt humør og gode relasjoner.
 • Vi deltar i Holmenkollstafetten årlig og noen ganger også på Ahus-lekene.
 • Mulighet for videreutdanning.
 • Vi har fokus på våre pasienter gjennom kontinuerlig tjenesteutvikling og fagutvikling og kvalitetsforbedring.
 • Divisjon psykisk helsevern har en egen Forsknings -og utviklingsavdeling (FOU), og vi ønsker å ha eller delta i forskningsprosjekter.
 • I avdelingen har vi ressursgrupper i matriser på tvers av seksjonene: Undervisningskomite, sikkerhetsgruppe, selvmordsforebyggingsgruppe, gruppe for rus og avhengighet, testing og utredningsgruppe, forskningsutvalg og Checkware-gruppe (digitale utredningsløsninger).
 • Ahus har et bredt spekter av idretts- og kulturtilbud.
 • Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, kinobilletter, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud, samt rabatt på treningssentre.
 • Ahus har en boligstiftelse med personalboliger og det finnes personalbarnehage.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.

Kontaktinformasjon

Trygve Andreas Sætherskar, Seksjonsleder/psykologspesialist, 23141900, [email protected]


Arbeidssted

Jerikoveien 28


1067 Oslo


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Akershus universitetssykehus HFReferansenr.: 4773334466


Stillingsprosent: 100%


Vikariat


Startdato: 18.03.2024


Sluttdato: 18.09.2024


Søknadsfrist: 10.03.2024DPS Groruddalen Allmennpoliklinikk A , Akershus universitetssykehus HF

BedriftDPS Groruddalen Allmennpoliklinikk A , Akershus universitetssykehus HF
Om bedriften

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 600 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. Tjenestestedet er imidlertid Akershus universitetssykehus HF og innbefatter alle sykehusets lokasjoner. Arbeidsgiver tar forbehold om endring av arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde ved behov.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Divisjon psykisk helsevern har ca. 1850 årsverk og består av sykehusavdelingene Akuttpsykiatri, Spesialpsykiatri og Alderspsykiatri, samt lokalbaserte tjenester ved fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), Avdeling barn og unges psykiske helsevern (BUP) og Avdeling rus og avhengighet (ARA). Behandlingsstedene til de lokalbaserte tjenestene innen DPS, BUP og ARA er på Øvre Romerike, Nedre Romerike, Groruddalen, Follo og Kongsvinger. I tillegg har divisjonen en avdeling for voksenhabilitering og en forskningsavdeling.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger