Jobbsafari
Kliniske fellesapplikasjoner, Sykehuspartner HF

Er du en erfaren leder som har lyst til å bidra inn i et samfunnskritisk oppdrag?

24 dager siden
OmrådeDrammen
Søk senest4.8.2024
JobbdetaljerFast
Søk på jobb

Om stillingen

Vi søker etter en høyt motivert, løsningsorientert og erfaren enhetsleder som vil være med på det viktige oppdraget vi har knyttet til å levere kritiske løsninger til helseforetakene. Vi søker en person som evner å følge opp og motivere sine medarbeidere, og sikre at vi er godt rustet til å levere i henhold til avtalte forpliktelser.  Det er en fordel om du tidligere har erfaring med ledelse, personalansvar, budsjettarbeid og økonomi. 

Seksjonen totalt sett har ansvar for forvaltning og videreutvikling av elektronisk pasientjournal (EPJ) og Talegjenkjenning til alle helseforetakene i Helse Sør-Øst. Seksjonen består av totalt 65 ansatte som er spesialister på applikasjonene. Vi har både ansatte med klinisk og IKT-bakgrunn.

Du vil få ansvar for en av enhetene i seksjonen og medarbeiderne du får ansvar for sitter spredt på ulike Sykehuspartner lokasjoner i regionen. Det er viktig at du evner å skape samarbeidsrelasjoner og tillit, og at du er en lagspiller som evner å skape resultater sammen med og gjennom andre. Som person er du strukturert, positiv og løsningsorientert.

Mesteparten av arbeidet og samarbeidet oss imellom foregår digitalt. Du vil rapportere til- og samarbeide tett med seksjonsleder, samt inngå i ledergruppen til kliniske fellesapplikasjoner. Med rollen følger stor grad av handlingsfrihet og mulighetsrom. Noe reisevirksomhet må påregnes.


Arbeidsoppgaver

 • Lede, engasjere og utvikle enhetens ansatte
 • Bidra til at enheten når sine resultat- og leveransemål
 • Sikre god kunde- og leverandøroppfølging
 • Sikre effektiv saksbehandling, produksjons- og prosesstyring i teamet
 • Sikre samarbeid, koordinering og dialog med involverte parter
 • Samarbeide tett med lederne for de andre enhetene og seksjonsleder
 • Økonomiansvar for enheten

Vår organisasjon har fokus på kontinuerlig forbedring, og i den forbindelse må det påregnes at innhold i arbeidsoppgaver og roller vil kunne endres over tid. 

Kvalifikasjoner

 • Bachelorgrad eller tilsvarende erfaring innenfor ledelse er ønskelig
 • IKT-faglig innsikt og forståelse
 • Operativ ledererfaring med personal- og økonomiansvar
 • Erfaring fra ledelse innen IKT-Helsesektoren vil telle som en fordel
 • God forretnings – og organisasjonsforståelse 

For noen systemtilganger i Sykehuspartner vil det som følge av lovpålegg være krav om fremvisning av pass eller nasjonalt/Europeisk ID-kort.

Karakterer og vitnemål legges ved via Vitnemålsportalen

Personlige egenskaper

 • Uredd, trygg, selvdreven, proaktiv og med stor gjennomføringskraft
 • Endringsvillighet, og erfaring med endringsledelse
 • Gode kommunikasjonsevner, kundeorientert og serviceinnstilt. Positiv holdning.
 • Evne til å motivere ansatte, koordinere, ta ansvar og være pådriver
 • Evne til å identifisere mulige forbedringer og gjennomføre disse
 • Analytisk, strukturert og løsningsorientert
 • Evner å se det helhetlige bildet

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Interessante, meningsfylte og utfordrende arbeidsoppgaver i et spennende miljø med god takhøyde
 • Godt og uformelt arbeidsmiljø i en av Norges største IKT-organisasjoner
 • Stor grad av frihet og påvirkningsmuligheter
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Fleksibel arbeidstidsordning med hybrid arbeidsplass 
 • Lønn etter avtale 

Arbeidssted kan være Oslo, Drammen eller Grimstad

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. 
Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25. 

Kontaktinformasjon

Tine Benedicte Sand Wirsching, Seksjonsleder, +4741437624


Mari Bergkastet Jonassen, Avdelingsleder, +4795260038


Arbeidssted

Hoffsveien 1D


0275 Oslo


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Sykehuspartner HFReferansenr.: 4832482644


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 04.08.2024Kliniske fellesapplikasjoner, Sykehuspartner HF

BedriftKliniske fellesapplikasjoner, Sykehuspartner HF
Om bedriften

Sykehuspartner -  vi skal utgjøre en forskjell for pasient og sykehus ved å levere bærekraftige, sikre og moderne digitale tjenester.


Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.Sykehuspartner forvalter og drifter avanserte IKT-miljøer med over 80.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste.  Sykehuspartners mål er å være en effektiv og brukernær leverandør og være en drivkraft for digital transformasjon.Sykehuspartner har ca 1800 medarbeidere ansatte på følgende lokasjoner: Oslo/Skøyen, Drammen, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset.Sykehuspartner er miljøsertifisert.Sykehuspartner er opptatt av mangfold, vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, «hull i CV», nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Lignende stillinger