Jobbsafari
Enhet for sykehjem, Rovik rød, Sandnes kommune

Er du en  engasjert og reflektert Helsefagarbeider som liker å jobbe tverrfaglig?

1 måneder siden
OmrådeSandnes
Søk senest18.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Rovik bo- og aktivitetssenter er et koselig sykehjem midt i Åsveien på Sandnes´beste østkant. Vi har god bussforbindelse og gratis parkering. Her er vi opptatt av å leve hele livet og meningsfulle aktiviteter.  Vår visjon er: Med blikk for omsorg og kompetanse!

Vi har nettopp innført kompetanseteammodellen på tvers av avdelingene. Dette innebærer endrede roller for alle ansatte. I kompetanseteammodellen ivaretar helsefagarbeiderne den daglige driften i avdelingene, og får dermed et større faglig ansvar. Fagarbeidernes kompetanse blir satt i fokus. De får ansvar som primærkontakter og får opplæring og veiledning ift dette. Kompetanseteammodellen bidrar dermed til et sterkt fagmiljø og sikrer rett kompetanse til rett tid. 

Vi er også godt i gang med prosjektet KlinObs kommune, som er en trinnvis kompetansemodell for å øke klinisk observasjonskompetanse blant helsepersonell i kommunale helse og omsorgstjenester. Hos oss vil du få mulighet til faglig utvikling og opparbeide deg god kompetanse om den geriatriske pasienten sammen med andre dyktige medarbeidere.

Vi har for tiden ledig :

Bokollektivet, 50% med arbeid D/A og hver 3. helg. 

Rød avdeling, 100 % med arbeid D/A og hver 3. helg.

Blå avdeling 100% med arbeid D/A og hver 3. helg. 

Helgestillinger på hele huset for helsefagarbeider. 


Rovik bo og aktivitetssenter består av:
Blå avdeling - skjermet enhet med 17 plasser
Rød avdeling - Somatisk enhet med 21 plasser, hvor to av plassene er for korttidsbruk
Grønn avdeling - enhet for personer med demens med 18 plasser, hvorav en er til rullerende/korttid
Bokollektiv for eldre med begynnende demens sykdom, totalt 14 plasser
Vi ønsker deg velkommen som søker hos oss!


Arbeidsoppgaver

 • Primærkontaktansvar for beboere
 • Pårørendearbeid
 • Legemiddelhåndtering
 • Veiledning av elever og lærlinger
 • Dokumentasjon i journalsystemet etter gjeldene regelverk
 • Bidra til god hverdag for pasientene med spesielt fokus på miljøarbeid og aktivitet for pasientene våre

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev som helsefagarbeider
 • Norsk autorisasjon som helsefagarbeider eller hjelpepleier
 • Kurs i legemiddelhåndtering er en fordel
 • Krav om norskferdigheter på minimum nivå B2
 • Tilfredsstillende politiattest er en forutsetning for ansettelse. Denne skal ikke legges ved søknaden, men må leveres snarest etter tilbud om ansettelse og før tiltredelse
 • I denne stillingen kreves det at du leverer egenerklæring for tuberkulose og MRSA før tiltredelse

Personlige egenskaper

 • Ha god innsikt ,trygghet og engasjement for helsefagarbeiderfaget.
 • Evne til fleksibilitet og samarbeid
 • Ansvarsbevisst og evne til å jobbe selvstendig
 • Positiv og løsningsorientert innstilling
 • Gode kommunikasjons -og  samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Kunnskap om miljøterapi er ønskelig

Vi tilbyr

 • Turnusarbeid med Dag/aften og hver 3. helg
 • Hjem-jobb-hjem avtale
 • Gratis svømming for alle ansatte i kommunens svømmehaller
 • Bedriftsidrettslag og bedriftskunstforening
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Kurs/interopplæring

Kontaktinformasjon

Grete Wisnæs Thomassen, Avdelingsleder, 93050405, [email protected]


Arbeidssted

Åsveien 123


4328 Sandnes


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Sandnes kommuneReferansenr.: 4773925616


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 18.03.2024Enhet for sykehjem, Rovik rød, Sandnes kommune

BedriftEnhet for sykehjem, Rovik rød, Sandnes kommune
Om bedriften

Sandnes kommune er kåret til Norges mest attraktive by i 2022. Visjonen vår er: "Sandnes – i sentrum for framtiden" og verdiene våre er "Romslig - Modig og Sunn". Verdiene våre skal vise igjen hos den enkelte medarbeider og måten vi jobber på. 


Sandnes ligger sentralt på Nord-Jæren, og er blant Norges mest folkerike kommuner. Den består av etablerte storby- og tettstedsområder, og er en av fylkets største landbrukskommuner. Vi har idrettsmiljø i norgestoppen, et yrende kulturliv og vakre friluftsområder på rekke og rad. Kommunen kjennetegnes dessuten av et aktivt næringsliv og en sterk kulturhistorie. Sandnes er alt dette og mye mer!


Vi ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordrer vi alle kvalifiserte til å søke - uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, etnisitet eller hull i CV-en.
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort, selv om en har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger