Jobbsafari

Enhetsleder/rektor

2 måneder siden
OmrådeKarasjok
Søk senest1.5.2024
JobbdetaljerFast
Søk på jobb

Om stillingen

Om stillingen

I Kárášjoga gielda Karasjok kommune har vi ledig stilling som enhetsleder/rektor i 100 % fast stilling. 

Tiltredelse: Etter nærmere avtale

Karasjok kommune er midtveis i gjennomføringen av et større omstillingsprosjekt som har navnet «Fremtidens Karasjok». Kommunen er i ferd med å snu en negativ økonomisk utvikling og har spennende planer for fremtiden. 

Kommunen er i gang med bygging av en ny skole tilpasset fremtidens behov. 
I dag er skolen organisert med rektor og 3 avdelingsledere med ansvar for 1.- 10. trinn. Skolen ivaretar voksenopplæring, og tilbyr fjernundervisning i samisk språk og kultur for elever som bor i kommuner utenfor samiske forvaltningsområder.

Det er i dag ca. 220 elever og rundt 50 ansatte. Skolen holder på å flytte over i midlertidige lokaler og regner med å være på plass fra 1.februar i år. Ny skole er estimert til å være innflytningsklar høsten 2025

Skolen følger Kunnskapsløftet 2020 Samisk. Vi er en PALS-skole (Positiv adferd, støttende læringsmiljø og samhandling). Våren 2024 avsluttes «Læringsmiljøprosjektet» som har vært et kompetanseløft i forhold til trygt og godt læringsmiljø.

Karasjok skoles visjon er: Karasjok sameskole er en inkluderende skole som i samarbeid med foreldrene skaper et godt læringsmiljø.


Arbeidsoppgaver

Vi søker en utviklingsorientert og fremtidsrettet enhetsleder/rektor for en ny skole. 

Enhetsleder/rektor har det overordnede ansvar innafor fag-, personal og økonomi for skolen. Enhetsleder/rektor rapporterer til kommunedirektøren og inngår i kommunaldirektørens ledergruppe. 

Forventinger og krav til enhetsleder/rektor:

•    Elevenes læringsmiljø: 
 Enhetsleder/rektor skal legge til rette for gode læringsprosesser, veiledning og støtte til ansatte slik at skolen som helhet skaper et godt læringsmiljø.

•    Profesjonsfellesskap og samarbeid:
 Enhetsleder/rektor er ansvarlig for å sikre at skolens organisering er hensiktsmessig og bidrar inn i kommunens helhetlige virksomhet.

•    Styring og administrasjon:
  Enhetsleder/rektor handler på vegne av sentrale og lokale myndigheter. 
 Enhetsleder/rektor kjenner og følger lov og forskrift, herunder læreplanverket. 
 Enhetsleder/rektor har ansvar for å ha god intern administrasjon, styring og kontroll av skolens virksomhet.

•    Utvikling og endring:
 Enhetsleder/rektor er ansvarlig for utvikling og endring av skolen i takt med endringer internt i kommuneorganisasjonen, og eksternt slik at skolen som en del av kommunen som en helhetlig organisasjon til enhver tid er tilpasset sine oppgaver og kontekst. 
 Enhetsleder/rektor har ansvar for at skolen har tilstrekkelig kompetanse til å løse nåværende og kommende oppgaver. 
 Enhetsleder/rektor har ansvar for at skolen fanger opp endringer i samfunnet, elevgrunnlaget, foresatte, teknologi og politikk og fagene som kan være av betydning for skolens oppdrag og aktiviteter.


Kvalifikasjoner

For å innfri forventinger og krav tenker vi at noen personlige egenskaper vil være avgjørende:

•    evne til å lede og utvikle lærings- og læreplanarbeid. 
•    tilstrekkelig god fagkompetanse og legitimitet til å kunne gjøre gode faglige vurderinger, samt utnytte faglig kompetanse i organisasjonen. 
•    evne til å nyttiggjøre relevant kunnskapsgrunnlag for skolens kvalitetsarbeid.
•    evne til å styrke og lede profesjonsfellesskapet og til å utvikle organisasjonskultur slik at alle ansatte kan og vil hjelpe og støtte hverandre i arbeidet. 
•    evne til å inspirere og å bidra til å løse konflikter.  
•    evne til samarbeid med andre kolleger, skoler, skoleeier og andre eksterne aktører for å skape en skole som bidrar til barn og unges læring, mestring og trivsel.
•    evne til å lede lærere og øvrige medarbeidere i henhold til nasjonalt og lokalt vedtatt politikk.
•    evne til å følge opp og etterleve regelverk for å forebygge, håndtere og følge opp saker på en god måte.
•    evne til strategisk ledelse, ledelse av utviklings- og endringsprosesser og ledelse av kompetanseutvikling.


Formell kompetanse som støtter opp under de personlige egenskapene vil være:

•    Pedagogisk kompetanse i henhold til Opplæringslovens § 9-1 og erfaring fra pedagogisk arbeid
•    Kompetanse i samisk språk, kultur og samfunn. Søkere som ikke behersker nordsamisk, må være villig til å gjennomføre samiskopplæring innen to år etter tilsetting
•    Kompetanse i bruk av digitale verktøy
•    Ledelse, økonomi og administrasjon 


Lønns og arbeidsvilkår

Vi kan tilby:
•    En spennende lederstilling i en skole i endring
•    En utviklingsorientert kommune som fremmer god samhandling internt og eksternt
•    Gode forsikrings- og pensjonsordninger
•    Lønnsbetingelser etter avtale
•    Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass 
•    Oppfølging og veiledning 
•    Mulighet for rektorutdanning
•    Flytteutgifter dekkes etter kommunens flyttereglement. 


Nærmere opplysninger

•    Det må oppgis to referanser av nyere dato i søknaden, en av disse må være fra siste arbeidssted. 
•    Søknad med CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes elektronisk via www.jobbnorge.no . Kun søknader via      jobbnorge.no vil bli vurdert.
•    Ved ansettelse legges det frem godkjent politiattest
•    Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju

Søknadsfrist: 01.05.2024

Karasjok kommune er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det, jf. Offentleglova § 25.

Nærmere opplysninger om stilling ta kontakt med:
Kommunedirektør Ronny Berg tlf. 992 11 816, eller assisterende kommunedirektør Elisabeth Larsen, tlf. 413 54 989.


Karasjok Kommune Sentraladministrasjon

BedriftKarasjok Kommune Sentraladministrasjon
Vis flere jobber for denne bedriften

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger