Jobbsafari
Seksjon Helse og familie, Oslo kommune, Bydel Nordre Aker

Enhetsleder Nydalen helsestasjon

29 dager siden
OmrådeOslo
Søk senest4.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Vår nåværende leder går over i en ny stilling i bydelen. Vi er derfor på leting etter en som kan overta hennes engasjement og entusiasme for å drifte og utvikle helsestasjonen.

Nydalen helsestasjon er et godt sted å jobbe, med svært dyktige og engasjerte medarbeidere og vakkert plassert ved Akerselva. Helsestasjonen har et positivt omdømme og er en tjeneste som oppleves trygg og imøtekommende. Vi har har ca 540 gravide og 540 fødsler i året som følges opp på helsestasjonen. Det er totalt 15,3 årsverk fordelt mellom helsesykepleiere, jordmødre, familieveileder og merkantil. I tillegg har vi faste leger tilknyttet helsestasjonen og et tett samarbeid med øvrige tjenester i bydelen. 

På Nydalen helsestasjon har vi jobbet med Bedre Tverrfaglig innsats (BTI) i flere år og har etablert et godt klima for samarbeid og samhandling. Dette bruker vi både innad i bydelen, men også ut mot eksterne samarbeidspartnere. Vi deltar også aktivt inn i nettverkene forankret i helsefelleskapet. Vi har jobbet mye med innføringen av Office 365 og nye digitale løsninger, som viktige verktøy i arbeidshverdagen. Det er etablert gode systemer for HMS/IA arbeid og kvalitetsutvikling. 

Vi ser etter en leder med god faglig innsikt i tjenesten, som ser verdien av forebyggende arbeid. Som leder har du gjennomføringsevne og er fleksibel. Du inspirerer og motiverer dine medarbeidere og er aktivt med på å skape et godt arbeidsmiljø.

Bydel Nordre Aker har det siste året hatt en omorganiseringsprosess med hensikt å sikre en organisasjonsstruktur og en lederstruktur som bidrar til å styrke koordinering og samhandling på tvers av fagområder. Vi ønsker med organiseringen lederkraften tett på tjenestene, og å sikre at kompetanse og ressurser benyttes best mulig. Organisatorisk er helsestasjonen plassert i seksjon helse og familie i avdeling for oppvekst og inkludering. Som enhetsleder for Nydalen helsestasjon er du en del av seksjonens lederteam. Teamet består av enhetsleder for skolehelsetjenesten og HFU, enhetsleder for tverrfaglig ressursteam og enhetsleder for Oslo hjelpa og fot ung. 

Hvis du kjenner at dette virker interessant, så ønsker vi veldig gjerne å høre fra deg!


Arbeidsoppgaver

 • Ansvar og myndighet i henhold til delegerte fullmakter  
 • Ivareta leveransekrav på kvalitet og økonomi
 • Budsjett-, personal- og fagansvar
 • Bidra til å sikre kontinuerlig utvikling av bydelenes tjenester  
 • Sikre tverrfaglig samhandling og koordinerte tjenester 
 • Aktuelt ansvarsområde for stillingen er følgende: 
  Drift av helsestasjon 
  Utstrakt tverrfaglig samarbeid med samarbeidspartner
 • Stillingen inngår i seksjonssjefens ledergruppe.

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent helsesykepleier 
 • Fordel med ledererfaring
 • Gode faglige kunnskaper og erfaring innenfor ansvarsområde  
 • Kunne omstille seg i takt med nye utfordringer og behov i tjenesten  
 • Gode muntlige og skriftlige norskferdigheter, samt god kommunikasjonsevne
 • Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og fleksibilitet
 • Evne til å lede tillitsbasert og helhetlig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Du vil bli del av en engasjert ledergruppe, og en del av et godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere
 • Det er et godt tverrfaglig samarbeid i bydelen, og mange spennende utviklingsprosjekter
 • Lønn og arbeidsvilkår er etter Oslo kommunes lønnsregulativ og avtaleverk 

Kontaktinformasjon

Karen Rode Grorud, Seksjonssjef, 95225260


Arbeidssted

Nydalsveien 21


0483 OSLO


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Oslo kommuneReferansenr.: 4792986372


Stillingsprosent: 100%


FastSeksjon Helse og familie, Oslo kommune, Bydel Nordre Aker

BedriftSeksjon Helse og familie, Oslo kommune, Bydel Nordre Aker
Om bedriften

Bydel Nordre Aker har rundt 53 000 innbyggere. Bydelen strekker seg fra Badebakken i sør, gjennom Maridalen og Solemskogen i nord, og fra Trondheimsveien i øst til Sognsvannsbekken i vest. Denne utstrekningen gjør Bydel Nordre Aker til den geografisk største bydelen i Oslo. Bydelens visjon er: " Sammen skaper vi selvstendige, aktive og gode liv i Bydel  Nordre Aker". Vi ønsker å være i dialog med bydelens innbyggere og utvikle gode tjenester. 

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom det er behov for det.

I henhold til offentlighetsloven kan søkeren føres opp på offentlig søkerliste selv om det er anmodet om anonymitet. Vedkommende vil i tilfelle bli varslet.

Les mer om

Bydel Nordre Aker