Jobbsafari
NAV Arbeid og Ytelser Skien

Enhetsleder - NAV Arbeid og ytelser

1 måneder siden
OmrådeSkien
Søk senest2.6.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Er du en trygg, tydelig og endringsvillig leder som ønsker en meningsfull og viktig oppgave? Da kan dette være stillingen for deg.
NAV er en organisasjon i stor endring, som er kommet langt i å ta i bruk teknologi for ytterligere å levere enklere og bedre tjenester til brukerne.
NAV Arbeid og ytelser består av 11 enheter geografisk spredt over hele landet, og har med sine rundt 1700 kompetente medarbeidere som oppdrag at brukerne får utbetalt sine ytelser til rett tid. Vi forvalter ytelser som representerer mer enn 200 milliarder kroner over statsbudsjettet, og fatter rundt 4,5 millioner vedtak hvert år. Derfor skal vi være en robust og enhetlig forvaltning som ivaretar våre brukere på en forutsigbar og god måte. 

Vi søker nå avdelingsdirektør for NAV Arbeid og ytelser Skien.

Enheten er lokalisert i Skien sentrum og har ansvar for saksbehandling på fagområdene dagpenger, hjelpemidler og enslig forsørger. Enheten har rundt 110 dyktige medarbeidere fordelt på 4 avdelinger.

NAV Arbeid og ytelser er opptatt av en god felles kultur og et godt arbeidsmiljø. Vi er inne i en prosess med digitalisering og automatisering, noe som vil medføre bedre og raskere tjenester til brukerne våre. Hele NAV er for tiden i en virksomhetsutviklingsprosess som kan medføre omorganisering av resultatområdet. Dette kan føre til endring i stillingen.

Avdelingsdirektøren har en viktig rolle i arbeidet med å sikre at omstillingsløp gjennomføres parallelt med at enheten leverer effektivt og godt for våre brukere. Stillingen rapporterer til direktør for NAV Arbeid og ytelser, og inngår i direktørens utvidede ledergruppe.


Arbeidsoppgaver

 • Overordnet drifts-, personal- og resultatansvaret for enheten
 • Avdelingsdirektøren skal sikre gode, effektive løsninger og god faglig kvalitet, samt tilpasse og iverksette overordnede føringer og følger opp enhetens resultat
 • Bidra til at vi er en moderne, attraktiv arbeidsplass som legger vekt på å oppnå gode resultater til det beste for våre brukere
 • Være en god endringsleder som bidrar til utvikling av organisasjonen i samsvar med overordnede strategier
 • Bidra til at enhetens ledere har høy kompetanse og en trygg, tillitsbasert lederstil
 • Sørge for utviklingsmuligheter for den enkelte medarbeider

Kvalifikasjoner

 • Fullført utdanning fra høyskole eller universitet tilsvarende minimum bachelor. Lang og relevant ledererfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Solid ledererfaring med evne til prioritering og gjennomføring
 • Erfaring fra å lede store avdelinger/enheter med dokumenterte resultater
 • Erfaring med endringsledelse og endringsprosesser
 • Erfaring med å utarbeide kompetansehevende tiltak for medarbeidere/team
 • Gode analytiske og strategiske evner
 • God kjennskap til offentlig forvaltning, og forståelse for arbeids- og velferdspolitikken
 • Gode digitale ferdigheter og interesse for digitalisering
 • Kommuniserer godt på norsk, både skriftlig og muntlig
 • Erfaring med partssamarbeid i større virksomheter er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Du gir retning, har gjennomslagskraft og skaper et godt samarbeid på tvers, både i egen enhet og i etaten 
 • Du er en ansvarsfull og trygg leder med en tillitsbasert lederstil
 • Du tenker helhetlig og finner gode løsninger
 • Du jobber strukturert og har sterke strategiske ferdigheter
 • Du er utviklingsorientert, omstillingsdyktig og har god gjennomføringsevne

De personlige egenskapene vil bli tillagt stor vekt i vurderingen. 

Vi tilbyr

 • Spennende og meningsfulle arbeidsoppgaver i et miljø med dyktige og engasjerte medarbeidere
 • Fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstiden og hybrid arbeidshverdag
 • Stillingen er plassert i stillingskode 1060 avdelingsdirektør, lønnsspenn kr. 870 900-
  1 055 200 (ltr. 80-87). For særdeles kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Kontaktinformasjon

Stine Olsen, Direktør NAV Arbeid og ytelser, 414 32 218, [email protected]


Gry Bovard Hansen, Avdelingsdirektør, 472 32 707, [email protected]


Arbeidssted

Torggata 18


3717 Skien


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: NAVReferansenr.: 4814294385


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 02.06.2024NAV Arbeid og Ytelser Skien

BedriftNAV Arbeid og Ytelser Skien
Om bedriften

NAV søker ansatte med hjerte for mennesker og våre fagområder. Vår visjon er å gi mennesker muligheter, og dette gjør vi ved å utvikle Norges beste arbeids- og velferdstjenester.

NAV består av 22 000 kompetente og engasjerte medarbeidere. Vi jobber tverrfaglig i sterke fagmiljøer. Hos oss skal arbeidsmiljøet preges av involvering, åpenhet og tillit.

Mangfold er viktig i NAV. Mangfold bidrar til bedre problemløsing, økt kreativitet, større fleksibilitet og styrker kulturen og arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor kandidater med ulik bakgrunn til å søke på stillinger hos oss, spesielt om du har hull i CV-en, innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne.

Ønsker du å bli unntatt fra offentlig søkerliste må du begrunne dette. Del gjerne ditt vitnemål eller karakterutskrifter via vitnemålsportalen.no.

NAVstilling

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger