Jobbsafari

Enhetsleder IT og Arkiv 

1 måneder siden
OmrådeNarvik
Søk senest10.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Vil du ha ansvar for å videreutvikle og lede et spennende fagmiljø innen IKT?
Narvik kommune har ledig stilling som enhetsleder IKT, med ansvar for daglig drift, IKT-strategiske valg, utvikling av IKT-arkitektur. 

Vi søker deg som har en fremtidsrettet holdning til nye muligheter og teknologi, som liker et høyt tempo og som har et forretningsperspektiv for videreutvikling av digitale tjenester i kommunen. Som enhetsleder vil du få det økonomiske, faglige og administrative ansvaret for enhet IT drift og arkiv.

IT drift og arkiv består i dag av 17,9 årsverk inkludert enhetsleder. Det er egen avdelingsleder med personalansvar for arkiv. For tiden har vi en lærling innenfor IKT. Arbeidet med legge til rette for flere lærlinger er et viktig arbeid i enheten. Enheten drifter kommunens fagsystemer fra et moderne driftssenter i rådhuset og benytter skytjenester der det er hensiktsmessig. Enheten har ansvar for kommunens data-infrastruktur og telefoniløsninger fram til og med brukerens arbeidsflate. På arkiv er det et større prosjekt knyttet til å sikre forsvarlig fjernarkivering av historiske dokumenter fra gamle Tysfjord, Ballangen og Narvik kommune. Arkiv har også ansvar for kommunens saksbehandlersystem og politikerportalen. 

En fremtidsrettet holdning til nye muligheter og teknologi er viktig for oss. RPA (Robotic Process Automation) og bruk av AI er også områder som det satses på. Vi driver utstrakt rådgivning til alle enheter i kommunen om digitalisering av tjenestene. 

Er du rett person vil, du få et stort handlingsrom for å videreutvikle enheten. Vi trenger en leder som skal sikre at vi tar de rette valg for å møte framtidige digitale løsninger. 


Arbeidsoppgaver

Enhetsleder har en viktig rolle i utviklingsarbeid for å sikre at kommunen framstår på en god og profesjonell måte utad og innad. Ditt arbeid blir å sikre at vi har en profesjonell håndtering av vår daglige drift, IT-strategiske valg og utvikling av IT-arkitektur.  Dette skal skje i samråd med øvrige ledere i organisasjonen. 

Enhetsleder har det helhetlige resultatansvaret for enhet IT drift og arkiv og rapporterer til kommunalsjefen. Gjennom sin ledelse skal enhetsleder sikre riktig kvalitet på tjenestene som gis, og i tråd med gjeldende lover, forskrifter, avtaleverk, nasjonale planer, kommunestyrets vedtak og målsetninger, slik de framkommer av kommuneplan/annet relevant planverk og enhetens virksomhetsplan.

Du vil ha delegert myndighet fra kommunalsjef innen økonomiforvaltning, tjenesteproduksjon, personalforvaltning, driftsplanlegging og utvikling av tjenesten. Du må påregne å bidra i utarbeidelsen av politiske saker og å møte i folkevalgte organ.

Enheten er en støtteenhet som gir brukerstøtte til alle våre ansatte, noe som fordrer gode kommunikative evner i enheten.

Kvalifikasjoner

Nødvendige:
- Relevant høyere utdanning med minimum 3 år fra universitet/høyskole
- Relevant erfaring innen IT Drift og utvikling
- Relevant erfaring i ledelse
- God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne

Ønskelig:
- Lederutdanning

Personlige egenskaper

Enhetslederen skal bidra til å forankre verdigrunnlaget til Narvik kommune videre i sin enhet og være en god rollemodell, legge til rette for faglig utvikling av enheten og bidra til utvikling på fagområdet.

Vi søker en leder som:
Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Har gjennomføringskraft

Har et bevist forhold til kundetilfredshet og god service

Er inkluderende, motiverende, synlig og tilstede 
Er innovativ og løsningsorientert med visjoner for fagfeltet

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

  • Mulighet for å utvikle deg som leder i et nytenkende miljø med spennende utfordringer
  • Konkurransedyktig lønn.
  • Narvik kommune tilbyr gode forsikrings- og pensjonsordninger. Med offentlig tjenestepensjon har man en av de beste pensjonsordninger.
  • Du kan velge arbeidssted i Narvik, Ballangen eller Kjøpsvik. Noe reisevirksomhet må påregnes.
  • Som ny tilflytter i Narvik tilbyr vi gratis barnehage/SFO i 6 måneder. du kan også velge mellom gratis årskort i Narvikfjellet eller Ankenes alpinanlegg, eventuelt klippekort på et av bassengene i kommunen vår. Les mer om ordningen og hvordan du søker her:
    https://www.narvik.kommune.no/tjenester/prosjekter/tilflytter/tilflytterpakken/

Annet:
Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller minoritetsbakgrunn. 
Dersom du har utenlandsk yrkeskvalifikasjon, stilles det krav om norskferdigheter.
Ved nyansettelse vil det være 6 måneders prøvetid. 
Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtaler. 
Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønske om unntak fra offentlighet må begrunnes i søknaden, jamfør offentleglova § 25, andre ledd. Søker vil bli varslet om ønsket ikke tas til følge.
Personer som har et arbeidsforhold til Narvik kommune, som er i en nedbemanningsprosess, eller er registrert med behov for annet passende arbeid, kan ha fortrinnsrett på stillingen.

Kontaktinformasjon

Rolf M. Lossius, Kommunalsjef Virksomhetsstyring, 959 97 403, [email protected]


Arbeidssted

Kongens gate 45


8514 NARVIK


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Narvik kommuneReferansenr.: 4788912984


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 10.05.2024Narvik Kommune