Jobbsafari
Seksjon Hjemmetjenester, Oslo kommune, Bydel Nordre Aker

Enhetsleder

1 måneder siden
OmrådeOslo
Søk senest3.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Vi søker 1 enhetsleder til hjemmetjenesten. Du er samlende og engasjert med evne til å skape tillit, stolthet og gode resultater, og har et brennende interesse for å bygge gode tverrfaglige lag med fokus på mestring.

Er du lederen vi leter etter? Vil du være med å skape fremtidens helse og mestringstjenester i Nordre Aker?


Arbeidsoppgaver

Hvert lag består av til sammen ca 16 årsverk med praktisk bistand, helsefagarbeider, sykepleiere, fysioterapeut, ergoterapeut og fagkonsulent. Lagets hovedoppgave er å skape trygge og helhetlige tjenester med fokus på hverdagsmestring og "hva er viktig for deg". Vårt mål er at bydelens innbyggere skal leve aktive og meningsfulle trygge liv og kunne mestre å bo hjemme lengst mulig. For å oppnå dette kreves godt tverrfaglig samspill i laget og tett samarbeid med ulike lavterskeltilbud og andre aktører i og utenfor bydelen. Stillingen innehar vedtaksmyndighet for tjenester i hjemmet.

Kvalifikasjoner

 • 3 - årig - helse eller sosialfaglig høgskoleutdanning med autorisasjon
 • Krav om lederutdanning, evt ledererfaring kan kompensere for formell lederutdanning/ forplikte seg til videreutdanning innen ledelse
 • Erfaring fra hjemmetjenesten, lede tverrfaglig, tillitsbasert og helhetlig med fokus på mestring
 • Engasjert og motivert for oppgaven for å kontinuerlig videreutvikle tjenesten sammen med brukere, pårørende, medarbeidere og andre samarbeidspartnere
 • Kunnskap om mestring, lavterskel og velferdsteknologi er en fordel
 • Ønskelig med kunnskap om turnusplanlegging og aktuelt lovverk. Helst erfaring med bruk av elektroniske turnusverktøy og fagsysyem (Gat/ Gerica)
 • Evne til å jobbe analytisk, systematisk og selvstendig
 • Gyldig politiattest før tiltredelse

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Gode tverrfaglige kunnskaper, erfaringer og interesse for utviklingsarbeid
 • Samskapingsevne, fleksibilitet og stor arbeidskapasitet
 • God til å veilede kollegaer

Vi tilbyr

 • Spennende organisering av hjemmetjenesten med tverrfaglige lag
 • Mulighet til å påvirke egen arbeidsdag
 • Tett samarbeid i og mellom tverrfaglige lag, enhetsledere og seksjonssjef
 • Gode forsikringsordninger- og pensjonsordninger
 • Lønnsplassering i lønnstrinn 53

Kontaktinformasjon

Espen Gøranson, Seksjonssjef, 99729520


Arbeidssted

Vinkelveien 7


0877 OSLO


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Oslo kommuneReferansenr.: 4798660600


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 03.05.2024Seksjon Hjemmetjenester, Oslo kommune, Bydel Nordre Aker

BedriftSeksjon Hjemmetjenester, Oslo kommune, Bydel Nordre Aker
Om bedriften

Bydel Nordre Aker har rundt 53 000 innbyggere. Bydelen strekker seg fra Badebakken i sør, gjennom Maridalen og Solemskogen i nord, og fra Trondheimsveien i øst til Sognsvannsbekken i vest. Denne utstrekningen gjør Bydel Nordre Aker til den geografisk største bydelen i Oslo. Bydelens visjon er: " Sammen skaper vi selvstendige, aktive og gode liv i Bydel  Nordre Aker". Vi ønsker å være i dialog med bydelens innbyggere og utvikle gode tjenester. 

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom det er behov for det.

I henhold til offentlighetsloven kan søkeren føres opp på offentlig søkerliste selv om det er anmodet om anonymitet. Vedkommende vil i tilfelle bli varslet.

Les mer om

Bydel Nordre Aker

Søk etter flere lignende stillinger