Jobbsafari

Enhetsleder - Husøkonomenheten

2 måneder siden
OmrådeFlekkefjord
Søk senest3.3.2024
JobbdetaljerAnnet

Om stillingen

Enhetsleder
Husøkonomenheten, Flekkefjord

Internservice i Medisinsk serviceklinikk, Sørlandet sykehus HF (SSHF) skal ansette ny enhetsleder for Husøkonomenheten i Flekkefjord. 
Internservice er organisert i åtte enheter fordelt på tre fagområder; Kjøkken, transport og portør og husøkonomenhetene.

Stillingen som enhetsleder er en fast 100 % stilling med tiltredelse etter avtale.

Husøkonomenheten i Flekkefjord er en veldrevet enhet, med et kostnadsbudsjett på ca. 16 mill. kr i 2024, og ca 16,5 årsverk.

Enhetsleder for Husøkonomenheten inngår i ledergruppen for Internservice og rapporterer til avdelingssjef. Internservice er en service- og støtteavdeling for øvrige klinikker ved SSHF. Tjenestene som leveres er i stor grad bestilte tjenester initiert fra andre avdelinger.

Enhetsleder for husøkonomen har ansvaret for den daglige drift av enheten, personalansvar og økonomiansvar. Det forventes at enhetsleder er en pådriver i å skape et godt arbeidsmiljø og er delaktig i en positiv utvikling for enheten. Som leder må du ha evne og vilje til å bidra til god kommunikasjon med ansatte.
Husøkonomavdelingen ivaretar alt av renhold, vaskeritjenester og tekstiler til både pasienter og personell samt rengjøring/klargjøring av senger ved sykehuset. Enhetsleder må ha god oversikt over de ulike arbeidsoppgavene.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for  personaloppfølging og drift av enheten
 • Sikre riktig kompetanse og bemanning
 • Ansvar for økonomi og drifte i henhold til budsjett
 • Gjennomføre økonomisk vedtatte tiltak
 • Bidra til god kvalitet og at kvalitet følger nasjonale og internasjonale standarder
 • Sikre at enheten og Internservice når sine mål
 • Bidra til gode samarbeidsrelasjoner med øvrige avdelinger og enheter i Sørlandet sykehus
 • Rådgiver for avdelingssjef
 • Representere enheten i ulike fora
 • Inngår i ledergruppen i Internservice
Kvalifikasjoner
 • Utdanning innenfor renholdsfag er ønskelig. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.
 • Lederutdanning og/eller ledererfaring er ønskelig
 • Erfaring fra veiledning og personalarbeid er en fordel
 • Erfaring fra sykehus er ønskelig, men erfaring fra andre offentlige eller private organisasjoner kan kompensere for dette
 • God økonomiforståelse
Personlige egenskaper
 • Vi søker deg som er positiv, fleksibel, har gjennomføringskraft og ønsker å bidra til et høyt faglig nivå
 • Vi jobber i et hektisk og trivelig miljø der man har fokus på å lete etter gode og effektiv løsninger
 • Pådriver i utviklingsarbeid og forbedringsarbeid
 • Være proaktiv og tilstede  
 • Evne og vilje til å motivere våre medarbeidere
 • Selvstendig, systematisk, engasjert, faglig oppdatert og omgjengelig
 • Resultatbevisst 
 • Gode samarbeidsevner  
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • Spennende jobb med varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon
 • Gode muligheter for å påvirke utviklingen av tjenestene som tilbys
 • Mulighet for egenutvikling 
 • Lønn etter avtale 
Søk på stillingen ved å klikke på “Søk på stilling” knappen på denne siden.

Sørlandet Sykehus Hf

BedriftSørlandet Sykehus Hf
Vis flere jobber for denne bedriften