Jobbsafari
Effektbrytere og gassisolerte koblingsanlegg, Statnett

Energimontør / Tekniker

2 måneder siden
OmrådeOslo
Søk senest25.2.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Vi søker en engasjert og dedikert person som er genuint interessert i høyspenning, mekanikk og hydraulikk.
Vårt team (NBSB) er spesialister på Effektbrytere og Gass-isolerte koblingsanlegg, NBSB inngår i Avdelingen Beredskap, Stasjoner (NBS).
Vi tilbyr høyt kompetente ressurser innenfor Effektbrytere og Gass-isolerte koblingsanlegg til alle driftsområder i hele Norge. Vi tilbyr deg å bli en del av ett sterkt og samlet faglig miljø med lang erfaring både innen drift, vedlikehold, havari og montasje av både Effektbrytere og Gass-isolerte koblingsanlegg. Vi håper du vil være med å forme veien videre og utvikle faget sammen med kollegaer i et godt faglig miljø.


Arbeidsoppgaver

 • Kompetanseressurs innen forvaltningen av Effektbrytere og Gass-isolerte koblingsanlegg
 • Montasje av Effektbrytere og Gass-isolerte koblingsanlegg
 • Vedlikehold på Effektbrytere og Gass-isolerte koblingsanlegg.
 • Feilsøking og reparasjon ved havarier og feil på Effektbrytere og Gass-isolerte koblingsanlegg.
 • Videreutvikle teamet på øvrige områder innen seksjonens ansvarsområder deriblant optimalisering av levetid med tilstandsanalyser og overvåking med sensorteknikk og digitale systemer.
 • Delta i utvikling, planlegging, oppfølging og vedlikehold på Statnett sine anlegg.
 • Bistå som fagperson i Statnett ved prosjekter og henvendelser fra Statnetts driftsområder, driftssentraler og eksterne.

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev Energimontør, Sertifikat Gr A, H eller tilsvarende.
 • Kvalifisere for å inneha rollen "Leder for sikkerhet".
 • Erfaring med, interesse og engasjement for Effektbrytere og Gass-isolerte koblingsanlegg
 • Fagperson som skaper trygghet og stabilitet og ønsker å bli værende som ressursperson i stillingen i en lang periode.
 • Gode norsk og engelsk kunnskaper. Muntlig og skriftlig.
 • Førerkort klasse B(E).

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:

 • Ønsker å jobbe med ett spennende fagfelt innen høyspent.
 • Ønsker å utvikle fagfeltet Effektbrytere og Gass-isolerte koblingsanlegg.
 • Har stor interesse av mekanikk, hydraulikk og elektro.
 • Ønsker å jobbe i skjæringspunktet mellom teknologi og Statnetts fagdisipliner
 • Deler seksjonens visjon om at kunnskapsdeling og samarbeid er nøkkelen til suksess
 • Er innovativ, modig og endringsvillig
 • Ønsker å bidra med din kompetanse til det grønne skiftet og en elektrisk fremtid

Vi tilbyr

Foretrukket lokalisert fra Trøndelag og nordover i landet. Fremmøte vil være på et av Statnetts oppmøtesteder etter nærmere avtale.

Stillingen krever relativt omfattende reiseaktivitet.

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; Vi gjør det sammen, Vi har mot og Vi leverer.

For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no.
Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.
Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt.

Kontaktinformasjon

Bent Mathisen, +47 +4791117699


ArbeidsstedNøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: StatnettReferansenr.: 4757880423


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 25.02.2024Effektbrytere og gassisolerte koblingsanlegg, Statnett

BedriftEffektbrytere og gassisolerte koblingsanlegg, Statnett
Om bedriften

Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen i Norge døgnet rundt hele året. Det gjør vi ved å utvikle og drifte strømnettet slik at det møter alle krav fra samfunnet rundt oss. Vi leverer et robust og effektivt strømnett som er avgjørende for at vi når Norges klimamål, og bærekraftig verdiskapning for våre kunder og samfunnet.

Visjonen vår:
Statnett er sentral i den grønne omstillingen i dag og for kommende generasjoner. Sikker og robust strømforsyning skaper grobunn for gode liv og bærekraftig verdiskaping

Våre verdier skal være rettesnor for våre handlinger, hvordan vi samarbeider og våre valg

 • Vi leverer effektivt på prioriterte oppgaver, med riktig tempo og kvalitet, og hele veien ut
 • Vi har mot til å prioritere og forenkle, til å gi tillit og til å tenke nytt
 • Vi gjør det sammen for effektiv samhandling, for å bygge relasjoner og deler

Hvorfor skal du velge å jobbe i Statnett?

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets viktigste infrastruktur
 • Vi er opptatt av å skape interne karriereveier og utvikle våre medarbeidere
 • Vi legger til rette for god balanse mellom jobb og fritid

Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. 

Krav til søknaden din
Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar bakgrunnssjekk med hjemmel i energiloven og følger sikkerhetskrav fra norske myndigheter ved ansettelse. Dersom stillingen krever sikkerhetsklarering etter sikkerhetsloven, må du være villig til å oppgi relevante opplysninger.Søk etter flere lignende stillinger