Jobbsafari
Utekontakten DUE, Bergen kommune

DUE-koordinator / Miljøterapeut

25 dager siden
OmrådeBergen
Søk senest8.7.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Enhet for Barnevernvakten, Utekontakten og Fosterhjemsveiledning og – tilsyn har 1 fast 100 prosent stilling som DUE-koordinator/miljøterapeut.  Stillingen er tilknyttet Utekontakten, oppfølgingsavdelingene.


Utekontakten er en byomfattende tjeneste som skal forebygge problemutvikling og medvirke til bedring


av livssituasjonen til barn, ungdom og deres familier. Arbeidets art stiller høye krav til fleksibilitet og omstillingsevne. Ved oppfølgingsavdelingene tilbys tett individuell oppfølging etter DUE-modellen, hvor målgruppen er barn, ungdom og familier som har vedtak om hjelpetiltak etter barnevernloven. DUE-modellen sørger for individuelt tilpassede tiltak i barnevernssaker, og innebærer høy tilgjengelighet og arenafleksibilitet i oppfølgingen av tjenestemottaker.


Arbeidsoppgaver

 • Veiledning, koordinering, praktisk støtte og tett oppfølging av barn, ungdom og familier.
 • Koordinator skal i samarbeid med det enkelte barn, ungdom eller familie, samt barneverntjenesten utforme og koordinere hjelpetiltak, og gjennomføre målrettet individuell veiledning og oppfølging etter DUE-modellen.
 • Koordinator har primæransvar i sine oppdrag.
 • Arbeidstidsordningen innbefatter to kveldsvakter per uke, samt bakvaktsordning for egne ungdommer og familier. Fleksitid.
 • Stillingen som er utlyst skal primært dekke behov for oppfølging av foresatte, men kan påregne å måtte dekke behov knytt til oppfølging av barn og ungdom ved behov.
 • Deltakelse i fagutvikling, herunder øving og kollegial veiledning

Kvalifikasjoner

 • Minimum bachelorgrad, fortrinnsvis helse, sosial- eller barnevernsfaglig. Søkere med annen relevant
  utdanning, og særlig relevant praksis vil kunne komme i betraktning.
 • Det kreves erfaring fra arbeid med barnevern.
 • Erfaring med individuell oppfølging innenfor målgruppen vektlegges.
 • Forvaltningspraksis fra barneverntjenesten eller NAV kommune er en fordel.
 • Politiattest kreves.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og evne til å planlegge og styre sin egen arbeidsdag på en
  produktiv måte.
 • Du må ha interesse og engasjement for sosialt arbeid og kunne utvikle en god arbeidsallianse med
  barn, ungdom og familier du følger opp.
 • Det legges avgjørende vekt på personlig egnethet. Det stilles krav til fleksibilitet og omstillingsevne i arbeidshverdagen

Vi tilbyr

 • Høyt faglig nivå og varierte arbeidsoppgaver.
 • Selvstendig ansvar for egne oppfølgingsoppdrag.
 • Opplæring og veiledning i arbeidsområdenes metoder.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Godt arbeidsmiljø i en inkluderende arbeidsliv (IA)- bedrift.

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju 7. eller 9. august. 

Kontaktinformasjon

Cecilie Nilsen, avdelingsleder, 40903810, [email protected]


Elin-Marie Langeland, avdelingsleder, 94529828, [email protected]


Arbeidssted

Lars Hilles gate 20A


5008 Bergen


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Bergen kommuneReferansenr.: 4828956229


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 01.07.2024Utekontakten DUE, Bergen kommune

BedriftUtekontakten DUE, Bergen kommune
Om bedriften

Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte.


Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger