Jobbsafari
Cyberforsvarets CIS regiment, Forsvaret

CIS-lagfører (Sambandsbefal Porsanger)

26 dager siden
OmrådePorsangmoen
Søk senest12.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Cyberforsvarets CIS regiment (CCR) sin funksjon er å etablere, drifte og opprettholde Forsvarets
kommunikasjonsinfrastruktur og levere sikre kommunikasjonstjenester til Forsvaret og aktører i totalforsvaret. I tillegg leverer CCR sammensatte deployerbare CIS kapabiliteter og kommandoplassfasiliteter til Forsvaret og totalforsvarsaktører både nasjonalt og i utlandet. Regimentet leverer også kurertjenester for Forsvaret. CIS bataljon Nord har ansvar for Cybersvarets infrastruktur nord for fylkesgrensen mellom Trøndelag og Nordland. For ytterligere informasjon om Cyberforsvaret (CYFOR) og Forsvaret generelt, se www.forsvaret.no.

Ved Cyberforsvarets CIS-regiment, CIS bataljon Nord er det nå en ledig fast stilling som CIS-lagfører (Sambandsbefal) med tjenestested Porsangmoen. Har du grunnleggende befalsutdanning og ønsker deg tilbake til Forsvaret kan du være den vi er på jakt etter. Stillingen har gradsnivå Sersjant/Kvartmester (OR5) til Oversersjant/Skvadronsmester (OR6). 


Arbeidsoppgaver

Utføre selvstendig planlegging og gjennomføring av oppdragsløsning innenfor helheten av CIS fagområdet (FKI/infrastruktur/Radio/link) for å sikre relevante og robuste tjenesteleveranser i både den statiske strukturen og ved bruk av mobilt materiell. Bistå avdelingssjefen med ledelse og utdanning av CIS lagene, samt veiledning og utvikling av undergitte. 

Kvalifikasjoner

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • Gjennomført grunnleggende befalsutdanning
 • Relevant tjenesteerfaring/arbeidserfaring 
 • Gode fremstillingsevner på norsk og engelsk
 • Norsk statsborgerskap 
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Strengt hemmelig/Cosmic Top Secret før tiltredelse
 • Bestått fysisk test til karakter 4 i styrke og utholdenhet
 • Bestått medisinsk seleksjon (MEDSEL)
 • Førerkort klasse B (personbil/varebil)
 • Du må gjennomføre og bestå kryptokvalifisering grad 1 innen 6 måneder etter tiltredelse
 • I forbindelse med fjelltopptjeneste er det krav om god helse og tilfredsstillende helseattest. Det er krav om årlig fysisk test for stillingsinnehaver som innbefatter både styrke og utholdenhet (karakter 4, se Forsvaret.no)

Ønskelige kvalifikasjoner: 

 • Førerkort klasse BE (personbil/varebil med tilhenger)
 • Førerkort klasse S (Snøscooter)

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter
 • Helhetsorientert og gode gjennomføringsevner
 • Evner å sette mål og følge opp egne oppdrag/oppgaver

Vi tilbyr

Gode muligheter for personlig og faglig utvikling innenfor mange spennende arbeidsoppgaver og


utfordringer. Fleksibel arbeidstid. Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger med bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.  Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, lønnstrinn 53 - 67, for tiden 524 700 - 657 300 brutto per år. Det trekkes lovbestemt 2% av lønnen til Statens Pensjonskasse. Lønnsplassering avhenger av søkers kvalifikasjoner (relevant erfaring og utdanning).


Vilkår og tidspunkt for tilsetting

Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, på grads-nivået Sersjant/Kvartmester (OR5) til Oversersjant/Skvadronsmester (OR6). Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år. Rådsbehandling for tilsetting finner sted i Juni. Fast tilsetting først etter rådsbehandling.Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

Kontaktinformasjon

Lein, Runar, Sjef sambandsavdeling Finnmark, +47 951 72 869


Arbeidssted


9709 Porsangmoen


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: ForsvaretReferansenr.: 4757897079


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 12.05.2024Cyberforsvarets CIS regiment, Forsvaret

BedriftCyberforsvarets CIS regiment, Forsvaret
Om bedriften

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Cyberforsvaret er du med på å drifte, sikre og forsvare Forsvarets datasystemer, nettverk og høyteknologiske plattformer mot angrep i og fra cyberdomenet.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være offentlig godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Søk etter flere lignende stillinger