Jobbsafari
Stiftelsen Catosenteret

CatoSenteret søker etter inntakskoordinator i vikariat med snarlig oppstart

1 måneder siden
OmrådeSon
Søk senest27.6.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

Vi søker etter en inntakskoordinator til inntakskontoret- vikariat i 50% til 31.12.24

Vi søker en engasjert inntakskoordinator til vårt inntakskontor. Stillingen er et vikariat på 50% til 31.12.24 med mulighet for forlengelse. Oppstart etter avtale.

CatoSenteret har 85 døgnplasser og 40 dagplasser og klinikken er organisert i 2 avdelinger. Inntakskontoret er organisert i stabsavdelingen og du vil samarbeide med inntaksansvarlig, samt ressurspersoner i klinikk.

CatoSenteret jobber tverrfaglig og hvert team består av sykepleiere, idrettspedagog, fysioterapeut og ergoterapeut. I tillegg har teamene tilgang til lege, psykolog, logoped, arbeidskonsulent og ernæringsfysiolog i det tverrfaglige arbeidet.

Arbeidsoppgaver:

· Betjene interne og eksterne henvendelser.

· Mottak og saksbehandling av søknader om rehabilitering.

· Registrering og booking via pasientjournalsystem.

· Løpende kontakt med eksterne henvisere, pasienter og pårørende.

· Forberedelser og tilrettelegging for pasientopphold.

· Bistå inntaksansvarlig med rapportering til offentlige myndigheter.

Månedlig-, tertial- og års rapportering.

Ønskede kvalifikasjoner/egenskaper:

· Utdannet helsesekretær/medisinsk sekretær

· Bakgrunn fra administrasjon innen helsetjenesten.

· God og allsidig IT-kompetanse er viktig.

· Svært gode kommunikasjonsferdigheter både muntlig og skriftlig.

· Evne til å håndtere mange ulike arbeidsoppgaver og høyt tempo.

· Evne til å arbeide selvstendig og nøyaktig.

· Være serviceinnstilt, løsningsorientert og fleksibel.

· Gode samarbeidsevner.

· Det er ønskelig med kompetanse innen rehabilitering generelt.

· Kjennskap til relevant lovverk innen spesialisthelsetjenesteloven.

Vi tilbyr:

  • Avlønnes i stillingskategori B2 avhengig av ansiennitet.
  • Pensjonsordning
  • Et dynamisk senter i stadig utvikling
  • Et godt arbeidsmiljø
  • Treningsfasiliteter
  • Andre ansattgoder

Stiftelsen Catosenteret

BedriftStiftelsen Catosenteret
Om bedriften

CatoSenteret ligger idyllisk plassert i Son, Vestby Kommune, med utsikt over Oslofjorden. Senteret er med sine 85 døgnplasser og opp til 40 dagplasser, ett av landets største private rehabiliteringssentre. Senteret er en ideell stiftelse og har løpende avtaler med Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF. Vi mottar brukere henvist fra spesialisthelsetjenesten og fra fastleger via RKE.

Våre målgrupper er: Rehabilitering etter kreft, nevrologiske sykdommer eller skader, rehabilitering av komplekse følgetilstander etter langvarig sykdom, samt arbeidsrettet rehabilitering. I tillegg har vi et rehabiliteringstilbud til barn, unge og unge voksne opp til 30 år uavhengig av diagnose.

CatoSenteret har i dag rundt 80 ansatte fordelt på 2 kliniske avdelinger og administrasjon. Senteret er tilknyttet Hovedorganisasjonen Virke og er medlem i Virke Rehab.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger