Jobbsafari

Brødrene Aa søker trainee: IT og digitalisering

2 måneder siden
OmrådeSandane
Søk senest15.3.2024
JobbdetaljerTrainee

Om stillingen

Kva vi tilbyr:

 • Variert arbeid innan IT-drift og utvikling.
 • Muligheiter for å delta i, og potensielt leie, små og store forbedringsprosjekt med fokus på digitalisering.
 • Ei stilling der innhaldet kan skreddarsys til dine interesser og kompetanse, i samsvar med bedrifta sine behov.
 • Eit arbeidsmiljø der du finn både lang og tung erfaring, og ungt pågangsmot, og der dine idear og bidrag verkeleg tel.
 • Karrierevekst og personleg utvikling gjennom oppfølging og fagleg støtte.

Kvalifikasjonar:

 • Nyutdanna, eventuelt med noko erfaring innan IT, digitalisering eller relaterte felt.
 • Sterk interesse for teknologi og innovasjon.
 • God prosessforståing
 • Evne til å arbeide både sjølvstendig og i team.
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk.

Ansvarsområde:

 • Bidra i drift og vedlikehald av IT-system.
 • Engasjert i utviklingsoppgåver og innovasjonsprosjekt.
 • Aktiv deltaking i digitaliseringsprosjekt, med moglegheit for prosjektleiing.
 • Samarbeid på tvers av avdelingar for å identifisere og implementere forbedringstiltak.

Om oss:
Brødrene Aa er leiande innan design og produksjon av energi-effektive passasjerfartøy bygd i karbonfiber. Vi er ei føregangsbedrift innan innovasjon og teknologi. Vi legg vekt på eit inkluderande og inspirerande arbeidsmiljø der kvar enkelt medarbeidar blir verdsett og får moglegheiter til å vekse.

Søknad:
Er du den vi ser etter? Send oss ein søknad der du fortel om deg sjølv, din utdanning og kvifor du er den rette for denne stillinga. Vi ser fram til å høyre frå deg!

Som Framtidsfylket Trainee får du:

 • Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Vestland fylke
 • Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til
 • Eigen mentor i bedrifta som følger deg opp
 • Fellessamlingar med fagleg og sosialt program
 • Studietur til utlandet
 • Vestlandet 💚

Felles krav til alle som søker stilling som Framtidsfylket-trainee:

 • Minimum bachelor, master eller fagskuleutdanning
 • Maksimalt tre års arbeidserfaring etter studium
 • Du må forstå og kommunisere på norsk. Sjå elles arbeidsgjevar sine krav for språkkunnskap.

Du vil jobbe som trainee hos oss i eitt år – frå august 2024 til august 2025.

Framtidsfylket AS

BedriftFramtidsfylket AS
Vis flere jobber for denne bedriften

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger