Jobbsafari
Longyearbyen lokalstyre Brann og redning

Brannmester og branningeniør/branninspektør - Longyearbyen

1 måneder siden
OmrådeLongyearbyen
Søk senest5.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Brann og redning er Longyearbyens brann og redningskorps. Enheten består av 25 personer, 4 personer på heltid, og 21 deltidsmannskaper. Mannskapene er fordelt på 5 vaktlag. De går en dreiende vaktsyklus med en uke på vakt, hver 5. uke. Samtlige brannmannskaper er oppsatt med personsøkere. Brann og redning drifter ambulansetjenesten, i hht avtale med Longyearbyen sykehus.

Longyearbyen Brann og redning får 2 ledige fulltidsstillinger. Henholdsvis som brannmester og branningeniør/branninspektør. For aktuelle søkere anbefales å lese våre årsrapporter for å få et innblikk i drift og organisering av Longyearbyen brann og redning, se www.lokalstyre.no/brann-og-redning.

Sentrale arbeidsoppgaver/ansvarsområder vil være for begge stillinger:

 • Inngå i 5-delt vakttjeneste med brannsjef myndighet.
 • Inngå i Kystverkets innsatsstyrke Svalbard, oljevern og akutt forurensning.
 • Ivareta daglig drift av ambulansetjenesten i Longyearbyen.
 • Ivareta daglig drift og vedlikehold på brannstasjonen, samt enhetens materiell
 • Gjennomføre internopplæring og øvelser med våre deltids brannmannskaper.
 • Ansvar for enhetens FDV-system og internkontroll.
 • Andre brannrelaterte arbeidsoppgaver må påregnes for begge stillinger.
 • Kurs og undervisning. Brannforebyggende informasjon - og motivasjonsarbeid.

Ønskelig kompetanse for brannmester:

 • Gjennomført yrkesutdanning for brannkonstabel.
 • Gjennomført Ledelse B fra Norges brannskole.
 • Førerkort klasse B, BE og C.
 • Godkjent som røykdykker. Tilfredsstille Arbeidstilsynets krav for røyk- og kjemikaliedykkere. Dokumentert siste bestått fysisk test. Ny test må påregnes gjennomføres før eventuell ansettelse.
 • Personlig egnethet vektlegges. Herunder sosialt samspill, samarbeid, engasjement og løsningsorientert.
 • Generelt gode IT-kunnskaper.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Strukturert og ryddig. Høy arbeidskapasitet.
 • Ønskelig med Ledelse C eller D fra Norges brannskole.
 • Relevant teknisk fagbrev. Kompetanse innen kjøretøy/motor/teknisk. God teknisk forståelse er i sin helhet en forutsetning.
 • Gjennomført og bestått forebyggende kurs ved Norges brannskole.
 • Gjennomført og bestått kurs for trykktesting av kompositt pressluftflasker.
 • Kompetanse på kontroll, vedlikehold og service av røykvern/røykdykkerutstyr. Vi bruker Interspiro.
 • Kompetanse innen samband.
 • Kategori "grønn", kompetansebevis. Vedlikehold og service på håndslukkere etter NS3910 og brannslangetromler etter NS-EN 671-3.
 • Erfaring som instruktør, brannforebyggende informasjon - og motivasjonsarbeid.
 • Nødvendig opplæring og kurs må påregnes å gjennomføres etter ansettelse for å oppfylle nødvendige kompetansekrav.

Særskilt kvalifikasjonskrav for stilling som branningeniør/branninspektør:

 • Utdannelse i henhold til Forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene, § 40. Du bør fortrinnsvis ha utdanning som branningeniør fra ingeniørhøgskole, eller annen relevant høgskoleutdanning/særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå.
 • Forebyggende kurs ved Norges brannskole.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Gode samarbeids - og kommunikasjonsevner.
 • Gode IKT-kunnskaper.
 • Erfaring fra relevant stilling.
 • Interesse for tilsyn og undervisning.
 • Førerkort klasse B.

Ønskelig kompetanse branningeniør/branninspektør:

 • Førerkort klasse C.
 • Annen brannrelatert kompetanse.
 • Nødvendig opplæring og kurs må påregnes å gjennomføres etter ansettelse for å oppfylle nødvendige kompetansekrav.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere brannforebyggende arbeid, blant annet tilsyn med særskilte brannobjekter, motivasjons og informasjonstiltak og andre brannforebyggende tiltak, samt saksbehandling og eventuelt planverk.

Longyearbyen lokalstyre kan tilby:

 • Lønn etter avtale og gjeldende tariffavtale
 • Tilrettelagt for trening i arbeidstiden
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Hybelleilighet/leilighet etter avtale og iht. gjeldene retningslinjer for tildeling av bolig
 • Flyttegodtgjørelse etter nærmere avtale
 • Allsidig velferdstilbud, bla gratis treningskort, ulike sosiale arrangementer, våpen- og sikkerhetsopplæring m.m
 • Unike opplevelser i et unikt miljø

Søknad sendes:

Elektronisk søknad sendes på longyearbyen.easycruit.com

Det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.


Link til søknadsskjema:

Søk her

Longyearbyen lokalstyre Brann og redning

BedriftLongyearbyen lokalstyre Brann og redning
Om bedriften

Longyearbyen ligger på Svalbard, midt i en variert og vakker arktisk natur med gode muligheter for friluftsliv. Longyearbyen er et moderne tettsted med ca. 2500 innbyggere og har et godt tjenestetilbud med bla. svømme-/idrettshall og et variert forenings-, idretts- og kulturliv. Longyearbyen lokalstyre har oppgaver som er tilnærmet lik det en kommune har på fastlandet, og styres etter tilsvarende regelverk som for kommunene.