Jobbsafari
Salten Brann IKS

Brannkonstabel deltid, Våg stasjon - Gildeskål Kommune

5 måneder siden
OmrådeSandhornøy
Søk senest31.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Beskrivelse

Ved vår stasjon på Våg er det ledig stilling som brannkonstabel i 1,34% stilling.


Kvalifikasjoner

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Førerkort klasse C
  • Kompetansebevis for utrykningskjøring (klasse U160)
  • Brannfaglig kompetanse
  • Annen relevant brann/beredskaps - erfaring
  • Søkere med andre kvalifikasjoner vil bli vurdert

Den som blir tilsatt må ha bo- og arbeidssted i nærheten av vår brannstasjon på Våg og være villig til å gjennomføre den opplæring som er nødvendig. Den som blir tilsatt ha høy grad av lokal tilstedeværelse på Våg.


Vi tilbyr

Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale. I tillgegg utbetales godtgjøring for bæring av utalarmeringsenhet og risikotillegg, som reguleres gjennom lokal avtale.


Annet

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil inngå i vurderingen.

Før tilsetting må politiattest samt dokumentasjon på tilfredstillende helse legges frem.

Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale. I tillegg utbetales godgjøring for bæring av utalarmeringsenhet og risikotillegg.

Salten Brann benytter seg av Jobbnorge sitt rekrutteringsverktøy. Aktuelle vedlegg lastes opp i tilknytning til søknaden.Ved tekniske spørsmål knyttet til utfylling av CV og søknad kan Jobbnorge kontaktes på telefon: 75 54 22 20 eller e-post: [email protected]

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort, selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere.


Kontaktperson

Seksjonsleder ............. på telefon ..... eller på epost:.......  @saltenbrann.no


Salten Brann IKS

BedriftSalten Brann IKS
Om bedriften

Salten Brann IKS er et interkommunalt brann- og redningsselskap som eies av kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen, Værøy og Sørfold. Det er til sammen 380 medarbeidere i selskapet hvorav over 300 av disse er deltidsstillinger. Regionen har over 80 000 innbyggere med stor geografisk utstrekning.

Selskapet har også ansvaret for 110-nødmeldetjenesten, for til sammen 41 kommuner i Nordland med en befolkning på ca 240 000 innbyggere.

Ved brann og ulykker, behov for redningsinnsats til sjøs, assistanse enten det gjelder brann, farlig gods, restverdiredning eller redningsbil mv. så blir dette i første instans behandlet og fulgt opp av 110-sentralen.

Sentrale fokusområder er teknikk og kommunikasjon, alarmsystemer, samband og kommunikasjons-anlegg. Mye av arbeidet er også knyttet til alarmmottak av automatiske brannalarmer. 

110 Nordland er samlokalisert med Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (113) og Politiets Operasjonssentral (112). Dette gir et unikt og spennende fagmiljø i stadig utvikling som er lokalisert i nye lokaler på brannstasjonen i Bodø.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger