Jobbsafari
Harstad kommune Brann- og redning

Brann- og redning søker

1 måneder siden
OmrådeHarstad
Søk senest15.7.2024
JobbdetaljerFast
Søk på jobb

Om stillingen

Er du vår nye medarbeider? 

Vi har fra 01.09.2024 ledig 4 x 1,44 % stilling som brannkonstabel - deltid, på Flesnes. 

Om brannberedskapen i Kvæfjord: 

Beredskapen i Kvæfjord er organisert med deltidsansatte som ikke har faste vaktordninger. Mannskapet er stasjonert i både Borkenes og Flesnes og består av totalt 22 brannmannskaper. Som brannkonstabel på deltid vil du ha ansvar for å bære nødnettradio til enhver tid og reagere på hendelser som inntreffer lokalsamfunnet. Stillingen kan kombineres med annen hovedstilling, så lenge dette er godkjent av hovedarbeidsgiver. Det forventes også at du deltar jevnlig på øvelser for å sikre og opprettholde nødvendig kunnskap og ferdigheter. 

Det er ønskelig med søkere som har bosted i nær tilknytning til brannstasjon / depot.

Arbeidsoppgaver: 

Arbeidsoppgavene inkluderer å delta som brann- og redningsaktør under ulike aksjoner, samt å utføre tilsyn og vedlikehold av brann- og redningsutstyr, teknisk utstyr og kjøretøy som er tilknyttet Flesnes. Videre skal man gjennomføre øvelser og trening for å kunne håndtere ulike oppdrag og bidra med tverrfaglig kompetanse internt. Det forventes også at man er en del av mannskapet i det interkommunale utvalget for akutt forurensning, med ekstra lønnskompensasjon for hver hendelse. 

Krav til kompetanse: 

Harstad kommune etterlever retningslinjene som er fastsatt i kapittel 8 av brann- og redningsvesen forskriften. I henhold til denne forskriften, er det et krav at brannkonstabler må ha fullført yrkesutdanning for brannkonstabler. Søkere som besitter denne formelle kompetansen i tillegg til tidligere erfaring innen brann- og redningstjenesten, vil bli gitt fortrinn. De som ikke besitter formell kompetanse, men har en sterk motivasjon for oppgaven, oppfordres til å søke. De må imidlertid forplikte seg til å gjennomgå internopplæring og kurs ved Brann- og redningsskolen. Kompetanseoppbyggingen skjer gjennom lokale øvelser supplert med kurs som tilbys av Harstad brann- og redningstjeneste (HBR). 

I tillegg til kompetansekravene, må søkere inneha førerkort klasse B, og det vil være ønskelig om de også har førerkort klasse C1. Søkere som ikke har klasse C1 ved ansettelse, må være villige til å skaffe det etter anmodning, med kostnadene dekket av arbeidsgiver.

Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, vil bli tillagt stor vekt. 

Personlige egenskaper: 

Vi søker en kandidat med fremragende personlige egenskaper, som demonstrerer evnen til å bruke ressurser på en trygg og effektiv måte, selv i stressende og komplekse situasjoner basert på grundig risikovurdering. Du bør ha sterke samarbeidsevner og en genuin interesse for brannfaget, samt solid lokalkunnskap. Kreativitet og en imponerende grad av pågangsmot er avgjørende, da vi forventer kontinuerlig motivasjon for å bygge kompetanse gjennom praktisk erfaring. Videre er det viktig å opprettholde en utmerket personlig fremtoning og utstråle en positiv holdning. Den ideelle kandidaten vil også ha betydelig teknisk og praktisk innsikt. Vi legger stor vekt på personlig egnethet som en avgjørende faktor.  

Vi tilbyr:

  • Tariffestede lønns, pensjons- og forsikringsordninger.
  • Harstad kommune satser hardt på startlån da vi ønsker at flest mulig får mulighet til å eie egen bolig i kommunen. Dersom man ikke får lån i privat bank, kan man være aktuell for startlån. Se lenker for mer informasjon:
https://www.husbanken.no/person/startlaan/
https://www.harstad.kommune.no/startlaan.469087.no.html

Annen informasjon:

  • For tilsetting kreves godkjent politiattest jf. Brann - og eksplosjonsvernloven § 18.
  • Harstad kommune legger til grunn de kravene som framkommer av brann- og redningsvesen forskriften kapittel 8."Opplæring og kompetanse" for krav som brannkonstabel.
  • Stillingsstørrelsen på 1,44 % tilsvarer 30 obligatoriske øvelsestimer i løpet av året. I tillegg blir tilgjengelighet kompensert med en fast indeksregulert godtgjørelse på nåværende tidspunkt, som beløper seg til 19 476,- kroner årlig.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.


Link til søknadsskjema:

Søk her

Harstad kommune Brann- og redning

BedriftHarstad kommune Brann- og redning
Om bedriften

Harstad kommune har 25 000 innbyggere, og er et naturlig midtpunkt i landsdelens mest folkerike område. Det er kort vei til det meste du trenger for et godt liv. Harstad er liten nok til å bli kjent med mange, og stor nok til nye opplevelser og gleder hver dag. Stikkord for vår virksomhet er felles verdiplattform, klart språk, kontinuerlig forbedring og medarbeiderdrevet utvikling av våre tjenester.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger