Jobbsafari
Harstad kommune Bo og oppfølging

Bo og omsorg sør søker

1 måneder siden
OmrådeHarstad
Søk senest12.8.2024
JobbdetaljerFast
Søk på jobb

Om stillingen

Vi har fra 01.09.2024 ledig følgende stillinger som vernepleier:

 • En av våre flotte medarbeidere trer inn i pensjonistenes rekker, og vi har i den forbindelse ledig 100 % fast stilling som vernepleier. Stillingene er tilknyttet en turnus på ca 29 årsverk, der vi har 2-delt turnus der det enten er langvakter hver 4 helg, eller vanlige vakter annen hver helg. Kommunen har en god kompensasjonsordning for å jobbe oftere helg. 
 • I denne stillingen lyser vi ledig etter en mann i 100 % fast stilling som vernepleier. Denne stillingen har per nå 12,5 timers vakter i ukedagene, da det er det som er mest gunstig i forhold til de tjenester som vi skal gi.

Vi har mange flotte og engasjerte medarbeidere, og en god tverrfaglighet i personalgruppen (Vernepleiere, sykepleiere, barnevernspedagog, sosionom, helsefagarbeidere, barne- og ungdomsarbeider og assistenter). Avdelingen gir tjenester til trivelige tjenestemottakere der de fleste har en aktiv fritid. Det bygges nye boliger og sommer/høst 2025 skal vi flytte inn i nye lokaler.

Arbeidsoppgaver/ansvarsoppgaver:

 • Utførelse og oppfølging av vernepleiefaglige prosedyrer, observasjon og dokumentasjon.
 • Informere/veilede pasienter og pårørende. 
 • Bidra til fagutvikling i avdelingen, helse, miljø og sikkerhetsarbeid.
 • Veiledning av studenter, elever og kollegaer.

 Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som vernepleier. Dersom du har utdanning fra utlandet, må denne være godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse/NOKUT. 
 • Annen relevant utdanning som sykepleier, barnevernspedagog kan også bli vurdert for stilling.
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, vil bli tillagt stor vekt.

Personlige egenskaper som blir vektlagt:

 • Innovativ og fleksibel - evne å se saker i nye perspektiv og formidle dette til andre.
 • Pålitelig og positiv - evne å se utfordringer som en mulighet for læring og forbedring.
 • Kunne jobbe ansvarsbevisst både selvstendig og i samarbeid med andre.
 • God kommunikasjon og veiledningsevne.

Vi tilbyr:

 • Tariffestede lønns, pensjons- og forsikringsordninger.
 • Gode rekrutteringstiltak for nytilsatte vernepleiere. 
 • Garanti om barnehageplass innen en måned for de som flytter til Harstad etter at søknadsfrist for hovedopptak er gått ut for de som har lovfestet rett til barnehageplass.
 • Harstad kommune satser hardt på startlån da vi ønsker at flest mulig får mulighet til å eie egen bolig i kommunen. Dersom man ikke får lån i privat bank, kan man være aktuell for startlån. Se lenker for mer informasjon:

https://www.husbanken.no/person/startlaan/

https://www.harstad.kommune.no/startlaan.469087.no.html

Annen informasjon:

 • For tilsetting innenfor oppvekst, barnevern eller helse- og omsorg må godkjent politiattest fremvises før tilsetting.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.


Link til søknadsskjema:

Søk her

Harstad kommune Bo og oppfølging

BedriftHarstad kommune Bo og oppfølging
Om bedriften

Harstad kommune har 25 000 innbyggere, og er et naturlig midtpunkt i landsdelens mest folkerike område. Det er kort vei til det meste du trenger for et godt liv. Harstad er liten nok til å bli kjent med mange, og stor nok til nye opplevelser og gleder hver dag. Stikkord for vår virksomhet er felles verdiplattform, klart språk, kontinuerlig forbedring og medarbeiderdrevet utvikling av våre tjenester.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger