Jobbsafari
KS

Bli en del av suksessprosjektet - Menn i helse søker fremoverlent fylkeskoordinator i Nordland

1 måneder siden
OmrådeBodø
Søk senest15.3.2024
JobbdetaljerEngasjement

Om stillingen

Menn i helse er godt etablert i Nordland og vi er nå i gang med oppstart av kull 2024. Dette er vårt tredje kull i Nordland og tilbys i 4 regioner: Salten, Ofoten, Helgeland og Ytre Helgeland. Da vår fylkeskoordinator går over i annen stilling, trenger vi en ny medarbeider med på laget. Menn i helse er et samarbeid mellom kommune, Nav, fylkeskommune, KS og Helsedirektoratet. Regjeringen anser Menn i helse som den mest vellykkede satsningen på å rekruttere menn til helsesektoren. Deltakerne får tittelen helserekrutter og tilbys et utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider. Så langt finnes Menn i helse i 13 fylker og vi er stolte av at over 1100 deltakere har tatt fagbrev gjennom prosjektet.

Hva gjør en fylkeskoordinator?

Som fylkeskoordinator er du ansvarlig for å organisere inntak og utvelgelse av nye helserekrutter. Videre vil du følge opp helserekruttene både i praksis og i utdanningsløpet. Selv om vi har et stort team av koordinatorer, er fylkeskoordinatorrollen en selvstendig rolle i det daglige i sitt geografiske område. Dette innebærer et ansvar for et bredt spekter av oppgaver hvor koordinering er avgjørende for suksess.

Sentrale oppgaver er:

  • Intervjue, avklare og følge opp deltakere
  • Ha tett dialog med helserekruttenes veiledere og faglige ledere i praksisfeltet
  • Samarbeide med kommuner, Nav og fylkeskommune
  • Samarbeide med skoletilbyder
  • Markedsføre og promotere prosjektet for potensielle deltakere og opp mot samarbeidspartnere

Hva skal til for å lykkes i rollen som fylkeskoordinator?

For å lykkes i rollen må du ha god forståelse for- og erfaring fra prosjekt- og prosessarbeid. Du bør ha genuin interesse for rekrutteringsarbeid og ikke minst et engasjement for helse- og omsorgssektoren. Utover dette tror vi at du har:

  • God kjennskap til videregående opplæring
  • Erfaring med veiledning
  • Engasjement og stå-på vilje

Vi ønsker oss deg som er entusiastisk, nyskapende og modig. Du trives godt med høyt arbeidstempo og finner ofte de gode løsningene. Du vil som nevnt jobbe tett med dine kolleger på teamet, men evner samtidig å arbeide strukturert mot egne mål og er god på å bygge relasjoner og nettverk.

Det er ønskelig med kontorsted i Bodø. En del reisevirksomhet må påregnes i stillingen og søker bør disponere bil.

Er du klar for en ny utfordring? Da hører vi gjerne fra deg!

Har du spørsmål til jobben som fylkeskoordinator for Menn i helse Nordland, så ta gjerne kontakt med prosjektleder Eli Sogn Iversen, mobil 990 36 946 eller nasjonal koordinator Frode Rønsberg, mobil 916 72 677. Stillingen lønnes med midler over statsbudsjettet. Det ansettes i engasjement eller frikjøp av kompetanse i 100 % stilling på 1 år med mulighet for forlengelse.

Søknadsfrist 15.mars

Lyst til å lese om Menn i helse?

https://mennihelse.no/

Menn i helse på Facebook


En arbeidshverdag i KS skal være preget av mening, ansvar og utvikling. Vi er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

KS

BedriftKS

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger