Jobbsafari
Blå Kors

Bla Kors barnas stasjon - Inkludering av barn og unge

25 dager siden
OmrådeHamar
Søk senest28.7.2024
JobbdetaljerVikariat
Søk på jobb

Om stillingen

Miljøterapeut Blå Kors barnas stasjon Hamar 

Vi lyser ut 80% fast stilling som miljøterapeut, med mulighet for 20% vikariat. Blå Kors barnas stasjon Hamar er et tiltak rettet mot barn 0-16 år i familier med flere samtidige livsutfordringer. Tilbudet baserer seg på aktiviteter for hele familien, aktiviteter for barn og foreldre og aktiviteter for barn alene. Vi har også kurs og andre tilbud forbeholdt foresatte. Individuell oppfølging av familiene følger hele tjenestereisen fra oppstart til avslutning.

Hva innebærer arbeidet?

 • Kontaktperson for familier og ansvar for oppfølging ut fra tjenestebeskrivelsen
 • Gruppeledelse 
 • Planlegge, utvikle og rekruttere aktivitetstilbud for barn, foresatte og familier 
 • Rekruttere og promotere tilbudet til samarbeidende instanser
 • Systematisk bruk av FIT (Feedback Informed Treatment) og sikre systematisk brukermedvirkning på individnivå
 • Tverrfaglig samarbeid - internt og eksternt
 • Følge opp våre frivillige Tidgivere, som bistår oss i ulike aktiviteter inne og ute
 • Praktisk arbeid knyttet til drift 
 • Arbeid inntil 2 kvelder pr uke, 1 helg i måneden og i skolens ferier gjennom året. 
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse

Kvalifikasjoner

 • Vi ser etter deg med særlig interesse for de minste barna, som har erfaring med endrings-samtaler og  gruppeprosesser basert på evidensbaserte metoder og brukermedvirkning
 • Du er iderik i forhold til aktiviteter som fremmer mestring og tilhørighet
 • Du er resultatorientert og evner å lyssette ferdigheter og innsats, med mot til å si ifra når noe utfordrer eller svikter
 • Du jobber like gjerne "utomhus" som "innomhus"
 • Du jobber godt både på egenhånd og i team
 • Du har god skriftlig og muntlig framstillingsevne og grunnleggende IT kunnskaper
 • Du er en trygg voksen som evner å stå i krevende situasjoner over tid
 • Du kan jobbe fleksibelt, da våre aktiviteter også foregår på kvelder, i helger og i skolens ferier

Krav til stillingen

 • Stillingen krever 3-årig helse- og sosialfaglig u/h utdanning og et år videreutdanning (60sp) innen relevante områder som familieterapi, spe og småbarns psykiske helse, psykososialt arbeid med barn og unge, rus og avhengighet, miljøterapi, friluftsterapi m.m.
 • Du må ha erfaring med endringsarbeid med barn
 • Gyldig politiattest må fremlegges før oppstart
 • Vi forutsetter at den som tilsettes kan relatere seg til Blå Kors ideologi og verdisyn. For mer info se www.blakors.no
 • Kun elektroniske søknader med cv vil bli vurdert

I Blå Kors jobber vi med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling, oppfølging etter behandling og inkludering. Rus er en av våre største samfunnsutfordringer og Blå Kors har i over hundre år gjort en viktig innsats for å hjelpe personer som er direkte eller indirekte rammet. Blå Kors er en ideell aktør og eier og driver 62 virksomheter fordelt over store deler av Norge. Med nærmere 1700 dyktige medarbeidere, 2000 engasjerte frivillige og 1700 aktive medlemmer når vi langt ut. Vi er opptatt av å videreutvikle samfunnsoppdraget vårt på stadig nye måter. Vår organisasjon ønsker også å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Les gjerne mer om oss på www.blakors.no

Blå Kors

BedriftBlå Kors

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger