Jobbsafari
Kulturenheten, Trondheim kommune

Bilmekaniker-ungdomsmedarbeider

2 måneder siden
OmrådeTrondheim
Søk senest10.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Ønsker du en jobb som kombinerer ungdomsarbeid og din lidenskap for bil, mekking og bilcross? Da kan du være vår nye kollega ved Lade motor.

Ved Kulturenheten er det fra 1. april 2024 ledig en fast 20 prosent stilling som bilmekaniker-ungdomsmedarbeider. Stillingen er per tiden plassert ved tilbudet Lade motor, avdeling Ung kultur Østbyen.

Lade motor er et fritidstilbud for ungdommer i alderen 14 til 21 år som er interessert i mekking av biler og kjøring av bilcross. Vi har åpent to kvelder per uke og drar på bilcross-løp noen helger i året. Arbeidstiden er i hovedsak på torsdagskvelder og enkelte helger, men ukedag kan variere etter tilgangen til bilbane, løp og lignende. Det må påregnes tre til seks reisehelger per år.  

Stillingen innebærer å veilede ungdommene i mekking av biler i vårt verksted, trening i bilkjøring og reiser sammen med ungdom i forbindelse med treninger og bilcross-løp. Vi ønsker oss en trygg voksen som er en dyktig mekaniker, har erfaring med motorsport og er opptatt av å skape gode opplevelser for ungdommer i byen.

Informasjon om avdelingen og enheten som Lade motor er en del av:

Ung kultur har ansvar for drift av Kulturenhetens fritidsklubber og aktiviteter i bydelene, og er kontaktpunktet mot andre aktører og samarbeidspartnere. Kulturenhetens ungdomsarenaer skal være attraktive og utviklende mestringsarenaer for sosial og kulturell kompetanse. Ungdom skal ha reell innflytelse og kunne realisere sine ideer både i kommunens tilbud og på egne arenaer. Ung kultur drifter møteplasser hvor ungdom skal kunne oppleve trygghet og tilhørighet uavhengig av bakgrunn og ferdighet.

Kulturenheten jobber for at Trondheims innbyggere skal ha tilgang på kultur i alle livsfaser. Gjennom samarbeid med kulturinstitusjoner, kulturarbeidere, lag og organisasjoner samt offentlige tjenester bidrar enheten til å gi befolkningen økt kulturell kompetanse og livskvalitet. Kulturenheten drifter både kulturarenaer i bydelene og tilbyr aktiviteter og arrangement på andres arenaer. I tillegg forvalter enheten tilskuddsmidler, jobber med ulike typer tilrettelegging og bidrar med rådgivning og kompetanse. FN har utpekt Trondheim som en foregangskommune innen bærekraftig utvikling. Kulturenheten bidrar i arbeidet med å synliggjøre kunst- og kultursektorens rolle i dette arbeidet.

Personlig egnethet og kompletterende ferdigheter i forhold til eksisterende team vektlegges når nye medarbeidere rekrutteres. 

Les mer om Lade Motor, Ung kultur Østbyen og Kulturenheten.


Arbeidsoppgaver

 • Arbeid i bilverkstedet sammen med ungdommer og kolleger i tilbudet Lade Motor
 • Utføre arbeid på/bygge/ombygge/vedlikeholde konkurransebiler i henhold til Norges Bilsportforbunds reglement for bilcross
 • Legge til rette for at deltakerne kan gjøre mest mulig av arbeid på og med bilene selv
 • Delta på og ha ansvar for turer med trening og racing
 • Veilede ungdommer i verkstedet, i treningssituasjoner og racing
 • Samtaler med og oppfølging av ungdommene 
 • Andre aktiviteter i forbindelse med Lade Motor og fritidsklubben (administrativt arbeid, rekruttering av brukere og samarbeid med samarbeidspartnere som skole, Barne- og familietjenesten (BFT), frivillige, lag og organisasjoner mm.)

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra relevant ungdomsarbeid
 • Erfaring og kompetanse som bilmekaniker og sveising
 • Erfaring og kunnskap om reparasjoner av biler
 • Erfaring og kjennskap til motorsportmiljøet
 • Kjennskap til Norges Bilsportforbunds reglement for bilcross
 • BE-sertifikat og erfaring
 • Gode norskferdigheter, særlig muntlig

Personlige egenskaper

 • Du er en allsidig og tålmodig voksen
 • Du liker å jobbe med mennesker og trives med å mekke og race biler
 • Du er positiv og åpen for ungdommer med ulik bakgrunn og motiveres av å la de få utvikle seg
 • Du er flink til å kommunisere og samarbeide med andre
 • Du er god til å bygge relasjoner og nettverk
 • Du tar initiativ og har gjennomføringsevne
 • Vi ønsker oss ansatte som er trygge i voksenrollen og som liker å jobbe med ungdom
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • En viktig og spennende jobb med ungdom
 • En personalgruppe med et stort engasjement for arbeid med barn og unge
 • Et godt arbeidsmiljø arbeidsmiljø med medarbeidere og avdelingsleder med høy faglig kompetanse
 • En fremoverlent enhet med gode muligheter for en allsidig arbeidshverdag
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

Kontaktinformasjon

Ane Marte Gjershaug, Avdelingsleder, 47666482


Renate Bekken, Konsulent , 90065809


Arbeidssted

Håkon Magnussons gate 5


7041 Trondheim


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Trondheim kommuneReferansenr.: 4764020293


Stillingsprosent: 20%


Fast


Startdato: 01.04.2024


Søknadsfrist: 10.03.2024Kulturenheten, Trondheim kommune

BedriftKulturenheten, Trondheim kommune
Om bedriften

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og Norges største arbeidsplass nord for Dovre med om lag 15 000 medarbeidere. Sammen jobber vi for å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, oppvekst- og utdanningsmuligheter, kultur- og fritidstilbud og et godt bymiljø. Vi er stadig på utkikk etter nye, engasjerte og motiverte medarbeidere. 

Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø. Hos oss finnes det spennende karrieremuligheter innen en svært bredt spekter av fagfelt. Mange av våre medarbeidere har hatt et langt og variert karriereløp internt i organisasjonen.  Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside og siden "Jobb hos oss".

Trondheim kommune legger til rette for mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, etnisitet, eller hull i CV-en. Trondheim kommune tilrettelegger arbeidsforholdene så langt det er mulig.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25. 

Gyldig politiattest må fremlegges der det er påkrevd.

Vi gjør oppmerksom på at det ved behov vil gjennomføres bakgrunnssjekk. 

Søk etter flere lignende stillinger