Jobbsafari
Blakstad sykehus

Bemanningsrådgiver

1 måneder siden
OmrådeVettre
Søk senest23.6.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Er du på jakt etter en administrativ jobb i et spennende fagmiljø bør du lese videre! Vi trenger deg som jobber strukturert, er initiativrik, målrettet og har evne til å håndtere flere ting på samme tid. Du må trives med å omgås mennesker.

Dette er en kombinasjonsstilling hvor man jobber med administrativ lederstøtte og ressursplanlegging for Fagseksjonen og sykehusledelsen. Du vil jobbe i tett samarbeid med andre rådgivere og leder for Fagseksjonen om arbeidsoppgavene.

Om oss:

Blakstad sykehus er et av Norges største sykehus for behandling av psykiske lidelser. Sykehuset består av tre avdelinger; Akuttpsykiatri, spesialpsykiatri og alderspsykiatri. 

I Fagseksjonen er alle våre leger i spesialisering (LIS) ansatt. Vi har til enhver tid rundt 25 LIS hos oss. De tjenestegjør ved våre ulike seksjoner, og deltar i  døgnkontinuerlig vaktlag sammen med våre overleger. I tillegg er legevikarer og medisinstudenter med lisens også ansatt i Fagseksjonen. Utdanningsansvarlig overlege og seksjonsleder samarbeider om oppfølging av våre LIS og deres utdanningsløp. Som rådgiver i Fagseksjonen blir du en del av et godt team som er opptatt av å ivareta alle våre LIS, legevikarer og medisinstudenter med lisens. 

I 2025 flytter vi til nytt sykehus på Brakerøya i Drammen. Som en del av forberedelser og planlegging inn mot nytt sykehus pågår nå utviklingsprosjekter for fremtidens kontor- og fellestjenester. 

Søknader behandles fortløpende og aktuelle kandidater kan bli kontaktet før søknadsfristen utløper.

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?
Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. 

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.


Arbeidsoppgaver

 • Generell lederstøtte og oppgaver delegert fra seksjonsleder Fagseksjonen og sykehusledelse
 • Ressursplanlegging
 • Oppgaver tilknyttet GAT; deriblant daglig ajourhold, fordeling av oppgaver og innleie av vakansvakter
 • Opprette og vedlikeholde tjenesteplaner og bemanningsplaner
 • Lønnskjøring
 • Arbeidsoppgaver i Personalportalen, Kompetanseportalen, Public 360,  iProcurement og Eye-share
 • Planlegge og ha dialog med medarbeidere vedrørende ulike typer fravær  (ferie, kurs, permisjoner, etc)
 • Bistå ved ansettelser, oppfølging av ansatte og avvikshåndtering ved behov
 • Forberede, delta i og skrive referat fra aktuelle møter 
 • Andre oppgaver kan bli tillagt etter behov og kvalifikasjoner

Stillingen innebærer et tett samarbeid med ledere og medarbeidere ved sykehuset.
Oppgavene vil kunne endres etter sykehusets behov og i tråd med kompetanse hos den aktuelle medarbeideren.

Kvalifikasjoner

Vi trenger deg som har:

 • Relevant utdanning og erfaring mtp stillingens ansvar og arbeidsoppgaver
 • God systemforståelse og kompetanse med administrative IT-verktøy
 • Meget gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig
 • Kjennskap til sykehusdrift og erfaring fra offentlig helsetjeneste
 • Kunnskap og erfaring med turnus- og bemanningsplanlegging, fortrinnsvis i GAT
 • Erfaring fra arbeid med tjenesteplaner og vaktordning for leger er en fordel

Personlige egenskaper

Vi søker etter en kollega som:

 • Er fleksibel, ansvarsbevisst, serviceinnstilt og en god relasjonsbygger
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Trives i en hverdag med flere oppgaver samtidig og har evne til å prioritere fortløpende
 • Er engasjert og har solid gjennomføringsevne
 • Jobber selvstendig, målrettet og strukturert
 • Er initiativrik og løsningsorientert
 • Er fremoverlent og har interesse for forbedringsarbeid, samt utvikling av digitale løsninger

Personlig egnethet vektlegges ved ansettelse

Vi tilbyr

 • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, med muligheter for faglig og personlig utvikling 
 • Et innovativt og svært godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger
 • Mulighet for fleksibel arbeidstid etter avtale

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035

Kontaktinformasjon

Trude Veum, Administrasjonssjef, 974 24 670


Kristin Krantz Westrum, Konstituert Seksjonsleder Fagseksjonen, 924 02 734


Arbeidssted

Strandveien 35


1392 Vettre


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Vestre VikenReferansenr.: 4809803471


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 23.06.2024Blakstad sykehus

BedriftBlakstad sykehus
Om bedriften

Vestre Viken helseforetak er et Norge i miniatyr. Vi leverer spesialisthelsetjenester til 500.000 mennesker i 22 kommuner. Vi dekker store byområder, men også steder der det er langt mellom postkassene. Dette utfordrer oss til å tenke helsetjenester på nye måter. Helsetilbudet skal være like godt uavhengig av hvor du bor.

 Vi har satt oss et mål om å bli skikkelig gode på brukerstyrt tjenesteutvikling. Det betyr at vi er opptatt av å ta innbyggere med i arbeidet for å utvikle vår felles helsetjeneste - fordi vi tror at gode løsninger starter med å forstå behovene. Kontinuerlig forbedring er en del av vår kultur, og vi tror på å knytte sammen fagfolk og kompetanse på tvers av sykehus for å skape utvikling. Vestre Viken er nysgjerrige på hvordan teknologi kan bidra til mer effektiv og trygg pasientbehandling. Derfor har vi opprettet et virtuelt sykehus, slik at pasienter kan få behandling der de er.

I 2025 åpner vi det nye sykehuset i Drammen som blir ett av landets største og mest moderne. Vestre Viken skaper fremtidens helsetjeneste - hver dag.

Velkommen som søker!

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger