Jobbsafari
Bjerkaker skole, Tromsø kommune

Baseleder i SFO og pedagog/ fagarbeider/barneveileder i skolen

2 måneder siden
OmrådeTromsø
Søk senest17.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Vi søker inntil to baseledere i faste stillinger- 70% som baseleder og 30% knyttet til skolen som til sammen utgjør 100% stilling.

Som baseleder er du daglig leder for en av basene i SFO. Du vil være et synlig ansikt utad og samtidig en rollemodell for de ansatte på basen du leder. Som baseleder er du ansvarlig for planlegging av den daglige driften på basen, planlegging og organisering av aktiviteter samt oppfølging og veiledning av ansatte, Baseleder har samtaler/kontakt med foresatte og deltar på møter rundt enkeltelever ved behov. Baseleder samarbeider tett med de to andre baselederne og ansvarlig leder for SFO. Ønskelig tiltredelse fra 1.8.2024.

Skolens SFO har ca 110 barn fra 1.-4. trinn fordelt på 3 baser med 13 ansatte. Skolen har en flotte uteområde både i skolegården og i nærmiljøet som gir mange muligheter for ulike aktiviteter. Barna og foresatte skal oppleve vår SFO for en trygg plass å være for trivsel, inkludering og mestring hvor lek skal ha en sentral plass. Bjerkaker skole skal være en "Æ BRYR MÆ" skole der våre elever, våre ansatte og våre foresatte gjennom handling viser at vi bryr oss der alle skal oppleve å ha et trygt og godt skole. og SFO-miljø.

Vår rammeplan beskriver aktiviteter innenfor de fire fagområdene: 1. Natur, miljø og bærekraftig utvikling. 2. Kunst, kultur og kreativitet, 3. Fysisk aktivitet, 4. Mat- og helse.


Arbeidsoppgaver

 • Lede en base med 30-50 barn og 4-5 ansatte i arbeidet med å tilrettelegge for et trygt og inkluderende lærings- og lekemiljø,
 • Oppfølging og veiledning av de ansatte på basen samt sikre god kommunikasjonsflyt.
 • Bidra til godt samarbeid med de to andre baselederne og leder for SFO.
 • Lede ukentlige basemøter.
 • Samarbeid med lærere.
 • Legge til rette for og planlegge ukentlige aktiviteter i tråd med rammeplan for SFO.
 • Daglig samvær med barna på basen gjennom å delta i lek og andre pedagogiske aktiviteter inne og ute.
 • Sikre god oppfølging av barna og ta initiativ til et godt samarbeid, kommunikasjon og informasjonsflyt med foresatte
 • Være med å planlegge planleggingsdager og andre møter i regi av SFO,
 • Lage og publisere ukeplaner for SFO:

Kvalifikasjoner

 • 3-årig høgskoleutdanning som barnehagelærer/barnevernspedagog/allmennlærer eller annen relevant pedagogisk utdanning er ønskelig, men ikke et krav da lang erfaring og personlig egnethet kan veie opp og bli vurdert for manglende utdanning.
 • Kjennskap til SFO.
 • Erfaring fra arbeid med barn, gjerne fra SFO og skole eller barnehage.
 • Ledererfaring er en fordel.
 • Gode IKT-ferdigheter.
 • Gode ferdigheter i norsk, både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • Du er trygg og en inkluderende leder for barn og voksne.
 • Du har gode lederegenskaper som å lytte, forstå og veilede.
 • Du er beslutningsdyktig og ser løsninger der andre ser utfordringer.
 • Du bidrar til et god samarbeid.
 • Du er initiativrik, strukturert og selvstendig.
 • Du kommuniserer godt med barn, foresatte og kollegaer og er god på relasjoner.
 • Du bidrar og er fleksibel med dine kollegaer.
 • Du har et godt overblikk.
 • Du er tilpasningsdyktig og er åpen for endringer og for å prøve ut ut nye løsninger.
 • Du er presis og punktlig.
 • Du takler et høyt tempo i en variert og givende arbeidshverdag,
 • Du evner å se hvert enkelt barn og behov.
 • Du er engasjert og har godt humør.
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt ved ansettelse.

Vi tilbyr

 • Et inkluderende og godt arbeidsmiljø.
 • Tett samarbeid med de andre to baselederne og leder for SFO.
 • Mulighet for å organisere egen arbeidshverdag.
 • Arbeidstid mellom 07:15 - 16:45 med ulike vakter. Tidligvakt 07:15 - 08:30 i SFO må påregnes.

Annet

 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om.
 • Ved tilsetting må gyldig politiattest iht. § 10-9 i Opplæringsloven fremlegges.
 • Attester og vitnemål legges ved søknad før intervju.
 • To referanser må oppgis.
 • Søknad sendes elektronisk via Webcruiter.

Kontaktinformasjon

Monica Jacobsen, Fagleder og leder for SFO, [email protected]


Berit Hanssen Grindstein, Enhetsleder, +47 91557496


Arbeidssted

Sørems veg 5


9006 Tromsø


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Tromsø kommuneReferansenr.: 4770903934


Stillingsprosent: 100%


Fast


Startdato: 01.08.2024


Søknadsfrist: 17.03.2024Bjerkaker skole, Tromsø kommune

BedriftBjerkaker skole, Tromsø kommune
Om bedriften

Tromsø kommune er Nord-Norges største kommune med omtrent 78 000 innbyggere. Den ligger i naturskjønne omgivelser og har en strategisk plass i nordområdene. Byen har universitet, universitetssykehus, godt flyrutetilbud og et yrende kultur- og idrettsliv. Kommunen har omtrent 7 000 medarbeidere, fordelt på 86 enheter.

Vi er en stor samfunnsaktør som skal sikre et best mulig tjenestetilbud og service til lokalsamfunnet og kommunens innbyggere. Vi bidrar til utvikling av lokal infrastruktur, næring og kultur. Vi ønsker medarbeidere med ulik bakgrunn, fagkombinasjoner, kompetanse, livserfaring og perspektiver. Det gir oss et mangfoldig arbeidsmiljø som setter oss bedre i stand til å løse oppgavene. Les mer her om jobb i Tromsø kommune.

Det er viktig for oss å ha en arbeidsstyrke som representerer befolkningen, og vi tilrettelegger arbeidsplassen ved behov. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsgrad eller etnisk- og kulturell bakgrunn.


Bjerkaker skole er en 1-7 barneskole med 2 og 3 grupper/klasser på hvert trinn. Skolen har en fantastisk beliggenhet helt sør på Tromsøya med et flott uteområde og fine friluftsområder i umiddelbar nærhet som vi bruker flittig til uteskole, fysisk aktivitet og utflukter. I tillegg til ballbinge, har vi en stor kunstgressbane til disposisjon på dagtid i samarbeid med Tromsø idrettslag.

For skoleåret 2024-2025 har vi ca. 300 elever og 45 ansatte på skolen vår. Skolen vår er en «Æ bryr mæ» skole og har tett samarbeid med de andre barneskolene i vårt skolenettverk.  Vårt «Æ bryr mæ»- prosjekt skal bidra til å skape gode oppvekstmiljø for barn og unge på Sør-Tromsøya, både på skolen og i fritida der barn og unge skal bli kjent md hverandre på tvers av skolene og at vi (barn og voksne) skal tørre å vise at vi bryr oss gjennom aktive handlinger. Skolen skal være en trygg og inkluderende skole med et sterkt fokus på å skape samhold og et godt læringsmiljø for alle våre elever. Skolens visjon er: Trygghet, læring og livsglede for alle.

Søk etter flere lignende stillinger