Jobbsafari
Barne- og familietjenesten Lerkendal, Trondheim kommune

Barnevernskonsulent

24 dager siden
OmrådeTrondheim
Søk senest9.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Ved barnevernstjenesten på Lerkendal er det ledig en fast 100 prosent stilling som barnevernskonsulent fra 1. juni 2024.

Barnevernstjenesten på Lerkendal er en del av Barne- og familietjenesten (BFT) i Lerkendal bydel. BFT er kommunens samlede tjenester for barn og unge 0-23 år. BFT har medarbeidere med høy kompetanse innen helse, pedagogikk, barnevern og sosialfaglig arbeid. Tjenesten har fokus på utnyttelse av den tverrfaglige kompetansen til beste for barn og unge, og deres familier.

Barnevernstjenesten på Lerkendal har delt inn arbeidsoppgavene i mottaksarbeid, undersøkelser, oppfølging av barn og familier og tiltaksarbeid. Den ledige stillingen er på oppfølging av barn og familier. 

Lerkendal barnevernstjeneste tilbyr veiledning både i gruppe og til den enkelte av egen barnevernfaglig veileder. Den enkelte ansatte blir også godt fulgt opp av teamleder gjennom jevnlige saksdrøftinger og veiledning i yrkesrollen. Vi er stolte av det gode arbeidsmiljøet vårt, og er opptatt av å ansette kollegaer som skal bidra positivt til det. Vi ønsker myndiggjorte medarbeidere, og setter faglig utvikling til det beste for barn og familier høyt i tjenesten vår. 


Arbeidsoppgaver

Stillingen innebærer blant annet:

 • Saksbehandling og faglig oppfølging av barnevernssaker etter lov om barneverntjeneste
 • Oppfølging av barn og familier med fokus på medvirkning og samskaping med familiene
 • Barnesamtaler
 • Koordinering av samarbeidsmøter/ ansvarsgruppemøter
 • Representere barneverntjenesten i saker for fylkesnemnd og rettsinstanser
 • Bistå i akuttarbeid i tjenesten
 • Bidra til utviklingsarbeidet i tjenesten
 • Noe ettermiddags og kveldsarbeid på påebrergnes

Kvalifikasjoner

 • Krav om bachelorutdanning som barnevernspedagog eller sosionom
 • Ønskelig med erfaring fra saksbehandling etter lov om barneverntjenester
 • Ønskelig med relevant videreutdanning/barnevernfaglig mastergrad 
 • Krav om førerkort klasse B
 • Gyldig politiattest må fremvises før ansettelse

Personlige egenskaper

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Handlings- og relasjonskompetanse
 • Evne til å se muligheter, ta beslutninger og ansvar
 • Høy faglig integritet
 • Gode samarbeids- og formidlingsevner
 • Engasjement og godt humør
 • Erfaring og personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Veiledning i gruppe og individuelt (prosessveiledning)
 • Tett oppfølging av teamleder
 • Faglig utvikling og muligheten til å bidra med å utvikle tjenesten
 • Et godt arbeidsmiljø med vekt på engasjement og arbeidsglede 
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Fleksibel arbeidstidsordning

Kontaktinformasjon

Camilla Kristiansen-Wahl, Barnevernleder, 90806617


Arbeidssted

Klæbuveien 194


7037 Trondheim


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Trondheim kommuneReferansenr.: 4803108798


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 09.05.2024Barne- og familietjenesten Lerkendal, Trondheim kommune

BedriftBarne- og familietjenesten Lerkendal, Trondheim kommune
Om bedriften

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og Norges største arbeidsplass nord for Dovre med om lag 15 000 medarbeidere. Sammen jobber vi for å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, oppvekst- og utdanningsmuligheter, kultur- og fritidstilbud og et godt bymiljø. Vi er stadig på utkikk etter nye, engasjerte og motiverte medarbeidere. 

Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø. Hos oss finnes det spennende karrieremuligheter innen en svært bredt spekter av fagfelt. Mange av våre medarbeidere har hatt et langt og variert karriereløp internt i organisasjonen.  Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside og siden "Jobb hos oss".

Trondheim kommune legger til rette for mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, etnisitet, eller hull i CV-en. Trondheim kommune tilrettelegger arbeidsforholdene så langt det er mulig.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25. 

Gyldig politiattest må fremlegges der det er påkrevd.

Vi gjør oppmerksom på at det ved behov vil gjennomføres bakgrunnssjekk. 

Søk etter flere lignende stillinger