Jobbsafari
Thyra barnehager, Trondheim kommune

Barnehagelærer

1 måneder siden
OmrådeKattem
Søk senest29.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Ved Thyra barnehager er det fra 1. august 2024 ledig en fast 100 prosent stilling som barnehagelærer.

Thyra barnehager er en enhet som består av tre barnehager: Skyttervegen på Heimdal, Torvsletta og Ustmyra på Kattem. Dette er godt etablerte avdelingsbarnehager med mange gode kvaliteter og i hovedsak aldersinndelte barnegrupper. Til sammen er det 137 barn fordelt på ti avdelinger og vi er 42 medarbeidere.

Det er gode og varierte turmuligheter fra alle tre hus.

Thyra barnehager ser på det fysiske miljøet som en pedagogisk ressurs og er med i nettverket BARN & rom. Vi er også inspirert av Reggio Emilia filosofien. 

Vi har et stort mangfold i barnegruppene og det er viktig at alle medarbeidere forstår verdien av en inkluderende praksis. Alle skal møtes med respekt, likeverd og ha en positiv plass i fellesskapet. Barna skal medvirke i hverdagen ut fra egne forutsetninger og behov. 

Våre medarbeidere må ha god relasjonskompetanse og ha evne til å skape et trygt psykososialt læringsmiljø for barna.

Vi er med i REKOM og skal i gang med et utviklingsarbeid i pedagogisk ledelse.

Søkere må være motivert for å jobbe med alle aldersgrupper i barnehagen.

Vi søker etter en engasjert barnehagelærer som vil være med på LAGET til barns beste i våre barnehager.

Velkommen til Thyra barnehager. 


Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å skape et inkluderende leke - og læringsmiljø for alle barn
 • Lede og organisere arbeidet med barna, gjennom å støtte barns nysgjerrighet, læring og undring
 • Lede arbeid med planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, vurdering og utvikling av arbeidet i barnegruppen
 • Dokumentasjon av pedagogisk arbeid og barns læreprosesser
 • Bidra til et godt og nært samarbeid med foreldre og andre samarbeidspartnere
 • Bidra aktivt i planlegging, vurdering og ledelse av utviklingsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Godkjent barnehagelærerutdanning
 • Erfaring med å lede mangfoldige barnegrupper 
 • Gode lederegenskaper med vilje til å ta medansvar for at alle barn i Thyra barnehager skal ha et likeverdig tilbud
 • Kjennskap til ASK og bruk av visuell støtte
 • Kunnskap om barnehagens satsningsområder
 • Gjerne ferdigheter innenfor estetiske fagområder som kunst, musikk, dans eller friluftsliv 
 • Kunnskap om prosjekt som arbeidsmåte med barn
 • Kunnskap om pedagogisk dokumentasjon
 • Kunnskap om bruk av digitale verktøy
 • Søkere må beherske norsk språk godt, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Positiv, raus og fleksibel i møte med mennesker 
 • Gode samarbeidsevner
 • Ansvarsfull og kan gi/ta tilbakemeldinger på en konstruktiv måte
 • Lydhør og sensitiv overfor barns ulike måter å uttrykke seg på
 • Evne til å skape tillit og god kommunikasjon med barn, foreldre og kolleger
 • Helse som er forenlig med arbeidets art og det er nødvendig å tåle høyt tempo i perioder
 • Stabilitet er svært viktig og personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Kompetanseheving i forhold til barnehagens og Trondheim kommunes satsningsområder
 • Engasjement for barns beste
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

Kontaktinformasjon

Heidi Valseth, Enhetsleder, 95263960


Arbeidssted

Kongsvegen 24


7082 Kattem


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Trondheim kommuneReferansenr.: 4812910883


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 29.05.2024Thyra barnehager, Trondheim kommune

BedriftThyra barnehager, Trondheim kommune
Om bedriften

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og Norges største arbeidsplass nord for Dovre med om lag 15 000 medarbeidere. Sammen jobber vi for å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, oppvekst- og utdanningsmuligheter, kultur- og fritidstilbud og et godt bymiljø. Vi er stadig på utkikk etter nye, engasjerte og motiverte medarbeidere. 

Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø. Hos oss finnes det spennende karrieremuligheter innen en svært bredt spekter av fagfelt. Mange av våre medarbeidere har hatt et langt og variert karriereløp internt i organisasjonen.  Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside og siden "Jobb hos oss".

Trondheim kommune legger til rette for mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, etnisitet, eller hull i CV-en. Trondheim kommune tilrettelegger arbeidsforholdene så langt det er mulig.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25. 

Gyldig politiattest må fremlegges der det er påkrevd.

Vi gjør oppmerksom på at det ved behov vil gjennomføres bakgrunnssjekk. 

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger