Jobbsafari
Lund barnehage, Trondheim kommune

Barnehagelærer

1 måneder siden
OmrådeHeimdal
Søk senest2.6.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Ved Lund barnehage er det fra 29. juli 2024 ledig en fast 100 prosent stilling som barnehagelærer.

Vi er en barnehage under utvidelse og har fra august 2024 72 barn fordelt på to småbarnsavdelinger og to storbarnsavdelinger.

Vi er inspirert av Reggio Emilias pedagogikk og ønsker å etablere en praksis for en barnehage av vår tid. For oss betyr det å tenke og praktisere bærekraftig i flere dimensjoner. Vi har etablert en kultur for delaktighet i møte med ansatte, familier og nærmiljø som vi verdsetter høyt. Alle skal få og oppleve at de har plass i vårt fellesskap.

Vi mener at barn trenger å la seg fascinere av seg selv, hverandre og omgivelsene og gjennom samspill og nysgjerrig dialog utvikle en evne til kritisk refleksjon.

Fra jord til bord er etablert som en viktig del av vår pedagogiske praksis og dette har gitt oss en flott innfallsvinkel på det å utforske både naturfenomener og naturens biologiske mangfold.

For at barn skal få mulighet til å utforske hundrespråklig, ønsker vi å tilby velutstyrte verksted og meningsfulle møteplasser sammen nysgjerrige ansatte som har hørestyrke og tid for å utforske sammen med barn.

På Lund barnehage skal vi sammen gi barna handlekraft og håp for en bærekraftig fremtid gjennom lek og utforskning i frodige miljøer.


Arbeidsoppgaver

 • Legge til rette for en struktur som gjør at barn opplever delaktighet.
 • Ta ansvar for å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet i tråd med godt faglig skjønn.
 • Lede medarbeidere i refleksjon og utvikling av god praksis
 • Fasilitere for samskaping med familiene og nærmiljøet på Lund

Kvalifikasjoner

 • Utdanning som barnehagelærer/førskolelærer
 • Erfaring og gjerne formell kunnskap i det å lede og veilede ansatte og barn i pedagogiske prosesser
 • Erfaring med å drive estetiske prosesser for å utvikle rike fysiske barnehagemiljøer
 • Må beherske norsk både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Stå trygt i seg selv ovenfor barn, kolleger og foreldre og vise gode kommunikative evner
 • Være rollemodell med tanke på positiv barneledelse og se på barnet som kompetent og likeverdig
 • Arbeide strukturert og organisere for en utforskende pedagogikk
 • Være åpen, modig og kompetent i møte med nærmiljøet og vise høy grad av faglig skjønn, dømmekraft og gjennomføringskraft
 • Bidra til å fremme et godt og inkluderende arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Et reflekterende arbeidsmiljø med god faglig kompetanse
 • Et flott nærmiljø med gode muligheter for samskaping til beste for barn og unge
 • Kontinuerlig kompetanseheving i forhold til barnehagen og kommunens satsningsområder
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

Kontaktinformasjon

Monica Torvik Svalby, Enhetsleder, 41543107


Arbeidssted

Høyvegen 1


7089 Heimdal


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Trondheim kommuneReferansenr.: 4814768102


Stillingsprosent: 100%


Fast


Startdato: 29.07.2024


Søknadsfrist: 02.06.2024Lund barnehage, Trondheim kommune

BedriftLund barnehage, Trondheim kommune
Om bedriften

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og Norges største arbeidsplass nord for Dovre med om lag 15 000 medarbeidere. Sammen jobber vi for å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, oppvekst- og utdanningsmuligheter, kultur- og fritidstilbud og et godt bymiljø. Vi er stadig på utkikk etter nye, engasjerte og motiverte medarbeidere. 

Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø. Hos oss finnes det spennende karrieremuligheter innen en svært bredt spekter av fagfelt. Mange av våre medarbeidere har hatt et langt og variert karriereløp internt i organisasjonen.  Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside og siden "Jobb hos oss".

Trondheim kommune legger til rette for mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, etnisitet, eller hull i CV-en. Trondheim kommune tilrettelegger arbeidsforholdene så langt det er mulig.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25. 

Gyldig politiattest må fremlegges der det er påkrevd.

Vi gjør oppmerksom på at det ved behov vil gjennomføres bakgrunnssjekk. 

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger