Jobbsafari
Brundalen barnehager, Trondheim kommune

Barnehagelærer

27 dager siden
OmrådeCharlottenlund
Søk senest6.6.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

Ved Brundalen barnehager er det ledig et vikariat i 100 prosent stilling for barnehagelærer fra 1. august 2024 til 1. mars 2025, med mulighet for forlengelse.

Vi søker etter barnehagelærer med barnet og faget i fokus. Som er åpen, modig og kompetent.

Brundalen barnehager består av to hus, 118 barn og 35 ansatte. Brundalsgrenda barnehage ligger ved Brundalen borettslag. Leistad barnehage ligger ved Brundalen skole. Vi har en åpen barnehage som er tilknyttet enheten.

Vi er en allsidig barnehage, med fokus på utvikling av sosiale ferdigheter

Vi jobber med: 
• Sosial kompetanse og lek 
• Barnehagen som språk og læringsarena
• Rommet som den tredje pedagog 
• Inkludering, likeverd og mangfold 

Brundalens visjon er: Alle barn skal få dekt sine behov uten at det frarøver de andre mulighet til det samme.

Mer informasjon finnes på Brundalen barnehager


Arbeidsoppgaver

 • Lede det pedagogiske arbeidet i sin gruppe og organisere, motivere og praktisere det pedagogiske arbeid sammen med barn og voksne i samsvar med målene for virksomheten
 • Utarbeide gode rutiner for informasjon og samarbeid på avdelingen, være med på å utvikle enheten og holde seg oppdatert
 • Samarbeide med styrer og eksterne samarbeidspartnere
 • Reflektere sammen med styrer, avdelingsleder og pedagogiske ledere og barnehagelærere
 • Sørge for god informasjonsflyt, et særlig ansvar for å gi styrer relevant informasjon
 • Bidra til et godt samarbeid for å skape et felles hus og felles enhet
 • Lede, veilede og følge opp personalet på sin avdeling
 • Forvalte personalressursen på sin avdeling, slik at de ansatte gis ansvar og oppgaver i samsvar med den enkeltes kompetanse og de krav som stilles til arbeidet
 • Skape et nært samarbeid mellom hjem og barnehage med respekt og omtanke for hjem og foresatte
 • Holde seg oppdatert på det som skjer på egen enhet
 • Samarbeide med de andre gruppene i barnehagen og ha evne og vilje til å skape gode relasjoner
 • Støtte barns kompetanse, nysgjerrighet og lærelyst

Kvalifikasjoner

 • Godkjent barnehagelærerutdanning

Det er en fordel å ha:

 • Erfaring med organisering og ledelse,  å lede personalet og barnegruppen
 • Erfaring i arbeid med relasjon og tilknytting
 • Høy kunnskap om rammeplanen og andre styringsverktøy                                                                                                                                                                                                   
 • Erfaring med bruk av ASK alternativ suplerende kommunikasjon                                                                                                                                                                                       
 • Gode samarbeidsevner

Personlige egenskaper

 • Du må ha et genuint ønske om å være en betydningsfull voksen i barns liv.
 • Du må kunne ivareta og utvikle et inkluderende miljø.
 • Du må være faglig interessert og nysgjerrig, engasjert og leken.
 • Du må ha evne og vilje til å skape gode relasjoner.
 • Du må kunne reflektere over egen væremåte.
 • Du må ha godt humør og bidra til et godt samarbeidsklima og arbeidsmiljø.
 • Du må ha helse som er forenlig med arbeidets art.

Vi tilbyr

 • Lønn etter sentrale avtaler og etter Trondheim kommunes lokale avtaler
 • Ved vår enhet gir vi mulighet til å oppleve ett godt arbeidsmiljø og vi tilbyr faglig utvikling.

Kontaktinformasjon

Thea Rime, Avdelingsleder , 93225834


Therese Rystad, Enhetsleder, 41542693


Arbeidssted

Christian Bloms veg 4


7058 Jakobsli


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Trondheim kommuneReferansenr.: 4815901031


Stillingsprosent: 100%


Vikariat


Startdato: 01.08.2024


Sluttdato: 01.03.2025


Søknadsfrist: 06.06.2024Brundalen barnehager, Trondheim kommune

BedriftBrundalen barnehager, Trondheim kommune
Om bedriften

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og Norges største arbeidsplass nord for Dovre med om lag 15 000 medarbeidere. Sammen jobber vi for å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, oppvekst- og utdanningsmuligheter, kultur- og fritidstilbud og et godt bymiljø. Vi er stadig på utkikk etter nye, engasjerte og motiverte medarbeidere. 

Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø. Hos oss finnes det spennende karrieremuligheter innen en svært bredt spekter av fagfelt. Mange av våre medarbeidere har hatt et langt og variert karriereløp internt i organisasjonen.  Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside og siden "Jobb hos oss".

Trondheim kommune legger til rette for mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, etnisitet, eller hull i CV-en. Trondheim kommune tilrettelegger arbeidsforholdene så langt det er mulig.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25. 

Gyldig politiattest må fremlegges der det er påkrevd.

Vi gjør oppmerksom på at det ved behov vil gjennomføres bakgrunnssjekk. 

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger