Jobbsafari
Borketun barnehage, Lillesand kommune

Barnehagelærer - 40 % vikariat

1 måneder siden
OmrådeLillesand
Søk senest13.3.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

Borketun barnehage er en fire-avdelings barnehage i Lillesand.
Barnehagen ligger i umiddelbar nærhet til turområdet og kollektivtrafikk.

I Borketun barnehage er vi opptatt av å være tilstedeværende og engasjerte ansatte som følger barnas initiativ og legger til rette for god relasjonsbygging.
Vi deler barnas gleder og opplevelser. 
Vi skaper fellesskap for gruppa på ulike arenaer, og vi er opptatt av å anerkjenne barnas handlinger. 

Vi søker nå etter en barnehagelærer i 40% vikariatstilling frem til 1. august 2024, med stor mulighet for utvidelse av stillingen


Arbeidsoppgaver

 • Arbeide etter gjeldende planverk og målsettinger, og bruke kompetanse og ressurser på en god måte
 • Være med på å utvikle barnehagen inn i fremtiden
 • Planlegge og gjennomføre det pedagogiske arbeidet på avdelingen i samarbeid med pedagogisk leder
 • Evne til å kunne lede og veilede personalet i tett samarbeid med pedagogisk leder
 • Planlegging, gjennomføring og evaluering av pedagogiske oppgaver og hverdagsrutiner, som sikrer alle barn sin trivsel og utvikling
 • Delta på personalmøter og kurs
 • Legge til rette for, og delta i barns lek og utvikling
 • Bidra til tverrfaglig arbeid og samhandling for barns beste
 • Være stedfortreder for avdelingens pedagogiske leder

Kvalifikasjoner

Krav til kvalifikasjon:

 • Godkjent barnehagelærerutdanning
  Hvis utdannet i utlandet må utdanningen være godkjent fra UDIR
 • Gode norskferdigheter, både muntlig og skriftlig
 • Gode datakunnskaper
 • Gyldig politiattest må fremvises

Personlige egenskaper

 • Stabilt og godt humør
 • Evne til å inngå i gode relasjoner med voksne og barn
 • Fleksibel og samarbeidsvillig
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Robust og positiv til veiledning

Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et faglig sterkt arbeidsmiljø med verdiene åpenhet, respekt og humor
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Mulighet for kompetanseutvikling i tråd med enhetens kompetansebehov
 •  Lønn og medlemskap i pensjonsordningen etter gjeldende tariff og avtale

Kontaktinformasjon

Ann Carina Perry, Enhetsleder, +47 99290402


Arbeidssted

Tunveien 45


4790 Lillesand


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Lillesand kommuneReferansenr.: 4775878297


Stillingsprosent: 40%


Vikariat


Startdato: 15.04.2024


Sluttdato: 01.08.2024


Søknadsfrist: 13.03.2024Borketun barnehage, Lillesand kommune

BedriftBorketun barnehage, Lillesand kommune
Om bedriften

Har du lyst til å jobbe i en kommune som har som mål å være en fremtidsrettet serviceorganisasjon for innbyggere og turister? Vi er opptatt av arbeidsmiljø og bedriftskultur og jobber etter følgende verdier: åpenhet – respekt – humor. 

Lillesand kommune er stolt av å være med i prosjektet #drømmejobben.
#drømmejobben er en felles betegnelse for de mange fremtidsrettede, meningsfulle og faglig spennende jobbene kommunene på Sørlandet tilbyr. Les mer på www.drømmejobben.com.

Lillesand kommune praktiserer meroffentlighet, jf. Offentleglova § 11. Offentlig søkerliste vil normalt inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

For stillinger som arbeider direkte med barn, må det foreligge tilfredsstillende politiattest, jf. Barnevernloven § 6-10, opplæringslova § 10-9 og barnehageloven § 20. Krav om tilfredsstillende politiattest gjelder også for ansatte som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, jf. § 5-4.

Søk etter flere lignende stillinger