Jobbsafari
Verdal kommune, Vinne barnehage

Barnehagelærer

1 måneder siden
OmrådeVerdal
Søk senest19.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Vinne barnehage er en 3-avdelings barnehage med 42 barn og 11 årsverk. Barnehagen ligger midt i boligområdet i Vinne.

Det skal bygges en ny barnehage som skal stå ferdig vår 2025. I det nye bygget skal Vinne barnehage og Kanutten barnehage slås sammen med plass til 120 barn fordelt på åtte avdelinger. Vinne barnehage vil derfor være i midlertidig lokaler fra vår 2024 til ny barnehage står ferdig.

Vil du være med oss i arbeidet mot nye Vinne barnehage?
Her er muligheten for et spennende arbeid i å skape en fremtidsrettet barnehage.

Vi har ledig fast stilling som barnehagelærer fra 01.06.2024.Arbeidsoppgaver

 • Tett samarbeid med pedagogisk leder på avdelingen, og har et delegert medansvar.
 • Delta aktivt i det daglige arbeidet med barna, og være n tydelig rollemodell.
 • Medansvar for planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av pedagogisk arbeid på avdelingen.
 • Bidra til nytekning og faglig utvikling på avdelingen og på barnehagen.
 • Bidra til barns medvirkning og et godt foreldresamarbeid.
 • Legge til rette for barns læring, utvikling og danning i nært samarbeid med foreldrene.
 • Samarbeid med de hjelpeinstanser det er behov  for.
 • Bidra til å skape et trygt og godt barnehagemiljø for enkeltbarn, barnegruppa og ansatte.
 • Bidra i Verdal kommune sitt brede fokus på satsningsområde De utrolige årene (DUÅ).

Kvalifikasjoner

 • Godkjent barnehagelærerutdanning
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne

Personlige egenskaper

 • God evne til egenvurdering og refleksjon over egen praksis.
 • Faglig utviklingsorientert og har evne til å engasjere, veilede og samarbeide med andre.
 • Er bevisst på egen rolle i møte med barna.
 • Kan arbeide selvstendig, ta ansvar og er fleksibel og løsningsorientert.
 • Har evne til å skape gode relasjoner til barn og voksne.
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

 • et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer.
 • arbeids - og lønnsbetingelser i henhold til gjeldende lover - og avtaleverk.

Kontaktinformasjon

Merete Haugen, Barnehagestyrer, +47 40873520, [email protected]


Arbeidssted

Åkervegen 6


7657 Verdal


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Verdal kommuneReferansenr.: 4775775569


Stillingsprosent: 100%


Fast


Startdato: 01.06.2024


Søknadsfrist: 19.03.2024Verdal kommune, Vinne barnehage

BedriftVerdal kommune, Vinne barnehage
Om bedriften

Fakta om Verdal kommune

Verdal kommunes visjon er «Sterk fortid – stolt framtid». Våre verdier er «Åpen – Trygg – Modig», og disse verdiene skal særprege både det interne arbeid og møtene med innbyggere og samarbeidspartnere. Kommunen har tre hovedsatsingsområder i kommuneplanen, og som skal bidra til å skape ei stolt og bærekraftig framtid for verdalssamfunnet: 

- Livskraftig, attraktiv og miljøvennlig – i førersetet for grønn omstilling og grønne verdier 

- Inkluderende, raus og mangfoldig – bygd på verdighet, mestring og gode menneskemøter 

- Skapende, kompetent og framtidsrettet – en offensiv drivkraft i Trøndelag  

Verdal kommune er tradisjonelt et jordbrukssamfunn, men har etter etableringen av Aker Verdal på slutten av sekstitallet blitt et industrityngdepunkt i Midt-Norge. Verdal er hjemkommunen til landets tredje største industripark – en viktig faktor for å forklare kommunens sterke velstands- og befolkningsvekst de siste 50 år. Verdal er spesielt kjent for sitt yrende kulturliv, ikke minst et sterkt amatørteatermiljø som har fostret flere av Norges mest kjente skuespillere.  

Kommunen har gode muligheter for friluftsliv fra hav til fjell. Med sine 1000 årsverk er kommunen Verdals største arbeidsgiver. Verdal kommune leverer årlig tjenester til sine 15.000 innbyggere tilsvarende en brutto produksjonsverdi på over 1,3 milliarder kroner.     

Slik behandler vi søknader
Verdal kommune praktiserer meroffentlighet, jf. Offentleglova § 11. 

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, jfr. offentleglova § 25, slik at vedkommende gis anledning til å vurdere om søknaden likevel opprettholdes. 

Verdal kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, eventuelle funksjonsnedsettelser og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet.  

Søk etter flere lignende stillinger