Jobbsafari
Flatåsen barnehager, Trondheim kommune

Barnehageassistent

23 dager siden
OmrådeFlatåsen
Søk senest9.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Ved Flatåsen barnehager er det fra 1. august ledig to faste 100 prosent stillinger som barnehageassistent.

Flatåsen barnehager består av Øvre Flatåsen barnehage og Nedre Flatåsen barnehage og har plass til 140 barn. Barnehagen har ti barnegrupper med ulik driftsform, størrelse og alderssammensetning.

Vi på Flatåsen barnehager er opptatt av at alle barn skal ha det godt. Vi skal ha et barnehagemiljø som bidrar til at alle barn får en god barndom preget av omsorg, lek, trivsel, vennskap og læring.

Vårt arbeid og våre verdier skal synliggjøre det mangfold av barn og familier vi har på barnehagen. Alle skal oppleve å bli sett og ivaretatt ut i fra sine forutsetninger og behov. Vi jobber for et læringsmiljø som skal bygge på fellesskap og inkludering. Barn skal bli hørt og lyttet til. De skal få medvirke til lek og aktivitet som favner interesser, nysgjerrighet og kreativitet.

Enheten søker medarbeidere som har et stertk ønske om selv å bidra til faglig vekst og utvikling på veien videre. Den som blir ansatt må kunne jobbe med alle barn i alle aldersgrupper og ved begge barnehagene på enheten.

Fra høsten skal vi innføre Trondheimsmodellen "Foreldreaktiv tilvenning til barnehagen", tidligere kalt "Liten og ny". Trondheimsmodellen er en støtte til barn og foreldre i overgangen fra hjemmet til barnehagen.

Våre tre kjerneverdier TRYGGHET, RESPEKT og ENGASJEMENT skal prege vårt daglige arbeid og hjelpe oss til å gjøre kloke valg i arbeid med både store og små.

For ytteligere informasjon, se vår hjemmeside Flatåsen barehager.


Arbeidsoppgaver

 • Barnehageassistenter har medansvar for barn i egen gruppe og i barnehagen som helhet.
 • De som tilsettes må kunne arbeide med barn i aldersspennet ett til seks år.
 • Du må kunne ta alle vakter.
 • Bidra til et godt foreldresamarbeid.

Kvalifikasjoner

 • God relasjonskompetanse.
 • Gode skriftlige og muntlige norskferdigheter i henhold til barnehageloven.
 • Erfaring og kompetanse fra arbeid i barnehage.
 • Du kan jobbe strukturert, målrettet og utføre barnehagens planer.
 • Du tar initiativ, ansvar og er motivert også i hektiske arbeideprioder.
 • Har kunnskap om og kan arbeide i tråd med Rammeplan for barnehager.

Personlige egenskaper

 • Du er systematisk og strukturert.
 • Har evner til å se og ivareta barn og foreldres behov.
 • Du holder deg faglig oppdatert.
 • Du viser evne til engasjement og refleksjon.
 • Du er raus og positiv og har en genuin interesse for arbeid med barn.
 • Du tar ansvar, er fleksibel og har gode samarbeidsevner.
 • Du har IKT-kunnskap.
 • Du har helse som er forenlig med arbeidets art og tåler hektiske arbeidsperioder.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Mulighet til pedagogisk utvikling.
 • Spennende og utfordrene arbeidsoppgaver.
 • Positive og løslningsorienterte kollegaer.
 • Godt og aktivt arbeidsmiljø.
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

Kontaktinformasjon

Marianne Tuvstein Kvarstad, Enhetsleder, +47 93653448


Arbeidssted

Nedre Flatåsveg 580


7099 Flatåsen


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Trondheim kommuneReferansenr.: 4804491779


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 09.05.2024Flatåsen barnehager, Trondheim kommune

BedriftFlatåsen barnehager, Trondheim kommune
Om bedriften

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og Norges største arbeidsplass nord for Dovre med om lag 15 000 medarbeidere. Sammen jobber vi for å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, oppvekst- og utdanningsmuligheter, kultur- og fritidstilbud og et godt bymiljø. Vi er stadig på utkikk etter nye, engasjerte og motiverte medarbeidere. 

Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø. Hos oss finnes det spennende karrieremuligheter innen en svært bredt spekter av fagfelt. Mange av våre medarbeidere har hatt et langt og variert karriereløp internt i organisasjonen.  Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside og siden "Jobb hos oss".

Trondheim kommune legger til rette for mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, etnisitet, eller hull i CV-en. Trondheim kommune tilrettelegger arbeidsforholdene så langt det er mulig.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25. 

Gyldig politiattest må fremlegges der det er påkrevd.

Vi gjør oppmerksom på at det ved behov vil gjennomføres bakgrunnssjekk. 

Søk etter flere lignende stillinger