Jobbsafari
Ringsaker kommune Barne- og ungdomsvern

Barne- og ungdomsvern, tiltaksteam

1 måneder siden
OmrådeBrumunddal
Søk senest2.6.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Barne- og ungdomsvern har p.t. totalt 61,17 faste årsverk, som omfatter barneverntjeneste, vertskommuneansvar for interkommunal barnevernvakt, ungdomskontakt, tilsynstjeneste for fosterbarn og merkantile ressurser. Barneverntjenesten er inndelt i mottaksteam, to barneteam, ungdomsteam, RFT-team, miljøteam, omsorgsteam og tiltaksteam. Tiltaksteamets familiekonsulenter tilbyr ulike typer veilednings- og hjelpetiltak i familier, først og fremst til familier med barn 0 - 12 år. Familiens kontaktperson i barneteamene har ansvar for saksbehandling og vedtak, mens familiekonsulenter og miljøterapeuter utfører hjelpetiltaket.

Vi søker

Familiekonsulent til barneverntjenestens tiltaksteam, 100 % fast stilling.

Arbeidsoppgaver

Tiltaksarbeid og foreldreveiledning i familier med barn i alder 0 – 12 år

Eksempel på arbeidsmetoder som benyttes:

  • Foreldreveiledning
  • Miljøterapi i hjemmet
  • Evidensbaserte metoder: De utrolige årene, PMTO, COS-P, ICDP, Marte meo, NBO og PYC
  • Familieråd og mobilisering av nettverk
  • Medvirknings- og evalueringsverktøy: KOR/FIT

Kvalifikasjoner

  • Barnevernspedagog eller sosionom
  • Søkere med annen likeverdig høgskoleutdanning som kan dokumentere kompetanse i relevant tiltaksmetodikk kan også søke
  • Erfaring fra barneverntjeneste, barnevernfaglig tiltaksarbeid eller annet foreldrestyrkende endringsarbeid

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet, evne til å motivere og drive endringsarbeid, relasjonskompetanse, samarbeidsevne, skriftlig og muntlig framstillingsevne samt barnevernfaglige vurderinger. Vi er opptatt av å sette sammen et team av fagpersomer som kan utfylle og supplere hverandres kompetanse.

Søkere uten spesialisert tiltakskompetanse må være villig til å gjennomføre nødvendig relevant opplæring, sertifisering eller videreutdanning.

Krav til søker

Politiattest av nyere dato må fremvises før tiltredelse (ikke eldre enn 3 måneder). Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Søkere må ha førerkort. Barneverntjenesten har tjenestebiler, men søkere må kunne disponere egen bil ved behov. Tjenestekjøring godtgjøres etter statens satser. Ansatte i Ringsaker kommune som kjører mer enn 1500 km/år med bruk av privat bil i tjenesten godtgjøres for tiden med kr 1,- i kompensasjon i tillegg til ordinær kilometergodtgjøring.

Arbeidstid

Fra kl. 08.00 – 15.30. Det må påregnes noe ettermiddags- og kveldsarbeid i den grad det er nødvendig for arbeidets art overfor familier.

Vi tilbyr:

Arbeidsfellesskap i et faglig dyktig team med hyggelige kollegaer. Vi har fleksibel arbeidstid, kantine og gratis parkering. Tiltaksteamet deltar i interkommunalt læringsnettverk for utvikling av særlig kompetanse på sped- og småbarn. Nye medarbeidere vil få mulighet til å tilegne seg kompetanse innenfor en eller flere av kartleggingsmetodene ASQ og ASQ:SE, ADBB, Crowell og WMCI, samt delta i videre kompetanseutvikling innenfor læringsnettverket.

Lønnsvilkår

Årslønn i 100 % stilling for barnevernspedagog/sosionom (st.kode 6508/7534) fra kr 500.400 til kr 584.100 avhengig av ansiennitet. Kompetansegivende relevant videreutdanning avlønnes som tverrfaglig spesialist (st. kode 7710) fra kr 541.400 til kr 613.900 per år. Barnevernfaglig eller annen relevant mastergrad avlønnes i stillingskode 7712, fra 592.100 til kr. 709.600 pr. år. Gode pensjonsordninger.

Søknad

Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider. Attester og vitnemål lastes inn som vedlegg til søknaden. Originale attester og vitnemål eller godkjente kopier medbringes til eventuelt intervju.

Individuelle intervjuer planlegges gjennomført 6. juni 08.00 – 16.00.

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp søkerlista. Søkeren vil i tilfellet bli varslet om dette.


Link til søknadsskjema:

Søk her

Ringsaker kommune Barne- og ungdomsvern

BedriftRingsaker kommune Barne- og ungdomsvern
Om bedriften

Ringsaker kommune er med sine om lag 35.600 innbyggere den klart største kommunen i Innlandet. Kommunen har vekst i folketall og arbeidsplasser og et offensivt næringsliv som satser og ønsker utvikling. Ringsaker er Norges største hyttekommune, og Sjusjøen er kjent for å ha Norges beste skiløyper. Småbyene Brumunddal og Moelv har urbane kvaliteter, og det er et mangfoldig botilbud i hele kommunen. Det er gode oppvekstmiljøer, god barnehagedekning og en satsing på økt læringsutbytte i skolen. Mjøsa og det vakre kulturlandskapet gir fantastiske muligheter for rekreasjon og opplevelser. Vil du jobbe i en av Norges mest offensive kommuner? Som arbeidstaker i Ringsaker, blir du en del av et stort og sammensatt fagmiljø med gode kollegaer.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger