Jobbsafari
Målselv kommune Mellombygd kultur- og oppvekstsenter

Barne og ungdomsarbeidere/barneveiledere

1 måneder siden
OmrådeRundhaug
Søk senest14.3.2024

Om stillingen

Målselv kommune (ca. 6700 innbyggere) ligger sentralt i Troms og Finnmark fylke, og har gode kommunikasjonsmuligheter med resten av landet via egen flyplass på Bardufoss. Målselv har vakker natur med store friluftsmuligheter, godt utbygde kultur- og idrettsanlegg, og et allsidig tjenestetilbud. Det er også videregående opplæring og høgskoletilbud i kommunen.
I tillegg til byen Bardufoss som regionsenter har Målselv flere levende tettsteder, og har de senere årene hatt vekst i innbyggertallet. Næringslivet er variert, og Forsvaret har en sentral plass ved siden av landbruk, industri og servicebedrifter. Kommunens visjon er: Målselv mulighetslandet!

Introtekst:

Målselv Kommune har 6 barnehager som ligger i naturskjønne omgivelser med kort vei til mark, elv og skog. Våre satsingsområder i barnehagene er å ivareta og fremme barns språklige og sosiale kompetanse. Vi har høyt fokus på inkludering, relasjonsbygging og tidlig innsats. Våre barnehager skal være en god arena for omsorg, lek, læring og danning, der alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap.

Som ansatt i Målselv Kommune samarbeider vi for å oppnå dyktige, skapende og imøtekommende medarbeidere.

Fra oppstart av nytt barnehageår 1.08.24 har vi ledige/kan få stillinger/vikariater som barneveileder(asistenter)/barne- og ungdomsarbeider ved flere av barnehagene i Målselv.  Det kan også bli beho tidliggere.

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra til å realisere barnehagens målsettinger, og bidra til et godt lærings- og utviklingsmiljø for barn og ansatte.
 • Delta i lek og bidra til at barn får trygge rammer i aktiviteter og hverdagsliv
 • Bidra i gjennomføring av det pedagogisk arbeid
 • Bidra til et godt foreldresamarbeid gjennom daglig kommunikasjon med foreldrene
 • Bidra til et godt samarbeid på avdelingen og i hele  barnehagen
 • Delta i veiledning og opplæring som tilbys
 • Benytte digitale verktøy og vise digital dømmekraft som er relevant for arbeidet i barnehagen
 • Være bidragsyter i planleggings- og utviklingsarbeid

Kvalifikasjonskrav:

 • Det er ønskelig med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider og/eller praksis fra barnehage

Personlige egenskaper:

 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evner å reflektere over og ta medansvar for felles målsettinger
 • Har glød og tilstedeværelse
 • Er stabil arbeidskraft

Alle ansatte har et medansvar for driften i barnehagen. Søkerne må vise ansvar for egen helse og personlig faglig utvikling.

Vi kan tilby:

 • Et utviklende, lærende og spennende arbeidsmiljø
 • Kompetanseheving innenfor våre satsings- og fokusområder
 • Dyktige medarbeidere
 • 6 planleggingsdager i året

Det er ønskelig at det oppgis minst to referanser og derav minimum en overordnet.

Tilsettingsvilkår:

Lønn i h.h.t. tariffavtale. God pensjonsordning i h.h.t kommunale tilsettingsvilkår, og prøvetid.

Søkere som innkalles til intervju må levere bekreftede kopier av attester og vitnemål.

Søkere må før tiltredelse i barnehage legge frem gyldig politiattest ihht barnehagelovens § 30. De som omfattes av forskrift om tuberkulose § 3-1 må levere helseattest av ny dato. Det gjelder en prøvetid på 6 måneder.  

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette. 

Ved event. overtalighet/fortrinnsretter i kommunen vil disse bli innplassert først.

Klikk deg inn på Bolyst Målselv for å finne nyttig informasjon om hvordan det er å leve og bo i Målselv

Klikk deg inn på Midt-Troms brosjyren, for å få mer informasjon om arbeidsmuligheter, offentlige tjenester, fritid, samfunn, utdanning og næringsliv i Midt-Troms regionen.

M


Link til søknadsskjema:

Søk her

Målselv kommune Mellombygd kultur- og oppvekstsenter

BedriftMålselv kommune Mellombygd kultur- og oppvekstsenter
Om bedriften

Oppvekstsenteret består av en barneskole 1-7. trinn (ca 50 elever), skolefritidsordning for 1-4.klasse, og en 2 avdelings barnehage med ca 40 plasser. I november 2012 ble Mellembygd kultur og oppvekstsenter offisielt åpnet. Da hadde begge barnehagene i bygda, flyttet inn i samme bygg som barneskolen og SFO. Oppvekstsenteret er lokalisert i rolige omgivelser med mye tumleplass utendørs, ca 2 km fra Rundhaug. Oppvekstsenteret er kjent for et aktivt kulturengasjement, som blant annet har munnet ut i mange forestillinger. I den ene delen av bygget er det kombinert med samfunnshus.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger