Jobbsafari
Målselv kommune Andslimoen barnehage

Barne og ungdomsarbeidere/barneveiledere

1 måneder siden
OmrådeBardufoss
Søk senest14.3.2024

Om stillingen

Målselv kommune (ca. 6700 innbyggere) ligger sentralt i Troms og Finnmark fylke, og har gode kommunikasjonsmuligheter med resten av landet via egen flyplass på Bardufoss. Målselv har vakker natur med store friluftsmuligheter, godt utbygde kultur- og idrettsanlegg, og et allsidig tjenestetilbud. Det er også videregående opplæring og høgskoletilbud i kommunen.
I tillegg til byen Bardufoss som regionsenter har Målselv flere levende tettsteder, og har de senere årene hatt vekst i innbyggertallet. Næringslivet er variert, og Forsvaret har en sentral plass ved siden av landbruk, industri og servicebedrifter. Kommunens visjon er: Målselv mulighetslandet!

Introtekst:

Målselv Kommune har 6 barnehager som ligger i naturskjønne omgivelser med kort vei til mark, elv og skog. Våre satsingsområder i barnehagene er å ivareta og fremme barns språklige og sosiale kompetanse. Vi har høyt fokus på inkludering, relasjonsbygging og tidlig innsats. Våre barnehager skal være en god arena for omsorg, lek, læring og danning, der alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap.

Som ansatt i Målselv Kommune samarbeider vi for å oppnå dyktige, skapende og imøtekommende medarbeidere.

Fra oppstart av nytt barnehageår 1.08.24 har vi ledige/kan få stillinger/vikariater som barneveileder(asistenter)/barne- og ungdomsarbeider ved flere av barnehagene i Målselv.  Det kan også bli beho tidliggere.

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra til å realisere barnehagens målsettinger, og bidra til et godt lærings- og utviklingsmiljø for barn og ansatte.
 • Delta i lek og bidra til at barn får trygge rammer i aktiviteter og hverdagsliv
 • Bidra i gjennomføring av det pedagogisk arbeid
 • Bidra til et godt foreldresamarbeid gjennom daglig kommunikasjon med foreldrene
 • Bidra til et godt samarbeid på avdelingen og i hele  barnehagen
 • Delta i veiledning og opplæring som tilbys
 • Benytte digitale verktøy og vise digital dømmekraft som er relevant for arbeidet i barnehagen
 • Være bidragsyter i planleggings- og utviklingsarbeid

Kvalifikasjonskrav:

 • Det er ønskelig med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider og/eller praksis fra barnehage

Personlige egenskaper:

 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evner å reflektere over og ta medansvar for felles målsettinger
 • Har glød og tilstedeværelse
 • Er stabil arbeidskraft

Alle ansatte har et medansvar for driften i barnehagen. Søkerne må vise ansvar for egen helse og personlig faglig utvikling.

Vi kan tilby:

 • Et utviklende, lærende og spennende arbeidsmiljø
 • Kompetanseheving innenfor våre satsings- og fokusområder
 • Dyktige medarbeidere
 • 6 planleggingsdager i året

Det er ønskelig at det oppgis minst to referanser og derav minimum en overordnet.

Tilsettingsvilkår:

Lønn i h.h.t. tariffavtale. God pensjonsordning i h.h.t kommunale tilsettingsvilkår, og prøvetid.

Søkere som innkalles til intervju må levere bekreftede kopier av attester og vitnemål.

Søkere må før tiltredelse i barnehage legge frem gyldig politiattest ihht barnehagelovens § 30. De som omfattes av forskrift om tuberkulose § 3-1 må levere helseattest av ny dato. Det gjelder en prøvetid på 6 måneder.  

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette. 

Ved event. overtalighet/fortrinnsretter i kommunen vil disse bli innplassert først.

Klikk deg inn på Bolyst Målselv for å finne nyttig informasjon om hvordan det er å leve og bo i Målselv

Klikk deg inn på Midt-Troms brosjyren, for å få mer informasjon om arbeidsmuligheter, offentlige tjenester, fritid, samfunn, utdanning og næringsliv i Midt-Troms regionen.

M


Link til søknadsskjema:

Søk her

Målselv kommune Andslimoen barnehage

BedriftMålselv kommune Andslimoen barnehage
Om bedriften

Andslimoen barnehage er en 5. avdelings barnehage fordelt på tre hus; Gulstua, Rødstua og Haraldvollen. Vi har tilsammen 102 ressurser/plasser for barn fordelt på 3 stuer med hver sin 0-3 års avdeling, og 3-6 års avdeling. Tilsammen er vi 23 ansatte. Barnehagen ligger på Andslimoen i nedkanten av et rolig boligfelt, med skog og næringsliv som nabo. Vi bruker skogen mye til turer, og har utformet en egen bålplass i den nærmeste delen av skogen. Den kaller vi for Trollskogen. Like bak stuene har vi en flott akebakke. Vi har også nærhet til både sameskolen og Haraldvollen leirskole. Våre satsingsområder er Språk og kommunikasjon, Realfag, samt sosial kompetanse. Å jobbe med sosial kompetanse er å skape et inkluderende barnehage og skolemiljø. Det er viktig å hjelpe barna til å utvikle seg til sosial kompetente mennesker, slik at de er i stand til å møte et samfunn som stadig er i endringer, og med mange krav og utfordringer. Å lykkes i å omgås andre er kanskje noe av det viktigste vi kan lære barna. Språk og kommunikasjon er vesentlig for at barna skal kunne fungere godt i et sosialt felleskap. Det er viktig å hjelpe barna til å få et funksjonelt språk som de kan bruke til å uttrykke seg i lek, samtaler, og for å løse konflikter. Når vi jobber med realfag skal barna få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal få grunnleggende og relevant kunnskap, og utvikler ferdigheter gjennom dagliglivets hendelser i samvær, lek og strukturerte aktiviteter.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger