Jobbsafari
Hop skole, Askøy kommune

Barne- og ungdomsarbeider/assistent SFO 50% fast stilling

1 måneder siden
OmrådeAsk
Søk senest23.6.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Arbeidsoppgaver

 • Legge til rette for lek og aktivitet for barna på SFO i tråd med rammeplan for SFO
 • Være en en trygg og tydelig voksen på en positiv måte
 • Oppfølging av enkeltelever
 • Bidra til et godt samarbeid med foresatte
 • Delta og bidra i fellesskapet med de andre ansatte på SFO

Kvalifikasjoner

 • Ønskelig med fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget, evt. annen relevant utdanning

Særlige krav knyttet til stillingen:

 • Det gjøres oppmerksom på at det vil bli krevd politiattest ved ansettelse. Politiattesten skal ikke legges ved søknadspapirene, men fremlegges før tiltredelse

Personlige egenskaper

 • Du må like å jobbe med barn
 • Du må kunne være ute i all slags vær
 • Du må takle en travel arbeidshverdag
 • Du må ta initiativ og være en tydelig voksenperson for barna på SFO
 • Kunne organisere og ta ansvar for aktiviteter på SFO
 • Du må kunne jobbe både selvstendig og samtidig like å samarbeide med andre

Vi tilbyr

 • Lønn etter gjeldende avtaleverk
 • Fleksibel arbeidstid og gode pensjonsordninger
 • Fri gruppelivs- og ulykkesforsikring
 • Godt arbeidsmiljø 

Generelle opplysninger:

I henhold til offentlighetsloven §25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette før søkerliste utarbeides.

Det gjøres oppmerksom på at det vil bli krevd politiattest ved ansettelse. Politiattesten skal ikke legges ved søknadspapirene, men fremlegges før tiltredelse.

Eventuelle vitnemål og attester kan legges inn som vedlegg til søknaden. Ved eventuelt innkalling til intervju vil søker bli bedt om å ta med følgende:

 • Attesterte kopier av vitnemål for all utdanning etter grunnskole
 • Attesterte kopier av attester for arbeidsforholdet der varighet og stillingsomfang fremgår

Kontaktinformasjon

Erlend Godø Mulelid, +47 99 75 77 59


Arbeidssted

Askvegen 381


5307 Ask


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Askøy kommuneReferansenr.: 4823657005


Stillingsprosent: 50%


Fast


Startdato: 29.07.2024


Søknadsfrist: 23.06.2024Hop skole, Askøy kommune

BedriftHop skole, Askøy kommune
Om bedriften

Hop skole er en barneskole 1. - 7. trinn med ca. 180 elever. Skolen har også en skolefritidsordning som har ca. 70 elever. Pr. i dag arbeider det 25 medarbeidere hos oss. Skolen ligger øst på Askøy, i den frodige bygden Ask, ca. 10 minutter fra Kleppestø.

Skolens visjon er: "Vi fremmer læring, mestring og toleranse".

Vi ønsker å skape en god skole som er tett på utviklingen og tett på menneskene, både elever og foresatte. Vårt læringssyn tar utgangspunkt i elevens forutsetninger, faglig og sosialt. Skolen er opptatt av å ta i bruk differensierte læringsstrategier for å oppnå best mulig læring, samt legge til rette for medvirkende og aktive elever. Vårt elevsyn er preget av respekt og toleranse, samt å se mulighetene som ligger i det enkelte barn. En inkluderende skole er viktig for oss. Som kollegaer er vi opptatt av å utvikle en lærende organisasjon som er preget av godt samarbeid, erfaringsutveksling og deling av kunnskap.

De siste årene har vi jobbet med grunnleggende ferdigheter, spesielt i lesing og skriving, og vi har hatt fokus på begynneropplæringen. Hop skole er sertifisert som Olweusskole og vi er opptatt av å skape et trygt og godt skolemiljø. Nye fagplaner står sentralt i arbeidet. 

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger