Jobbsafari

Barne- og ungdomsarbeider - Langset skole

10 dager siden
OmrådeMinnesund
Søk senest22.4.2024
JobbdetaljerFast
Søk på jobb

Om stillingen

Langset skole sto ferdig i januar 2015. Skolen er organisert i baser (1-3, 4-5 og 6-7) med 120 elever og ca. 30 ansatte. Skolen ligger sentralt på Minnesund i Eidsvoll kommune, og har en idrettshall tilknyttet skolen. Flotte utearealer og turmuligheter i nærområdet gir rom for gode utendørsaktiviteter og mulighet for å tenke helhet og sammenheng mellom fagene. Skolen har et engasjert og faglig dyktig personale, som er opptatt av å skape et godt læringsmiljø for elevene. Som en naturlig del av arbeidet med implementering av ny læreplan har Langset skole fokus på tydelig klasseledelse, grunnleggende ferdigheter, praktiske tilnærminger i fagene og å skape gode relasjoner på alle plan. Det er målene i læreplanen som skal styre undervisningen, og skolen har derfor valgt bort engangsbøker. Troen på læring gjennom ulike arenaer som bl.a uteskole, kunst-/håndverk og naturfag sammen med digitale løsninger er sterk, og dette gir rom for spennende læring. Skolen tilbyr en-til-en bærbare PC (5.-7.- trinn) og en-til-en læringsbrett (1.-4. trinn). TEAMS i Office 365 er samarbeidsarena for lærere og læringsarena i elevenes daglige arbeid. I arbeidet med å trygge et godt psykososialt miljø blant elevene benyttes TL-programmet (trivselsledere).

SFO har åpent hele året, bortsett fra 5 planleggingsdager, 3 uker i juli måned og jul/påske. De som blir tilsatt må være forberedt på at hele ferien tas når fritidsordningen er stengt/i skolens resterende ferieuker. Daglig åpningstid er om morgenen før skolestart og på ettermiddagen - i skoleferier/fridager i løpet av skoleåret, er SFO åpent hele dagen.

Stillinger for fast og midlertidig tilsetting på skole og SFO er ledig for skoleåret 2024 – 2025

Hovedansettelser vil bli foretatt i i løpet av våren, men ansettelser kan foregå helt frem til skolestart 2024 for å dekkebehov som eventuelt oppstår i løpet av vår/sommer.


Arbeidsoppgaver

 • Assistent opp mot enkeltelever i skole / SFO
 • Være en god læringsstøtte for enkeltelever
 • Kunne gi tydelige arbeidsmål og læringsforventninger
 • Legge til rette for god struktur i skolehverdagen
 • Samarbeide med kontaktlærer, SFO-leder og andre ansatte ved skolen

Kvalifikasjoner

 • Ved tilsetting legger kommunen vekt på relevant utdanning (som for eksempel fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget)
 • Det er ønskelig med kunnskap og erfaring med barn med spesielle behov slik som ADHD, autismespekterforstyrrelser, Tourette syndrom og synshemming
 • Det legges vekt på erfaring/praksis fra skolesektoren eller annen relevant erfaring
 • For midlertidige stillinger, kan søkere uten fagbrev/annen relevant utdanning bli vurdert - stillingstittel vil da være assistent
 • Det stilles krav om gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Trygg og god rollemodell
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Arbeidsglede
 • Fleksibel, initiativrik og løsningsorientert
 • Selvstendighet og ryddighet
 • Evne til å inspirere og motivere
 • Ansvarsbevisst, positiv, pålitelig og lojal
 • Personlig egnethet og skikkethet for arbeid med barn og unge

Vi tilbyr

 • Samarbeid med dyktige kollegaer
 • Treningsrom
 • Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler
 • Gode pensjonsordninger
 • Fri gruppe- og ulykkesforsikring både i jobb og fritid

Øvrige opplysninger og vilkår

Ønsker du flere opplysninger om skolen, se kommunes hjemmesider: Skolene i Eidsvoll

Arbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder i lover, reglementer og tariffavtaler. Ved tilsetting vektlegges det generelle kvalifikasjonsprinsipp, dvs. utdanning, praksis og skikkethet for stillingen.

Godkjent politiattest vil bli avkrevd av den som blir tilsatt.

Vi ber om at alle benytter vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter), da dette gir grunnlag for utvidet søkerliste - følg link: "Søk på stillingen".

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.

Ønsker kun kontakt med søkere til stilling.

Kontaktinformasjon

Margrethe Steinholt, Rektor, 66 10 73 60


Arbeidssted

Dorrgutua 20


2092 Minnesund


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Eidsvoll kommuneReferansenr.: 4790733734


Stillingsprosent: 90%


Vikariat, Fast


Søknadsfrist: 22.04.2024Eidsvoll Kommune

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger