Jobbsafari

Barne- og ungdomsarbeider - Dal skole

10 dager siden
OmrådeDal
Søk senest22.4.2024
JobbdetaljerFast
Søk på jobb

Om stillingen

Dal skole ligger lengst sør i Eidsvoll og er en barneskole med ca 440 elever fordelt på 24 basisgrupper. Vi har 2 baser på SFO, med ca.140 barn til sammen. Dal skole og SFO jobber etter PALS-modellen, med positivt fokus og klare forventninger på alle skolens områder. Vi har dyktige og engasjerte elever, foreldre og ansatte, som arbeider strukturert og systematisk for å videreutvikle vårt gode læringsmiljø innenfor fag og det sosiale. Våre ansatte holder gjennomgående et høyt faglig og profesjonelt nivå. Vårt fokusområdet for skoleåret 24-25 er trygt læringsmiljø og PALS. 

Stillinger for fast og midlertidig tilsetting på skole og SFO er ledig for skoleåret 2024 - 2025. Vi trenger hovedsakelig stillinger på SFO, inntil 50%.


Hovedansettelser vil bli foretatt i i løpet av våren, men ansettelser kan foregå helt frem til skolestart 2024 for å dekke behov som eventuelt oppstår i løpet av vår/sommer.

Arbeidsoppgaver

 • Assistent opp mot enkeltelever med spesielle behov og/eller samhandlingsvansker
 • Være selvstendig, ta initiativ og evne til å se løsninger
 • Planlegge og gjennomføre aktiviteter med barna
 • Være en god læringsstøtte for enkeltelever og elevgrupper
 • Kunne gi tydelige beskjeder og følge opp forventninger
 • Legge til rette for god struktur i SFO hverdagen
 • Samarbeide med kontaktlærer, avdelingsleder for skole og SFO og andre ansatte ved skolen
 • Aktiv deltager på samarbeidsmøter rundt enkeltelever, personalmøter og planleggingsdager
 • Bistå til et godt lek- og læringsmiljø
 • Legge til rette for godt skole-hjem samarbeid
 • Legge til rette for lek og læring ute, i all slags vær
 • Lage mat til ca. 70 stk

Kvalifikasjoner

 • Ved tilsetting legger kommunen vekt på relevant utdanning (som for eksempel fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget)
 • Det legges vekt på relevant erfaring/praksis fra skole- og barnehagesektor eller annen relevant erfaring
 • For midlertidige stillinger, kan søkere uten fagbrev/annen relevant utdanning bli vurdert - stillingstittel vil da være assistent
 • Det stilles krav om gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Evne til å arbeide strukturert, selvstendig og i team
 • Evne til å bygge gode og trygge relasjoner med elevene, og fremstå som en tydelig og varm voksenperson
 • Kjennskap til ulike IKT-verktøy som f.eks. Teams, Ipad, data og digitale tavler

Personlige egenskaper

 • Trygg og god rollemodell
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Arbeidsglede
 • Ha god arbeidskapasitet i en sfo-hverdag med høyt tempo
 • Fleksibel, initiativrik og løsningsorientert
 • Selvstendighet og ryddighet
 • Evne til å inspirere og motivere og skape gode relasjoner
 • Ansvarsbevisst, positiv, pålitelig og lojal
 • Personlig egnethet og skikkethet for arbeid med barn og unge
 • Endring- og omstillingsevne
 • Tydelig gruppeleder, som legger til rette ut fra elevenes behov

Vi tilbyr

 • Samarbeid med dyktige kollegaer
 • Godt arbeidsmiljø
 • Variert arbeidshverdag
 • Mulighet for innvirkning vedr. planlegging og gjennomføring av aktiviteter på SFO
 • Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler
 • Gode pensjonsordninger
 • Fri gruppe- og ulykkesforsikring både i jobb og fritid

Øvrige opplysninger og vilkår

Ønsker du flere opplysninger om skolen, se kommunes hjemmesider: Skolene i Eidsvoll

Arbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder i lover, reglementer og tariffavtaler. Ved tilsetting vektlegges det generelle kvalifikasjonsprinsipp, dvs. utdanning, praksis og skikkethet for stillingen.

Godkjent politiattest vil bli avkrevd av den som blir tilsatt.

Vi ber om at alle benytter vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter), da dette gir grunnlag for utvidet søkerliste - følg link: "Søk på stillingen".

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.

Ønsker kun kontakt med søkere til stilling.

Kontaktinformasjon

Heidi Windju, rektor, 6610 73 00


Arbeidssted

Hjeravegen 5


2072 Dal


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Eidsvoll kommuneReferansenr.: 4790232019


Stillingsprosent: 50%


Fast, Vikariat


Søknadsfrist: 22.04.2024Eidsvoll Kommune

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger