Jobbsafari
Kjølstad barnehage, Fredrikstad kommune

Barne- og ungdomsarbeider

1 måneder siden
OmrådeTorp
Søk senest30.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Kjølstad barnehage er en kommunal barnehage som ligger midt mellom Torp og Sellebakk. Barnehagen har flotte, grønne uteområder. Vi har kort vei til skog og gode bussforbindelser rett utenfor døra. Det er totalt 61 barn i barnehagen fordelt på 4 avdelinger. Barnas kulturbakgrunn representerer hele verden og vi har et stort fokus på mangfold og samhold på tvert av ulike kulturer.
Et trygt og nært samarbeid med foreldrene er vår byggestein. Det å skape trygghet og gode relasjoner mellom barnehage og foreldre er en forutsetning for god inkludering og tidlig innsats.

Vår visjon:
Kjølstad barnehage – barnas barnehage- der barna i størst mulig grad får prege sin egen hverdag.


Arbeidsoppgaver

 • Pedagogisk arbeid med barn i alderen 0 – 5 år i et lekende miljø.
 • Være faglig oppdatert og bruke rammeplanen aktivt i et pedagogisk miljø.
 • Bidra til å skape et trygt og godt barnehagemiljø for alle barn og et positivt samarbeid med foresatte.
 • Bidra til et positivt faglig og sosialt arbeidsmiljø.
 • Du må ha tilstrekkelig IKT forståelse og kompetanse, samt kunne bruke digitale verktøy

Kvalifikasjonskrav

 • Godkjent fagbrev som barne– og ungdomsarbeider.
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Har evnen til å jobbe selvstendig med enkeltbarn, og barn i gruppe.
 • Erfaring, kapasitet og engasjement til å jobbe med barn fra 1-5 år.

Ønskede kvalifikasjoner
Erfaring innen spesialpedagogisk arbeid.

Personlige egenskaper

 • Har vilje og evne til refleksjon, endring og fornyelse.
 • Være en lekende, engasjert, varm og tydelig voksen.
 • Inkluderende holdning til barn og voksne.
 • Gode samarbeids – og kommunikasjonsevner.
 • Fleksibel og løsningsorientert.
 • Like fysisk aktivitet og uteliv.
 • Vise interesse og toleranse for barnehagens mangfold.

Vi tilbyr

 • En spennende barnehage med et stort mangfold.
 • Gode kolleger som har lang erfaring, høy kompetanse og gir faglig støtte.
 • Et positivt arbeidsmiljø der vi vil hverandre godt og har stor endringsvilje.
 • Gode lokaler og et flott uteområde.

Andre vilkår
Arbeidstakere ansettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder.

Politi / Tuberkulose attest
Skjemaet "Tuberkulose og MRSA-kontroll ved ansettelser og utenlandsreiser", skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen barnehage.
Politiattest fremlegges - ikke eldre enn 3 måneder.


Offentlighet

Opplysning om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak for offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

Kontaktinformasjon

Elisabeth Bakke, Virksomhetsleder. Kjølstad barnehage, 41260999, [email protected]


Arbeidssted

Alf Prøysens vei 2


1658 Torp


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Fredrikstad kommuneReferansenr.: 4814856940


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 30.05.2024Kjølstad barnehage, Fredrikstad kommune

BedriftKjølstad barnehage, Fredrikstad kommune
Om bedriften

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 85.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger