Jobbsafari

Barne- og ungdomsarbeider 100% fast

2 måneder siden
OmrådeFroland
Søk senest17.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Froland musikkbarnehage søker etter barne- og ungdomsarbeider i 100% stilling.

Hva vi ser etter

Du må:

 • være omsorgsfull, leken, tilstedeværende, kunne velge pedagogiske metoder som fremmer lek, trivsel og mestring hos barna.

 • være ansvarsfull og ha god observasjonsevne.

 • kunne legge tilrette for aktiviteter som stimulerer barns utforskertrang og skaperglede, samt kunne legge tilrette for undring.

 • kunne kommunisere med ulike typer mennesker, forstå og respektere ulikheter.

Arbeidsoppgaver

Du må:

 • kunne planlegge, gjennomføre og evaluere pedagogiske opplegg.

 • kunne tilrettelegge for lek og fysisk aktivitet

 • kunne anvende sang, musikk, litteratur, forming og lek i hverdagen

 • kunne sette grenser, løse konflikter og være en tydelig og god voksen rollemodell

 • kjenne på gleden over å samarbeide

 • kunne gi av deg selv og ønske å være en del av barns hverdag

 • kunne bidra til å skape trygghet, tilknytning og være en god relasjonsbygger.

Vi tilbyr

Et godt arbeidsmiljø

Pbl-barnehage

Inkluderte måltider

Froland Musikkbarnehage AS

BedriftFroland Musikkbarnehage AS
Vis flere jobber for denne bedriften

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger